maaliskuu 2017

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi monipuolista ohjelmaa Lohjalla

suomi.jpg

Leena-Maija Halinen (vas), Pauli Tamminen, Irene Äyräväinen ja Kalle Ryökäs kertoivat, että juhlavuoden kunniaksi järjestetään ohjelmaa ympäri Lohjaa.

 

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa on Lohjalla pohdittu kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä, johon kuuluu mm. viranhaltijoita ja valtuustoryhmien puheenjohtajia. Myös asiantuntijoita ja yrittäjiä on kuultu.

Palveluohjauksen avulla oikea apu yhdellä yhteydenotolla

DSC_0036_0.jpg

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on panostettu matalan kynnyksen palveluohjauksen kehittämiseen. Kehittämistyön tuloksena syntyivät sähköinen pyydä apua -yhteydenottoväylä, puhelinpalvelu, perheohjaajan avovastaanotot sekä nuorille suunnattu chat-palvelu.

Asiakkaiden toiveita tulevaisuuden Neidonkeitaasta

Virkistysuimala Neidonkeidas on kävijämäärältään yksi Suomen suosituimmista uimahalleista. Suosion toinen puoli on kuitenkin ahtaus, joten Neidonkeidas kaipaa muutosta. Kehitystyö aloitettiin kysymällä asiakkailta, millaisen he haluaisivat tulevaisuuden Neidonkeitaasta.

ui.jpg

Neidonkeitaaseen kaivataan kipeästi lisää tilaa esimerkiksi vesiliikuntalajien harrastamiseen. (Kuva: Neidonkeidas)

 

Lohjan kaupunki etsii ikääntyneiden perhehoitajia

Lohjan kaupungin perusturvalautakunta hyväksyi perhehoidon toimintaohjeet tavoitteena mahdollistaa ikääntyneiden perhehoidon käynnistyminen Lohjalla. Ikääntyneiden perhehoitajia on jo muutamia, mutta erityisesti kiertäviä perhehoitajia tarvitaan. Perhehoidon kehittäminen ja laajentaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Voisitko sinä olla etsimämme henkilö?

Lohjan kaupungille chat-palvelu

Lohjan kaupunki on ottanut chat-palvelun käyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi. Lohjan kaupungin nettisivuilta Chat-palvelua klikkaamalla asiakkaat tavoittavat kaupungin yleisen asiakaspalvelun, matkailun, nuorisopalvelun ja yrityspalvelun henkilöstön. Chat-palvelu toimii puhelin-, tiski- ja sähköpostipalvelun lisäksi yhtenä asiakaspalvelun työvälineenä.

Lohja hakee asuntomessuja

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.3., että Lohja hakea vuoden 2021 asuntomessuja. Valtuutetut olivat ratkaisusta varsin yksimielisiä, eikä vastaesityksiä tehty.

-Reilu vuosi sitten tehdyn kuntaliiton tutkimuksen mukaan suuri osa kuntapäättäjistä luottaa siihen, että alueen elinvoimaisuutta edistetään parhaiten onnistuneella kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla sekä elinkeinojen aktiivisella tukemisella. Huomattavasti harvempi uskoo, että elinvoima lisääntyy esimerkiksi markkinoinnilla tai veroja alentamalla, sanoi puheenvuorossaan sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman.

Valtuustoaloitteita

Valtuutettu Paula Nordström esittää Vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin etsivän ja löytävän vanhustyön aloittamiseksi Lohjan kaupungissa.

Valtuutettu Markku Saarinen esittää tekojääradan tekemistä Lohjan torille.

Valtuutettu Matti Pajuoja esittää valtuustoryhmänsä puolesta, että vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle, jotta se voi selvittää aikataulun Neidonkeitaan laajennukselle. Myös alustava kustannusarvio ja investoinninlaajuus tulisi selvittää.

Majakka Yhdistyskeskus sote-järjestöjen tukena

DSC_0032_0.jpg

Aune Autio (vas) Lohjan Seudun Invalidit ry:stä, Sirpa Andersson Lohjan Reuma ja Tules ry:stä, Seppo Brandt Lohjan Sydän ry:stä, Jarko Jokinen Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry:stä ja Taina Piispa Länsi-Uudenmaan Neuris ry:stä.

 

Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö ry on nimennyt Sepänkadun toimitilansa Majakka Yhdistyskeskukseksi.

Sivut