Koti ja asuminen

Mainos

Lämpöä tehokkaasti ja omavaraisesti

Talvi lähestyy ja tupa on hyvä pitää mukavan lämpöisenä. Asian voi ratkaista esimerkiksi maksamalla kookkaan sähkölaskun tai vuoraamalla itsensä villapaidoilla ja -sukilla, mutta muitakin keinoja no olemassa.

Ekolämmöxin energia-asiantuntija Kari Balk tietää, että ihmiset haluavat olla nykyään energiantuotannossa yhä omavaraisempia. Energiantarve kasvaa säiden kylmetessä, joten lämmitysmenetelmiin kannattaa kiinnittää huomiota viimeistään nyt.

-Omavaraisessa energiantuotannossa hyödynnetään etenkin aurinkoa ja tulisijoja. Talvella aurinkoenergiaa ei juuri saada, mutta tulisijat ovat ykkösjuttu etenkin, jos polttopuita on omasta takaa, Balk sanoo.

Rakennuksen alkuperäinen lämmitysjärjestelmä on pitkälti kiinni siitä, milloin talo on rakennettu.

-1990-luvulla suora sähkölämmitys yleistyi. Sitä ennen tehtiin vesikiertoista lämmönjakoa ja öljylämmitystä, Balk sanoo.

Jos rakennuksessa on vesikiertojärjestelmä, siihen voi yhdistää esimerkiksi vesikiertokiukaan tai -takan. Kiukaan piippuun voi asentaa lämmöntalteenottopiipun, jotta kiukaan lämpö ei mene piipusta pihalle.

-Lämmöntalteenottopiippu on helppo keino ottaa hukkalämpö talteen, kuvailee Balk.

Jos taas vesikiertoinen lämmönjako puuttuu, voi pohtia ilmalämpöpumpun hankkimista. Sillä saa leikattua etenkin energiankulutuksen huippuja.

-Avotakka kannattaa lisäksi muuttaa varaavaksi tai vesikiertotakaksi, sillä avotakan lämpöarvo on hyvin pieni. Myös taloon, jossa ei ole takkaan, voidaan rakentaa esimerkiksi ilmakiertotakka, kunhan hormivaraus on olemassa. Jos sitä ei ole, takan rakentaminen on työläämpää ja siihen pitää hakea rakennuslupa.

läm.jpg

Hybridivaraajaan voi yhdistää erilaisia lämmitysmuotoja.

 

Eri menetelmien yhdistelmiä

Balk kertoo, että hybridivaraajaan saa yhdistettyä helposti erilaisia lämmitysmuotoja.

-Kyseessä on 500-1000 litrainen varaaja, johon voi yhdistää eri lämmönlähteitä. Niitä voi myöhemmin myös täydentää. Varaajasta saadaan lämmönjako taloon sekä lämmin käyttövesi, Balk selventää.

Balk uskoo, että ilmaston lämpeneminen näkyy etenkin lämpöpumppujen suosiossa.

-Ilmasta veteen ratkaisut tulevat yleistymään. Ilmalämpöpumppu on monesti myös halvempi ja kustannustehokkaampi kuin maalämpö.

Kaikki järjestelmät maksavat toki jonkin verran. Balk arvioi, että esimerkiksi lämmöntalteenottopiippu tai ilmalämpöpumppu maksavat itsensä takaisin 3-5 vuodessa ja maalämpö 7-12vuodessa, koska siinä investointi on suurempi.

-Lähtökohtaisesti nämä ovat kuitenkin kannattavia ratkaisuja, koska energian hinta ei tule ainakaan laskemaan, Balk toteaa.

Vanhaa järjestelmää voi monesti täydentää uusilla menetelmillä.

-Esimerkiksi toimivaa öljykattilaa ei kannata uusia, jos öljynkulutus on kohtuullinen, vaan miettiä sen rinnalle esimerkiksi tulisijoja tai aurinkoenergiaa. Kun öljykattila joskus tulee tiensä päähän, sen voi korvata lämpöpumpulla.

 

Omavaraisuuden suosio kasvaa

Omavaraisuutta halutaan lisätä, kun sähkön hinta nousee, mutta rahan säästäminen ei ole suinkaan ainoa syy omavaraisuuden suosimiseen. Monelle myös luontoarvoilla on väliä ja siksi hukkalämpö halutaan ottaa talteen.

-Ihmisten kiinnostus vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja kohtaan on kasvanut, kun tietoisuus niistä on lisääntynyt ja energian hinta noussut, Balk toteaa.

Yksi tärkeä asia on myös mm. yläpohjan eristyksen tarkistaminen, jotta lämpö ei livahda taivaan tuuliin. Lämmitysjärjestelmien säädöt on myös hyvä katsoa, että ne toimivat ja ovat kohdallaan. Lisäksi omilla tottumuksilla on merkitystä. Pitkä suihku vaatii enemmän lämmintä vettä, mikä lisää energiankulutusta.

-Käyttöveden lämmitys voi muodostaa kolmasosan talon energiankulutuksesta, Balk sanoo.

Asunnon lämpötilaan kannattaa myös kiinnittää huomiota.

-Yhden asteen tiputus sisälämpötilassa vähentää 5% ostoenergian määrää, Balk kertoo.

Kun uutta järjestelmää suunnittelee, kannattaa kääntyä asiantuntija puoleen.

-Erilaisia vaihtoehtoja on paljon, joten asiantuntijan on hyvä käydä katsomassa, mikä olisi paras juuri tiettyyn kohteeseen. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan kohteen mukaan räätälöidään järkevin, Balk kertoo.

Lämmitysjärjestelmiä kannattaa miettiä ennen vuoden kylmintä aikaa tai kaivaa villasukat kaapista, koska järjestelmien asennus vie noin 2-4 päivää, ja tuon ajan rakennuksessa on lämmityskatko. 

koti_alue: 

Puutarhajätteiden hyödyntäminen ja käsittely kiinteistöllä

Kompostointi kannattaa

Puutarhajätteet kannattaa käsitellä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omalla pihamaalla. Kompostointi on luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Omatoiminen kiinteistökohtainen kompostointi säästää niin ympäristöä kuin kukkaroakin. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa, joka on oivallista maanparannusainetta.

 

Puutarhajätekompostiin sopivia aineksia ovat:

-haravointi- ja ruohonleikkuujäte

-kasvimaan tai kukkapenkin kasvijätteet

-heinä ja olki

-kutterinpuru ja sahanpuru pieninä määrinä

-risuhake sekä muut eloperäiset pihan ja puutarhan jätteet

 

Risut ja oksat voi itse hakettaa oksasilppurilla ja käyttää kompostissa seosaineena. Haketta voi myös levittää puiden ja pensaiden juurille, vadelmarivien tyville ja mansikkamaan käytäville noin 5-15 cm kerrokseksi. Hake ehkäisee rikkaruohojen kasvua, pitää maan kosteana ja estää maan liettymistä sateella. Hakettimia voi tiedustella konevuokraamoista.

 

Älä auta rottia lisääntymään

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää biojätettä ja puutarhajätettä. Taajama-alueella puutarhajätteitä saa kompostoida ainoastaan asianmukaisessa kehikossa. Biojätteiden, joilla tarkoitetaan eloperäisiä elintarvike- ja ruokajätteitä, ympärivuotisen kompostoinnin tulee tapahtua kannellisessa, lämpöeristetyssä ja jyrsijöiltä eristetyssä astiassa siten, että haittaeläinten pääsy kompostiin on estetty. Kompostoinnista ei saa aiheutua haju- tai muita ympäristöhaittoja.

Puutarhajätteiden ja biojätteiden huolimattomasta käsittelystä saattaa aiheutua esimerkiksi haittaeläinten määrän lisääntymistä kaupungin alueella, ja sitä kautta haittaa terveydelle ja ympäristölle.

 

Puutarhajätteet ja risut voi myös viedä ilmaiseksi Rosk’n Rollin jäteasemille

Mikäli kompostointi omalla tontilla ei onnistu, ottavat Lohjalla Munkkaan jätekeskus sekä Karjalohjan ja Pusulan jäteasemat kotitalouksilta maksutta vastaan haravointijätettä sekä risuja ja oksia. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit ja rikkaruohot juurineen kuuluvat haravointijätteeseen. Haravointijätteen mukana ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Risujen ja oksien joukkoon kuuluvat alle ranteen paksuiset puiden ja pensaiden oksat, pensasaitojen leikkuutähteet sekä orapihlajat ja ruusupensaat. Risujen ja oksien joukkoon ei saa laittaa haravointijätteitä, vaan jätejakeet on toimitettavajäteasemalle erikseen tai niiden on oltava helposti eroteltavissa. Mikäli risujen ja oksien joukossa on haravointijätettä, ei hakettaminen onnistu ja jätteen vastaanottamisesta peritään maksu.

 

Puutarhajätteiden läjittäminen kaupungin yleisille alueille on kielletty

Lohjan ympäristövalvonta on havainnut, että monella alueella Lohjalla on viety puutarhajätteitä yleisille alueille. Puutarhajätteitä ei saa läjittää kaupungin omistamille yleisille maa-alueille. Jätteiden vienti puistoihin, lähivirkistysalueille tai kaupungin metsiin on kielletty. Myöskään toisten yksityisille maille ei saa ilman maanomistajan lupaa viedä puutarhajätteitä. Jätteiden vienti puistoihin ja metsiin on myös jätelaissa kiellettyä roskaamista, josta voi ilmoittaa Lohjan ympäristövalvontaan.

 

Jätteiden poltto on kielletty eikä savua ole terveellistä hengittää

Lopuksi muistutetaan, että taajaan rakennetulla alueella oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto on kielletty. Puutarhajätteiden poltosta syntyy häkää, hiilivetyjä ja pienhiukkasia, jotka heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat naapurustoon viihtyisyys- tai terveyshaittaa. Kielto ei koske haja-asutusalueella eli taajaan rakennetun alueen ulkopuolella tapahtuvaa oksien ja kuivien risujen sekä käsittelemättömän puutavaran vähäistä avopolttoa. Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista esimerkiksi tynnyrissä tai vastaavassa astiassa. Polttamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille eikä lähiympäristölle. Poltettavan materiaalin tulee olla kuivaa. Märkää, maalattua, kyllästettyä tai muita haitallisia aineita sisältävää puuta tai lastulevyä ei saa polttaa.

Oksien ja risujen poltossa muodostuvat pienhiukkaset voivat aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja. Lyhytaikaiset korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia astma- ja sydänkohtauksia. Pitkäaikainen, vuosia tai vuosikymmeniä kestänyt altistuminen erityisesti polttoperäisille pienhiukkasille aiheuttaa ja pahentaa keuhkosairauksia ja sepelvaltimotautia.

Pelastuslaki (29.4.2011/379, 8 §) määrää, että kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

 

Lisätietoja: Mira Vuorijärvi, vs. ympäristötarkastaja, Lohjan kaupunki, ympäristövalvonta p. 044- 374 0374, mira.vuorijarvi@lohja.fi

koti_alue: 

Lämpöä ja sähköä ekologisesti

Ekologisuus on entistä tärkeämpää ihmisille. Se ja omavaraisuus ovatkin nousseet suuriksi syiksi hankkia sekä lämmön että sähkön tuotantoon uudenlaisia järjestelmiä.

lämpö1.jpg

Kari Balk esittelee hybridivaraajaa ja lämmöntalteenottopiippua.

 

Omavaraisia ja ekologisia lämmitysmuotoja ovat mm. vesikiertotakka, vesikiertokiuas, aurinkokeräin, lämmöntalteenottopiippu, ilma- ja vesilämpöpumput, vesikiertoliesi sekä hybridivaraaja. Sähköä puolestaan saadaan aurinkopaneeleilla. Parhaaseen tulokseen päästää usein yhdistelemällä eri järjestelmiä.

-Hybridilämmitys tehdään yhdistelemällä sopivat järjestelmän talon koon, energiankulutuksen ja asiakkaan käyttötottumusten perusteella, kertoo energia-asiantuntija Kari Balk Ekolämmöx Oy:stä.

Hybridijärjestelmiä rakennetaan sekä vanhoihin että uusiin taloihin ja yritys hoitaa niin järjestelmän suunnittelun, toimituksen kuin asennuksenkin.

-Eivät nämä tekniikat ole uusia, mutta nyt niistä osataan yhdistellä asiakkaalle sopiva kokonaisuus, Balk toteaa.

Balk neuvoo kuitenkin kääntymään energia-asiantuntijan puoleen, sillä hänen mukaansa perinteisessä lvi-suunnittelussa ei vielä huomioida kaikkia hybridijärjestelmän mahdollisuuksia.

-Hybridijärjestelmien tekijöitä on Suomessa edelleen vähän, vaikka aurinkosähkö onkin jo lisääntynyt, Balk toteaa.

Uusia tekijöitä on kuitenkin tulossa, sillä Balk tekee yhteistyötä Luksian kanssa.

 

Eri lämmitysjärjestelmät

-Vesikiertotakassa 80% puunpoltossa syntyvästä lämmöstä siirtyy veteen. Näin se saadaan hyödynnettyä tasaisesti lattialämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä. Jos asuntoonsa aukoo joka tapauksessa hankkia takan, kannattaa totta kai ottaa kaikki hyöty irti. Vesikiertotakalla saa esimerkiksi öljyn kulutuksen helposti puolittumaan, kertoo Balk.

Vesikiertokiukaan avulla puolestaan saa saunaa lämmittäessä samalla lämmitettyä kätevästi käyttöveden lisäksi myös koko muuta taloa.

Takan tai kiukaan hormiin asennettava lämmöntalteenottopiippu kerää talteen sen lämmön, joka muuten menisi hukkaan ja karkaisi savupiipusta ulos.

Jos muilla menetelmillä saatava lämpö ei riitä, voidaan loppu tuottaa lämpöpumpuilla tai suoralla sähköllä. Eri järjestelmät yhdistetään hybridivaraajaan. Jos talossa on alle kymmenen vuotta, vanha käyttöveden lämminvesivaraaja, voidaan talon energiantuotantoa tukea aurinkopaneeleilla. Jos taas talosta puuttuu vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä, voidaan hyödyntää ilmakiertoista takkaa.

Balk kertoo, että yksityishenkilöiden lisäksi myös kunnat ja yritykset ovat tulleet vahvasti mukaan energian säästöön ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.

lämpö2.jpg

Vesikiertotakka.

 

Aurinkopaneelit

Aurinkosähköjärjestelmällä voidaan tuottaa sähköä yksittäisen kodin tai isommankin kiinteistön käyttöön.

-Oikein mitoitettu järjestelmä, jossa sähkö käytetään pääosin itse, ehtii maksaa itsensä takaisin kolmisen kertaa teknisen käyttöikänsä aikana. Aurinkopaneelit ovat ennen kaikkea ekologinen valinta, jolla voidaan vuosikymmeniksi lisätä omavaraisuutta sähköntuotannossa, toteaa sertifioitu aurinkosähköasentaja Janne Laakko Sähköpalvelu Laakosta.

-Aurinkosähköjärjestelmät ovat lisääntymässä ja kiinnostusta niitä kohtaan löytyy. Kokemukset kulkevat suusta suuhun. Oma sähköntuotanto tulee vielä hyödyllisemmäksi, kun sähköautot ja tuotetun sähkön talteenottojärjestelmät lisääntyvät ja tulevat edullisemmiksi, hän jatkaa.

-Järjestelmän koko valitaan asiakkaan sähkönkulutuksen mukaan. Paras hyöty saadaan, kun asiakas käyttää kaiken sähkön, mutta ylijäämän voi myydä sähköyhtiölle, kertoo Laakko.

Laakko kertoo, että tutkimuksen mukaan Etelä-Suomessa auringon säteilyä tulee yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa, jossa aurinkopaneelit ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Suomessa aurinkopaneelit tuottavat sähköä helmikuusta lokakuulle eli paneelit tuottavat sähköä heikosti vain kolmen kuukauden ajan vuodessa. Katon eteläpuoli on paras paikka paneelien asennukselle, mutta myös lounas ja kaakko ovat hyviä suuntia. Asennuksessa huomioidaan myös esimerkiksi kattoa varjostavat puut.

-Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä ja sanoneet, että eivät he itse enää huomaakaan paneeleja katolla, mutta naapurit tulevat kyllä kyselemään niistä, Laakko naurahtaa.

Luontoarvoja tuetaan laajemminkin, sillä yritykset ja maatalous voivat saada tukea aurinkosähköjärjestelmän hankintaan.

lämpö3.jpg

Aurinkopaneelit talon katolle asennettuna. Kyseisen järjestelmän koko on 3,12kWp, 12 paneelia. 

 

Syyt uusien järjestelmien suosion takana

Nykyään talot rakennetaan tiiviiksi ja ne ovat energiatehokkaampia kuin ennen, joten lämmitystehon tarve on pienentynyt.

-Kannattaa tehdä tiiviysmittaus. Sillä saa varmistettua samalla rakentamisen laadun. Kun tiivis talo tehdään huolella, sen riski kosteusvaurioille on pieni, Balk sanoo.

-Käyttöveden lämmitys voi olla lähes puolet talon koko lämmitysenergiatarpeesta. Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä asentamiini järjestelmiin ja järjestelmät ovat olleet toimintavarmoja, Balk sanoo.

Balkin mukaan ihmiset haluavat lisäksi suosia luonnon materiaalia, mikä näkyy hirsirakentamisen kasvuna.

Omavaraisuus puolestaan on alkanut kiinnostaa ihmisiä etenkin energian hinnan nousun ja sähkön siirtomaksujen nousun myötä. Pitkän ajan kuluessa tulee taloudellista säästöä, kun järjestelmät ovat maksaneet itsensä takaisin.

Osansa on myös sillä, että esimerkiksi aurinkotekniikan hinta on laskenut. Laakko toteaa, että oikein mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 10-15 vuodessa. Laakon asentamissa paneeleissa on 30 vuoden tehontuottotakuu ja ne ovat huoltovapaita. Paneelit tuottavat sähköä yleensä vähintään 40 vuotta. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmä nostaa talon arvoa, joten taloudellista menetystä ei synny, vaikka talo myytäisiinkin.

koti_alue: 

Monen talon sisäilmaongelmat saavat alkunsa jo rakennusvaiheessa

Nykyään uusikin talo saattaa homehtua äkkiä. Kysyimme alan asiantuntijoilta, miksi näin on. Yleisesti voi todeta ainakin, että sisäilman laatuun vaikuttavat monet asiat, eikä sen mittaaminen tai vaurioiden korjaaminenkaan ole aina yksinkertaista.

home42.jpg

E-keräin.

 

Rakennukseen voidaan tehdä sekä sisäilma- että kosteusmittauksia.

-Voisi puhua oikeastaan sisäilmateknisestä mittauksesta, koska siinä tutkitaan sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä, eikä niinkään sisäilmaa itseään. Sisäilmaan vaikuttavat mm. rakennusmateriaalit, rakentamisessa käytetyt aineet, ilmanvaihto sekä nykyiset ja aiemmat kosteusvauriot, kertoo rakennusterveysasiantuntija Tatu Keinänen Sisäilmari Oy:stä.

-Kosteusmittauksella selviää rakenteiden tila tällä hetkellä, mutta ei historiaa, ovatko ne aiemmin olleet märkiä. Kaikki rakenteet ovat sellaisia, että kun lisätään vesi mukaan kuvioon, seuraa ongelmia, tiivistää Keinänen.

Tulosten perusteella aletaan, miettiä rakennuksen mahdollisia vaurioita ja ilmanvaihdon toimintaa.

-Joskus voi olla hajuongelmia, jos esimerkiksi kellarista on ilmavuoto asuintiloihin. Materiaaleja mietitään myös, sillä pintamateriaalit, kuten muovimatot ja vinyylit tai väärä pinnoite väärässä paikassa voivat myös aiheuttaa ongelmia.

Lisäksi on olemassa E-keräin, joka kertoo, onko sisäilma myrkyllistä vai ei. Tutkimusta varten ei tarvitse avata rakenteita.

-Se kertoo sisäilman kokonaismyrkyllisyyden, jota ei muilla menetelmillä saa selville. Muut menetelmät hakevat ongelman aiheuttajia, kuten bakteereja ja homeita, kertoo Petter Broström Sisäilmatutkimus Broströmistä.

Myös homekoiria käytetään apuna sisäilman ja rakennuksen tilan tutkimisessa.

home32.jpg

Maanpaineinen seinä avattiin ja sisältä löytyi märkä betoniseinä.

 

Hirsi ei kerro kaikkea

Sekä uusista että vanhoista taloista löytyy hometta.

-Hirsi lahoaa, kun se on märkä. Aikoinaan rakentajat ymmärsivätkin, etteivät rakenna niin märkää rakennusta, että se alkaa lahota. Lahottajat alkavat kasvaa 90% kosteudessa, mutta homeet jo 75% kosteudessa. Niinpä 1960-1980-luvuilla rakennettiin paljon taloja niin, ettei tajuttu, mitä kosteus aiheuttaa. Ajateltiin vain, että tehdään niin, ettei talo lahoa, mutta home kasvoi kuitenkin. Valtaosa vanhojen talojen sisäilmaongelmista löytyy siis rakennevaurioista, Keinänen valottaa taustaa.

Rakentamisen lisäksi myös asumistottumukset ovat muuttuneet ajan kuluessa. Jo pelkkä hengittäminen tuottaa kosteutta sisäilmaan. Ilman pitäisi vaihtua niin, että sisäilman kosteus pääsee ulos, eikä jää rakenteisiin pyörimään.

-100 vuotta sitten talot olivat hataria ja niistä tuuli läpi kovalla tuulella, lämpötilat olivat alhaisempia, eikä sisällä esimerkiksi käyty suihkussa. Talvisin asunnot kuivuivat hyvin, Keinänen kertoo.

-Kun myöhemmin tehdään lisäeristystä rakennuksen sisäpuolelle, vanha runko jää sään armoille eristeen ulkopuolelle. Joskus sanotaan, että vanhat talot ovat hyviä, mutta se johtuu siitä, että ne huonot on jo purettu pois, Keinänen toteaa.

 

Nykyään rakennetaan liian kiireellä

Sekä Broström että Keinänen ovat samaa mieltä siitä, miksi uudetkin talot homehtuvat nykyään.

-Rakentamisen kiire on suurin syy, koska materiaalit eivät ehdi kuivua. Joskus ne jäävät myös suojaamatta rakennusvaiheessa. Toinen asia on se, että rakennuksista tehdään nykyään jo liiankin energiatehokkaita ja tiiviitä. Jos esimerkiksi passiivitalon kalvo menee rikki, se alkaa kerätä kosteutta, Broström sanoo.

-Talot halutaan nopeasti pystyyn, mutta nykyään ei hyväksytä sitä, että rakenteiden pitää todella olla kuivat ennen kuin ne pistetään piiloon. Lattiapäällyste esimerkiksi laitetaan liian aikaisin betonin päälle ja ilman kosteusmittausta. Sentti per viikko ei riitä betonin kuivumiseen niin kuin ajatellaan, sanoo puolestaan Keinänen.

-Kun kostean betonin päälle sitten laitetaan muovimatto, betoni ei kuivu ja muovimatto puolestaan ei kestä kosteutta, vaan se vaurioituu. Myöhemmin betoni voikin olla kuivaa, mutta kemiallinen prosessi muovimatossa jatkuu, Keinänen jatkaa.

Hänen mukaansa rakentajilla ei ole useinkaan riittävästi osaamista rakennusten kosteudenhallinnan suhteen. Hän muistuttaa myös, että vaurioita ei välttämättä synny, jos rakennusmateriaalit kastuvat ulkona kerran ja kuivuvat sitten kunnolla, mutta pidempi aikainen kosteus tekee tehtävänsä.

-Aikataulutus ja rakennusmateriaalien suojaus ovat tärkeitä asioita. Kunpa maltettaisiin odottaa, että rakenteet kuivuvat, Broström tiivistää.

home12.jpg

 

Energiatehokkuuden ja hyvän sisäilman tasapaino

Nykyään halutaan, että talo on energiatehokas eli tiivis, jotta lämpö ei karkaa. Tiiviit rakenteet eivät kuitenkaan päästä kosteutta liikkumaan normaalisti, jolloin voi syntyä ongelmia.

-Tiivis rakentaminen toimii paperilla, mutta ongelmia syntyy yleensä siitä, että tiiviit ja paksut rakenteet pitää tehdä todella hyvin. Aina niitä ei kuitenkaan tehdä riittävän tarkasti. Esimerkiksi ikkunoiden pellitys on yksi tärkeä kohta, Keinänen kertoo.

-Uskon, että rakentajat ja tilaajatkin ovat nyt alkaneet ymmärtää energiatehokkuuden ja sisäilman rajat. Tietty energian kulutus pitää hyväksyä, jotta sisäilma pysyy hyvänä, sanoo Broström.

Koneellinen ilmastointikaan ei ole aivan ongelmaton, vaikka se poistaakin sisäilman kosteutta.

-Voimakas ilmastointi alipaineistaa ja vetää kylmää korvausilmaa ulkoa. Silloin kastepiste voi syntyä seinän väliin. Myös ilmastoinnin huolto ja monimutkaisten laitteiden vikaherkkyys ovat oma asiansa, Broström sanoo.

Rakentamistyylejä on toki erilaisia. Esimerkiksi ontelolaattojen päälle tehtävän elementtitalon voi rakentaa nopeastikin ilman ongelmia.

-Suunnittelusta asti pitää lähteä tekemään toimivaa taloa. Joskus arkkitehtuurin takia otetaan ylimääräisiä riskejä. Esimerkiksi tasakatto voi toimia, mutta toisaalta jo maalaisjärjelläkin ymmärtää, ettei uima-allasta kannata tehdä katolle, Keinänen toteaa.

-Aina on ollut sekä hyvää että huonoa rakentamista. Nykyäänkin rakennetaan paljon myös hyviä rakennuksia, vaikka aikataulut ja suunnittelemattomuus tuottavatkin ongelmia osaan. Rakentamisella pitäisi olla realistinen aikataulu, Keinänen päättää.  

home2.jpg

koti_alue: 

Välimäki palaa välittämään Lohjalle

Minna Välimäki jatkaa vanhempiensa jalanjäljissä ja alkaa välittää asuntoja Lohjalla.

Minna Välimäki on pitänyt kauniista taloista pienestä asti.

-Vanhemmillani oli lapsuudessani välitysliike, jonka takahuoneessa tuli vietettyä silloin paljon aikaa. Sain inspiraation tähän alaankin sieltä, kertoo Välimäki.

Lapsuuden unelma-ammattina oli arkkitehti ja Välimäki piirteli paljon taloja. Opiskelut veivät toiseen suuntaan, mutta ala on silti sama kuin lapsuuden haaveissa. Välimäki on koulutukseltaan sisustussuunnitteluun erikoistunut muotoilija. Aiemmin hän on toiminut sisustussuunnittelijana eri sisustusliikkeissä.

-Nyt on hyvä aika mennä elämässä eteenpäin kiinteistönvälityksen saralla. Minulle tuli sellainen tunne, että muuten jäisin miettimään ja jossittelemaan, jos en lähtisi alalle, Välimäki kertoo.

-Isän kanssa keskusteltiin ja hän rohkaisi minua. Harkitsin pitkään, kun tiedän alan hyvät ja huonot puolet, mutta silti painoi vain päälle se ajatus, että tämä voisi olla minun juttuni, Välimäki jatkaa.

Ajat ovat muuttuneet, sillä Välimäen vanhempien aikaan ei ollut internetiä tai kännyköitä. Nykyään hyödynnetään esimerkiksi videoesittelyjä, joiden avulla asiakas voi tutustua asuntoihin etukäteen. Vanhemmilta saa silti neuvoja.

-Vanhempani eivät välitä enää kiinteistöjä, mutta ovat alalla. He ovat minulle hyvä tukijoukko, Välimäki jatkaa.

välimäki.jpg

Minna Välimäki piti kauniista taloista jo lapsena. 16.9. hän aloittaa kiinteistönvälittäjänä Kiinteistömaailmassa.

 

Unelmana kaunis koti

Välimäki on syntyperäinen lohjalainen. Opintonsa hän suoritti Seinäjoella. Saksassa vierähti vuosi vaihto-oppilaana. Matkan varrella Välimäki tapasi unkarilaisen avomiehensä, jonka kanssa hän on nyt palannut Suomeen pariskunnan yhteisen Unkarissa vietetyn vuoden jälkeen. Aktiivisen naisen arki täyttyy nykyään mm. järjestötoiminnasta.

-Toimin Lohjan Suomi-Unkari Seuran sihteerinä, olen mukana Lohjan seurakunnan toimikunnassa ja SSO:n edustajistossa. Lähden myös kunnallisvaaliehdokkaaksi. Katsotaan, miten siinä käy, Välimäki luettelee.

Muuten vapaa-aika kuluu liikkuessa Aplicossa, matkustellessa ja minkäs muunkaan kuin sisustuksen parissa.

-Sisustus on minulle sekä työ että harrastus. Oma makuni on ”bling bling” ja aika romanttinen. Tykkään myös väreistä, ja seuraan tv:stä paljon sisustusohjelmia. Budjetti vain tulee usein haaveiden eteen, kertoo Välimäki naurahtaen.

-Kaunis koti on oma unelmani, joten se tuo tyydytystä, kun saan auttaa ihmisiä löytämään ja saavuttamaan omia unelmiaan.

Myös valokuvauksessa yhdistyvät sekä työ että harrastus, sillä välittäjän tehtäviin kuuluu mm. myytävien kohteiden kuvaus.

-Tämä on vaihteleva työ, jossa pääsee näkemään paljon erilaisia paikkoja ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Pidän asiakaspalvelusta, hän sanoo.

 

Mihin sohva sovitetaan?

Välimäki aloittaa myyntineuvottelijana Lohjan Kiinteistömaailmassa 16.9. Hän odottaa työn alkua positiivisin ja innostunein mielin.

-Toivon ja uskon, että viihdyn tässä työssä. Lähden liikkeelle nöyrin, mutta optimistisin mielin. Uskon, että valttinani on sisustuspuolen taustani. Sen avulla voin nähdä kohteen potentiaalin, jos asiakkaan on vaikea hahmottaa, mitä sille voisi tehdä. Joskus voi olla kyse vaikka vain siitä, mihin sohvan saa mahtumaan. Tilanhahmotuskykyä on tässä työssä pakko olla, Välimäki sanoo.

Hän kokee, että myös kielitaidosta on etua. Asuntojen välitys onnistuu nimittäin suomeksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja unkariksi.

koti_alue: 

Jätepoliisin kesä jatkuu – yleisökilpailu ratkesi

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun kesäkampanja Jätepoliisi on jakanut asukkaille neuvoja helpomman jätehuollon toteuttamiseksi ensimmäistä kesää Itä-Uudellamaalla ja kuudetta kesää Länsi-Uudellamaalla. Päivässä jätepoliisipari ehti kiertää neljästä kymmeneen Rosk’n Rollin palvelupistettä. Jätepoliisit vastasivat kohtaamiensa asiakkaiden kysymyksiin. Etenkin tämän vuoden käynnissä ollut pakkausmuovin keräys on herättänyt asiakkaissa paljon kysymyksiä.

- Monellekaan ei ollut selvää, että keräykseen käyvät vain muovipakkaukset puhtaina ja kuivattuina, paljasti jätepoliisina kesän työskennellyt ympäristökouluttaja Tero Hokkanen.

Jätepoliisit myös oikaisivat asukkaiden vääriä lajittelutapoja.

- Aika yleinen väärinkäsitys liittyy pakkauslasin lajitteluun. Keräysastioihin oli usein tuotu kukkaruukkuja, juomalaseja ja loisteputkia. Onneksi joskus ehdimme väliin kertomaan kukkaruukkujen ja juomalasien olevan sekajätettä ja loisteputket lajitellaan vaarallisten jätteiden joukkoon.

Jätepoliisit tarjosivat myös apuaan jätteiden käsittelyssä.

- Kartongin ja alumiinisten juomatölkkien litistämistä eivät kaikki ole tehneet. Se olisi kuitenkin tärkeätä, jotta keräysastioissa olisi tilaa mahdollisimman monien tuomille jätteille. Tarvittaessa autoimme jätteiden tiivistämisessä, kuvaili jätepoliisi Hokkanen.

Monilla pisteillä oli myös tarvetta siistimiseen tai jopa siivouspartion tilaamiseen, kun jätteitä oli jätetty ohjeiden vastaisesti astioiden ulkopuolelle.

- Pienellä vaivalla pisteet olisivat siistimpiä ja helpommin oikein käytettävissä. Asiakkaiden olisi syytä lukea huolella pisteellä olevat ohjeet, tarrat ja kyltit sekä esimerkiksi sulkea astioiden luukut, jotta eläimet eivät pääsisi levittämään jätteitä. Pisteiden kunnon valittamisen sijaan kannattaisi ilmoittaa siivous- tai tyhjennystarve Rosk’n Rollin asiakaspalveluun. Ja neuvon kysymisen kynnystä kannattaa kyllä madaltaa, muistuttaa Hokkanen.

Jätepoliisiauton mittariin kertyi yli 4000 kilometriä. Päivittäiset reitit kulkivat lähinnä ekopisteiden, sekajätepisteiden ja vaarallisen jätteen vastaanottopisteiden kautta. Jätepoliisin on voinut tavata myös kesätapahtumissa Itä- tai Länsi-Uudellamaalla. Rosk’n Rollin neuvonnan ja jätepoliisin voi vielä tänä kesänä ja alkusyksystä bongata mm. Sipoon Söderkullan syysmarkkinoilta, Pornaisten messuilta, Vihdin vuosisatamarkkinoilta, Loviisan Wanhat talot -tapahtumasta ja Lohjan omenakarnevaaleilta.

Jätepoliisi etsi kesäkampanjassaan jätehuollon supersankareita ja sankaritekoja. Kohtaamistaan asukkaista jätepoliisit palkitsivat esimerkiksi sellaisia, jota pitivät huolta yhteiskäytössä olevasta pisteestä, neuvoivat ja kannustivat muitakin jätteiden lajitteluun tai noudattivat arjessaan vähäjätteisiä tapoja.

Kuvakilpailun voittaja arvottiin

Jätepoliisien apuna sankaritekojen paljastamisessa oli sosiaalinen media. Rosk’n Rollin instagram -seinällä kuvan tunnisteilla #jätehuollonsankariteko @rosknroll julkaisseiden kesken arvottiin polkupyörä. Sankaritekoja esittäviä kuvia julkaistiin kilpailun aikana 34. Niiden julkaisusta vastasi 23 eri profiilia. Sankariteot edustivat laajasti jätehuollon arkea, kuten lajittelua, kompostointia sekä tavaran elinkaaren jatkamista tuunaamalla. Jätemateriaalien hyödyntämisessä esiin nousivat kekseliäät ja luovat teot. Myös sankarieläimet, kuten ruokajätettä syövät kanat ja jätepussia kantava koira, pääsivät esiin.

Polkupyörän voitti profiililla sisukas.xo, joka osallistui kilpailuun kolmelle kuvalla. Kilpailun aikana Rosk’n Rollin instagram-tiliä seuraamaan lähteneiden kesken arvottiin elämyslahjakortteja.

koti_alue: 

Sisustamisen nykytrendit

Jos ajatellaan sisustamista vaikka 80-ja 90-luvuilla ja verrataan sitä nykyaikaan, on tavallisella sisustajalla nyt käytössään kaikki maailman mahdollisuudet. Aiemmin jos halusi oman asuntonsa tai kiinteistönsä sisustetuksi ammattilaisen voimin, oli mahdollisuutena lukea lehtiä ja kenties löytää jostain jopa kirja tai kaksi mutta kuitenkin joutui sitten luottamaan pitkälti sen tilatun ammattilaisen sanoihin. Nykyään jos haluat sisustaa itse, voit katsoa vaikka vihjeitä YouTube-videoista. Sanalla sisustaminen löytyy heti lähes 900 videota ja sisustusvinkkejä-haulla lähes 400. Ja jos laajentaa haun sanaan ”interior design ideas” niin videoita on jo yli 300 000. Internet on luonut meistä kaikista mahdollisia sisustajia ja antanut mahdollisuuden saada ideoita ja oppia.

dekomi.jpg

Merja Isokorpi vetää Nummelassa toimivaa Dekomia vahvalla ammattitaidolla

Mitkä sitten ovat sisustamisen nykytrendit?

Sisustustrendejä on yhtä monia kuin niiden ennustajiakin. Sisustustrendit saapuvat Suomeen yleensä Ruotsin kautta. Tänä vuonna Tukholman messuilta oli esillä pullon vihreää, petroolia ja sinistä. Puuteripinkkiä, terrakottaa ja kirkasta keltaista, jossa aavistus vihreää. Vuoden 2016 materiaali on kuulemma sametti. Sisustustrendeissä korostuu kodinomaisuus. Pinnalla ovat edelleen marmori, metallit ja luonnonläheinen sisustustyyli. Värien käyttö korostuu entisestään. Tummat, syvät värisävyt ovat nyt trendikkäitä, mutta toisaalta myös murretut harmoniset värit. Sinisen sävyt, hento roosa, terrakotta, vihreä ja myös keltainen ovat vuoden 2016 värejä. Toisaalta suositaan pastellivärejä, mutta vahvat tummat värit ovat yhtä trendikkäitä.

Yksi vuoden 2016 sisustustrendeistä ovatkin kontrastit. Tumman ja vaalean, kovan ja pehmeän, sileän ja rosoisen, kiiltävän ja mattapinnan rohkea yhdistely. Kontrastit sopivat hienosti skandinaaviseen kotiin. Selkeässä sisustuksessa pintamateriaalit ja tekstuurit tulevat upeasti esiin. Harkitut yksityiskohdat viimeistelevät sisustuksen. Musta-valko-harmaaseen sisustukseen sopii yksityiskohdaksi hyvin mikä tahansa vuoden trendiväreistä. Valitse yksi, korkeintaan kaksi väriä, jotta skandinaavinen selkeys säilyy. Käytä väriä maljakoissa, tarjottimissa, sisustustekstiileissä, astioissa. Toisaalta luonnonmateriaalit pysyvät edelleen muodissa. Tänä vuonna rottinkikalusteet voi tuoda myös sisään - sillä niillä piristetään jopa olohuoneita. Mustaa ja valkoista näkyy edelleenkin. Ja metallit tuovat särmää sisustukseen. Tänä vuonna niissä korostuvat messinki ja maltilliset kullan sävyt.

Mitä sanovat paikalliset liikkeet sisustustrendeistä?

Nummelan Sisustusliike Dekomin Merja Isokorvella on pitkä kokemus alalta ja Dekomia hän on pitänyt Nummelassa vuodesta 2000. Isokorpi yhtyy ajatukseen, että trendejä on nykyään paljon.

- Aiemmin oli selvästi pari päätrendiä, mutta nykyään trendejä on niin paljon kuin on sisustajia. Sisustamista ei voi tehdä väärin, koska se tehdään juuri kuten sen itse haluaa tehdä. Dekomissa seurataan trendejä, mutta myös kuunnellaan asiakkaita, ja sitä kautta meidän punaiset langat syntyvät, kertoo Isokorpi liikkeestään.

- Nykyään asiakkaat yhdistävät rohkeasti vanhaa ja uutta luodakseen jotain persoonallista. Sisustus tehdään sellaiseksi, missä itse viihtyy. Täällä Dekomissa on tuotteita eri tyylisiin sisustuksiin.

Puhutaan jo lifestyle- liikkeistä, jollaiseen Dekominkin voi liittää sillä sieltä löytää niin vaatteita, asusteita kuin sisustustuotteita.

Lohjan Koulukadulla elokuvateatterin vieressä sijaitsevassa lahja, lelu ja sisustusliike Palemassa on tehty huomioita asiakkaista aivan tutkimukseksi asti.

- Kyselimme asiakkailtamme, onko heille merkitystä, onko tuote suomalainen vai ei ja pieneksi yllätykseksi kyselymme tulos oli, ettei sillä ollut merkitystä, kertoo Paleman Leila Paukkio.

- Ihmiset tulevat monesti ensimmäisellä kerralla katselemaan, kiertelemään ja ideoimaan. Nykyään ihmiset myös ottavat paljon kuvia kännyköillä ja kyselevät kuvaviestein kavereiltaan ja kotiväeltä mielipiteitä. Asiakas ei välttämättä osta heti, mutta voi palata uudestaan hakemaan tuotteen, joka sopii juuri hänen ideaansa.

- Meillä yleisin sisustusasiakas on nainen, mutta hekin kertovat useasti, että kysyvät kotona mielipidettä ennen tuotteen hankintaa. Kelloissa ja valaistuksen suhteen asiakkailla on jo lähdöstä tiedossa erilaisia mittoja ja ajatuksia, jotka kaventavat vaihtoehtoja.

- Selviä trendejä ei meilläkään ole näkynyt. Ihmiset ostavat mistä tykkäävät ja mikä sopii heille kotiin. Meille sen sijaan moni idea tulee edustajilta, jotka käyvät liikkeessä tasaisesti esittelemässä markkinoiden tarjontaa. Yksi tällaisista kivoista löydöistä on Kikoy Trading, eli kenialaista käsityötä.

Kikoy Trading on suomalaisen Maija Reinikaisen vuonna 2003 perustama paikallinen yritys, joka paikallisesti valitsee ja varmistaa tuotteiden laadun ja tuo tuotteita Suomeen.  Reinikainen on itseasiassa syntynyt Keniassa ja asunut maassa yli 17 vuotta ja Kikoy Tradingin tuotteita viedään ympäri maailman.

palema.jpg

Kikoy Trading tuo Suomeen kenialaista käsityötä, jota löytyy mm. Koulukadun Palemasta.

Sisustusteipit koteihin ja liikkeisiin

Nykyään voi sisustaa myös teipein eli ei tarvitse ostaa maaleja tai tapettia vaan voi korostaa osan asunnostaan tai liikkeestään teipein.

- Sisustusteippaus on mahdollista, mutta aika vähän sitä paikallisesti tilataan koteihin. Internetistä on saatavilla valmiita teippejä edullisesti, kertoo Oasis Median Jan Metsola Nummelasta.

Myös Lohjalta löytyy parikin toimittajaa, joilta voi tilata joko yksilöllisesti suunnitellun ja toteutetun teippauksen tai omaan suunnitelmaan tai valokuvaan pohjautuvan teippauksen.

Sisustaminen oikein

On siis oikein sanoa lopulta, ettei ole väärää tapaa sisustaa. Kun sisustaa itselleen, tekee sisustuksesta sellaisen, missä itse viihtyy. Ja jos ideoita kaipaa, internet on pullollaan niitä ja lähialueelta löytyy paljon liikkeitä, joissa on ammattitaitoinen henkilökunta auttamassa ongelmassa.

koti_alue: 

Murtovaras vierailee kodeissa ja mökeillä harva se päivä

Kotien ja mökkien turvallisuuteen liittyen halusimme kartoittaa murtotilannetta Lohjan alueella. Kysymyksiimme vastasi rikoskomisario Rauli Salonen. Hän kertoo, että asunto- ja mökkimurtoja tapahtuu Lohjan alueella joka päivä.

-Murrot ovat rikollisille kohtuullisen vaivaton keino ansaita rahaa.

Murtojen luonne on muuttunut viime vuosina.

-Aiemmin tekijä yritti päästä rakennukseen sisälle vaivihkaa ja jälkiä jättämättä, mutta nykyään sisään mennään sorkkaraudalla ja paikkoja rikkomalla ja otetaan äkkiä se, mitä halutaan. Ennen oli taitavia lukkojen koukuttajia ja saattoi mennä viikkokin ennen kuin isäntäväki huomasi, että jotain on viety. Sellaista ei enää näe. Narkomaanit eivät useinkaan piittaa seuraamuksista, eikä murtopaikan tarvitse olla suojainen tai syrjäinenkään, jos heidän on pakko saada rahaa esimerkiksi velkoihinsa, Salonen kertoo.

-Nykyinen oikeuskäytäntö liittyy myös asiaan, koska murtoja pitää tehdä aika paljon ennen kuin tulee vankeutta, hän jatkaa.

varas.png

 

Helposti rahaksi muutettava kelpaa

Varkaat vievät useimmiten käteistä sekä tavaraa, joka on helppo muuttaa rahaksi. Elektroniikka, työkalut ja vanhat keräilyesineet kelpaavat aina. Joskus ovat kelvanneet tosin vanhat villasukatkin.

Paras keino suojautua varkailta onkin olla jättämättä arvoesineitään näkyville paikoille. Käteistä puolestaan ei kannattaisi säilyttää kotona.

-Jos ikkunasta näkyy vain tyhjä tuvan pöytä ja puukori, se ei houkuttele varkaita lainkaan niin paljon kuin esimerkiksi elektroniikka, Salonen sanoo.

Usein ajatellaan, että varkaat tulevat yöllä, mutta nykyään murtoja tehdään paljon keskellä päivääkin, koska asunnot ovat tyhjillään myös silloin. Yksi muutos liittyy myös naapureihin.

-Ennen naapurit vartioivat poikkeavaa liikennettä, mutta sellainen on vähentynyt. Jos nurkissa pyörii ajoneuvoja, jotka eivät kuulu sinne, siihen kannattaa reagoida ja ottaa rekisteritunnus ylös. Se on pieni vaiva, mutta siitä voi olla hyötyä, jos jotain tapahtuu, Salonen toteaa.

 

Omaisuutensa saa harvoin takaisin

-Omaisuusrikosten selvitysprosentti ei ole mitään huippuluokkaan, vaikka niitä Suomessa selvitetäänkin huomattavasti paremmin kuin muualla. Tekninen tutkinta käy murtopaikoilla ja jälkiä yritetään selvittää, mutta omaisuus saadaan palautettua todella harvoin, Salonen sanoo.

Silloinkin, kun varastettua tavaraa löydetään, poliisin on vaikea yksilöidä, mitkä ovat kenenkin tavaroita. Salonen neuvookin merkitsemään omaisuutensa esimerkiksi vakuutusyhtiöiltä saatavilla tarroilla. Merkintäkeinoja on sekä näkyviä että näkymättömiä.

Vartiointiliikkeistä Salonen toteaa, että niistä voi olla joskus apua, mutta toisaalta varkaita on vaikea saada kiinni, jos satojen kilometrien päästä näkee kamerasta, että joku on omassa mökissä. Vakuutuskaan ei tee autuaaksi.

-Ei kannata ajatella vain, että vakuutus korvaa, koska monilla tavaroilla on myös muuta kuin rahallista arvoa. Lisäksi on omavastuu, Salonen muistuttaa.

 

Ostanko varastettua tavaraa?

Oma vastuunsa on myös tavaran ostajilla.

-Jos netissä tai vaikka torin laidalla myydään esimerkiksi 75 eurolla kännykkään, jonka tietää maksavan 400 euroa, niin kannattaa miettiä, miksi näin on, jos ei halua sekaantua varastetun tavaran kauppaan, Salonen sanoo.

koti_alue: 

Muista paloturvallisuus mökillä ja kotona

tuli1.jpg

Sekä mökillä että kotona on hyvä välillä muistaa myös paloturvallisuus, vaikka huomion meinaisivat viedä vuoroin kiireet ja lomailu. Keräsimme tähän pari vinkkiä turvalliseen kesään.

 

Palovaroitin

Takista palo- ja häkävaroittimien toiminta mökkikauden alussa ja kuukausittain mökkikauden aikana. Varoitin on saattanut mennä epäkuntoon talven kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Myös patterit loppuvat aikanaan.

 

Tulisijat

Lämpö on ihanaa etenkin sateisina ja koleina kesäpäivinä. Takassa piilee kuitenkin paloturvallisuusriski, jos hormit eivät ole kunnossa. Moni palo alkaakin savuhormin ja uunien halkeamista. Nuohoojan tulee piipahtaa mökillä vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi vinkki ensi kevättä varten ja huomio, jos et tätä ohjetta noudattanut tänä keväänä: Kylmän talven jälkeen tulisijan lämmitys tulee muistaa aloittaa varovasti, etteivät tulisija ja hormi vaurioidu.

Hanki tuhkaa varten palamaton astia, joka on varustettu kannella. Tuhka pysyy kuumana pitempään kuin yhden vuorokauden, joten tulisijasta ei saa tyhjentää edellisillan tuhkaa pahvi- tai muoviastioihin, eikä heittää luontoon. Anna tuhkan jäähtyä useamman vuorokauden ajan.

 

Pihviä grilliin

Välillä maha murahtaa, mutta jottei ruuanlaitto lähde aivan käsistä, grillin lähistöllä on hyvä pitää alkusammutusvälineitä, kuten sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

 

Sähkölaitteet ja hiiret

Hiiret ovat valitettavia, mutta yleisiä vieraita mökillä. Tarkista siis sähkölaitteiden, kuten jääkaapin ja lieden johdot siltä varalta, että hiiret ovat nakertaneet ne epäkuntoon. Myös kaasugrillin liitosten ja letkujen kunto tulee tarkistaa. Rikkinäisiä laitteita ei tule käyttää. Suurin osa sähköpaloista johtuu juuri laitteiden käyttövirheistä.

 

Risujen poltto

Kaikkein paras paikka risuille ja oksille on komposti tai kaatopaikka. Risujen poltosta kuitenkin sen verran, että ensinnäkin huomioi tuulen suunta, äläkä kärytä suoraan naapurin nenään. Toisekseen muistaa varmistaa, onko polttaminen mökkikunnassasi sallittua. Kolmanneksi varaa riittävästi alkusammutusvälineitä lähistölle ja vahdi tulta koko ajan silmä tarkkana.

 

Ennakointi ja kännykkäsovellus

Vaikka kuinka yrittäisi olla huolellinen, jotain voi silti sattua. Siispä huolehti, että mökillä ja kotona on toimivat alkusammutusvälineet ja mieti etukäteen, miten toimit, jos palo syttyy. Tärkeää on mm. tietää mökin tarkka sijainti. Mökin osoitetieto on hyvä kiinnittää mökissä näkyvälle paikalle, jotta myös mahdolliset vieraat tarvittaessa sen löytävät. Lisäksi kännykkään on hyvä ladata 112 Suomi-mobiilisovellus. Kyseinen sovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa, koska hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun hätäpuhelu soitetaan tämän sovelluksen kautta.

Lähteet: Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos ja SPEK.

koti_alue: 

Lounea etsii perheitä kokeilemaan ja kehittämään älykoti -järjestelmää

Lounea etsii eri kokoisia perheitä Lounean toimialueelta (Salo, Forssa, Somero, Loimaa, Lohja, Lieto ja Sastamala) kokeilemaan älykoti-järjestelmää vuoden ajan. Perhe saa omaan tarpeeseensa räätälöidyn älykoti-järjestelmän sekä käyttöönotto-opastuksen. Vuoden aikana perheet kertovat kokemuksistaan ja ideoistaan Lounealle. Lounea kertoo perheiden kokemuksista nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa, ja ottaa perheiden kehitysajatuksia sekä ideoita huomioon järjestelmän jatkokehitystyössä. Testijakson päätyttyä perhe saa halutessaan pitää järjestelmään kuuluvat laitteet. Perheet voivat hakea mukaan www.fiksumpikoti.fi-sivuilla olevan hakulomakkeen kautta, hakuaika päättyy 24.6.2016. Mukaan valitaan omakoti- ja rivitaloasuntoja sekä vapaa-ajan asuntoja.

Lounea Älykoti on aidosti älykäs, asukkaiden elämänrytmin oppiva järjestelmä, joka huolehtii kodin turvallisuudesta ja taloudellisuudesta sekä lisää viihtyisyyttä. Lounea Älykoti ohjaa itsenäisesti kodin toimia ja kertoo asukkaille mitä kotona tapahtuu. Asukkaat voivat seurata kotinsa tapahtumia tai halutessaan ohjata ja antaa käskyjä Älykodille älypuhelimen välityksellä.

koti_alue: 

Sivut

 
Tilaa syöte Koti ja asuminen