Yhteiskunta

Mainos

Seniorilaulajista mittaa Päiväkummussa

seppo.jpg

Viime vuoden voittaja seniorilaulajamestari Seppo Niemi Sastamalasta.

 

Montteeri Oy:n perinteisen Seniorilaulaja SM-kilpailun alkukarsinnat järjestetään Kylpylähotelli Päiväkummussa 12.-13.5. Tänä vuonna Seniorilaulajamestari valitaan jo 24. kerran. Kilpailuun saavat osallistua kaikki yli 50 vuotiaat laulajat ympäri maan ja onpa alkukarsinnat järjestetty vuosittan myös ruotsinsuomalaisille.

Jo yksi alkuerä on takana ja siitä selvisi 9 laulajaa niin ikään Karjalohjan Päiväkummussa lokakuussa järjestettävään semifinaaliin. Kaikkiaan paikasta finaalissa tulee kilpailemaan 40-50 lukuisissa alkukarsinnoissa valikoitunutta seniorilaulajaa. Finaaliin tuomaristo valitsee n. 15 parasta. Kilpailussa on neljä sarjaa; 50+, 60+, 70+ sekä duot. Suomen mestari voi olla mistä sarjasta tahansa. Kilpailijat esittävät kaksi ennalta valitsemaansa laulua annetulta listalta. Laulajia säestää Arto Rannan orkesteri.

Kaikki Seniorilaulaja SM-osakilpailut sekä finaali televisioidaan. Osallistujia myös haastatellaan aina ensimmäisistä karsintakisoista lähtien myöhempiä tv-lähetyksiä varten. Lisätietoja kisasta ja ilmoittautumiset: www.montteeri.fi

alue_demokratia: 

Seurakunnat tutuksi Koululaisvaelluksella

kierros4.jpg

Isä Kalevi kertoo Lehmijärven koulun oppilaille ortodoksiseurakunnasta. Erkka Etelämäki, Mikko Vierto, Eerik Myllykoski ja Oskari Harja täyttävät tehtävävihkoja, joita hyödynnetään vielä myöhemmin koulussa.

 

Lohjalla järjestettiin viime viikolla peruskoulujen viidesluokkalaisille mahdollisuus tutustua kuuteen kaupungissa toimivaan kristilliseen seurakuntaan. Koululaisvaellus järjestettiin nyt kolmatta kertaa ja mukana oli oppilaita Tytyrin, Ojamon, Lehmijärven ja Asemanpellon kouluista. Seurakuntakierroksen järjestivät Lohjan ekumeeniset naiset yhdessä koulujen kanssa. Vierailukohteina olivat evankelisluterilainen seurakunta, ortodoksinen seurakunta, vapaaseurakunta, helluntaiseurakunta, lähetysseurakunta ja adventtiseurakunta.

-Palaute tapahtumasta on ollut hyvää ja samat koulut ovat lähettäneet oppilaitaan yhä uudelleen kierrokselle. Olemme nähneet, että kierros kiinnostaa oppilaita ja he kyselevätkin asioita, kertoo Tarja Dejanova Lohjan adventtiseurakunnasta.

-Koululaiskierrokset aloitettiin, koska oli tunne, että nykyajan koululaiset tietävät aika vähän oman paikkakunnan kristillisestä toiminnasta. Monelle aikuisellekin tulee yllätyksenä, kuinka monta eri seurakuntaa Lohjalla on. Haluamme myös kertoa kristinuskon perusasioista. Vaikka seurakuntia on monta, niillä on paljon yhteistä, Dejanova kertoo.

-Uudessa opetussuunnitelmassa puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jossa ei vain istuta luokissa, vaan lähdetään liikkeelle. Koululaisvaellus sopii siihen hyvin, Dejanova jatkaa.

-Olemme sydämestämme mukana tässä. En tiedä, onko kukaan näistä lapsista käynyt ennen vapaaseurakunnassa. On avartavaa käydä paikan päällä katsomassa, kommentoi Liisa Borelius Lohjan vapaaseurakunnasta.

kierros1.jpg

Lehmijärven koulun oppilaat  Roosa Lehti, Mariette Hietala, Tuuli Lindblom, Oskari Harja ja Eerik Myllykoski ratkovat tehtävää Lohjan adventtiseurakunnassa.

 

Omat juuret tutuiksi

Koululaisvaelluksella on historiallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuutensa. Sen avulla on tarkoitus lisäksi tuoda oppilaille tutuksi paikallisia seurakuntia.

-Harvempi lapsi tietää, että on muitakin seurakuntia kuin evankelisluterilainen. Se on maailmanlaajuisesti pieni seurakunta, vaikka onkin Suomen suurin. Monikulttuurisessa maailmassa on myös tärkeää tiedostaa omat juurensa. Se antaa pohjan, jonka kautta voi lähteä tutustumaan muihinkin kulttuureihin, sanoo seurakuntapastori Jenni Pesola Lohjan evankelisluterilaisesta seurakunnasta.

-Koululaisvaellus tukee koulujen uskonnon opetusta, ja toiminnallisuuden kautta asiat jäävät helpommin mieleen, Pesola jatkaa.

-Meillä ihmisillä on usein ennakkoluuloja ja -asenteita sellaisia asioita kohtaan, joita emme tunne. Vaelluksella haluamme antaa koululaisille ensikäden tietoa ja omakohtaisen kokemuksen, jonka kautta eri seurakunnat ja niiden edustama maailmankatsomus tulevat tutuiksi, ja siten vähentää ennakkoluuloja, Dejanova sanoo.

Seurakuntakierroksella käsiteltiin mm. Pyhää Lauria, urkujen toimintaa, kirkon seinämaalauksia, eri kastamistapoja, kristillisiä symboleja, ristin merkitystä, luomista, Raamattua, evankeliumia, Pyhää Kolminaisuutta ja ortodoksien pääsiäistervehdystä.

Seurakuntakierros sai kiitosta myös oppilaiden taholta. Mukana kierroksella olivat Lehmijärven koulun oppilaat Emmi Kaven ja Milla Lankinen.

-Oli mielenkiintoista tulla kierrokselle. On kiva oppia uutta, kommentoi Kaven.

-Monet asiat olivat tuttuja koulusta, mutta esimerkiksi ristin merkityksestä ei ole puhuttu koulussa, toteaa Lankinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi koululaisvaelluksen vuoden ekumeeniseksi teoksi vuonna 2015. Koululaisvaellusten suunnittelu on tuonut eri seurakuntia ja niiden toimijoita lähemmäs toisiaan.

-Tapahtuman järjestäminen on seurakuntien välistä yhteistyötä meille järjestäjillekin. Olemme miettineet, mahdetaanko muualla Suomessa järjestää vastaavaa, Pesola pohtii.

kierros3.jpg

Milla Lankinen (vas) ja Emmi Kaven pitivät seurakuntakierrosta mielenkiintoisena.

alue_demokratia: 

Vaarallinen jäte ja metalliromu turvallisesti talteen

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromua vastaanottava Romulus ovat perinteisillä kevätkierroksillaan Länsi- ja Itä-Uudellamaalla. Autoilla on yli 120 pysähdyspaikkaa eri puolilla Länsi- ja Itä-Uuttamaata. Autot käyvät pysäkeillään iltaisin kello 16 jälkeen. Mitään jätettä ei saa jättää keräyspaikoille etukäteen.

Vaarallista jätettä ovat esimerkiksi jäteöljy, maalit, liimat, lakat, liuottimet, torjunta-aineet, akut ja energiansäästölamput. Romuluksen kyytiin kelpaavat mm. polkupyörät, pellin palat, kuivat ja tyhjät maalipurkit, puulämmitteiset kiukaat sekä muu isokokoinen metalliromu. 

Keräys on maksuton kotitalouksille. Vaarallista jätettä ja metalliromua vastaanotetaan maksutta myös Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun jäteasemilla niiden aukioloaikoina.

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun kiertävät vaarallisen jätteen ja metalliromun keräykset tuottivat keväällä 2016 yhteensä yli 32 000 kiloa vaarallisia jätteitä ja yli 54 000 kiloa metallia.

Otto- ja Romulus-kierroksen aikataulut ja pysähdyspaikat löytyvät tuoreesta Roskis-lehdestä, Rosk’n Rollin seinäkalenterista ja verkkosivuilta www.rosknroll.fi. Lisätietoa ja ohjeita saa myös Rosk’n Rollin asiakaspalvelusta 020 637 7000. 

alue_demokratia: 

Nuorisovaltuusto Siuntioon

Siuntioon ollaan perustamassa nuorisovaltuustoa. Uusi kuntalaki tulee voimaan kesällä 2017. Se edellyttää kunnallisten nuorten vaikuttajaryhmien perustamista jokaiseen kuntaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi. Aikaisemmin kuntien on täytynyt ottaa kunnan nuorten näkemyksiä huomioon nuorisolain 8§:n perusteella sekä koulujen oppilaskuntien kautta. Uuden lain ja nuorisovaltuuston myötä, nuoret pääsevät vaikuttamaan yhä laajemmin omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston perustaminen on käynnistynyt kunnan hallinnossa ja nyt on aika koota kunnan nuoret mukaan suunnittelemaan sopivaa nuorisovaltuustomallia ja ideoimaan, mihin asioihin nuoret lähtevät Siuntiossa vaikuttamaan. Nuoret kutsutaan Walkers-nuorisotilalle 4.5. kello 18.00-20.00 ideointi-iltaan suunnittelemaan nuorisovaltuuston mallia ja vaikuttamisen kohteita. Ideointi-illan jälkeen kootaan perustamistyöryhmä, joka lähtee kirjoittamaan nuorisovaltuuston toimintasääntöjä ja viemään perustamistyötä eteenpäin. Ennen perustamistyötä nuorten ja kunnan aikuisten näkemyksiä nuorten vaikuttamisesta kartoitetaan sähköisellä lomakkeella. Taustakartoituksen tuloksia käytetään hyödyksi nuorisovaltuuston mallin ja vaikuttamisen kohteiden suunnittelussa. Linkki lomakkeeseen: http://bit.ly/2c9x5Y5.

https://www.facebook.com/SiuntionNuorisovaltuusto/?ref=bookmarks

alue_demokratia: 

Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään pohjavesialueiden luokituksia ja rajoja tarkistettu

Uudenmaan ELY-keskus käy tänä ja ensi vuonna läpi kaikkien Uudenmaan kuntien pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Ensimmäisenä työ on valmistunut Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään osalta. Tarkistus perustuu lakimuutokseen.

Jatkossa pohjavesiluokka 1 tarkoittaa vedenhankintaa varten tärkeää aluetta ja luokka 2 muuta vedenhankintakäyttöön soveltuvaa aluetta. Uutena luokkana on merkintä E eli alue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Aikaisemmin pohjavesistä käytettiin luokkia I, II ja III.

E-luokan pohjavesialueilla on ainoastaan informatiivinen arvo, sillä pohjavedestä suoraan riippuvaiset ekosysteemit ovat jo valmiiksi muulla lainsäädännöllä suojeltuja. E-luokittelu helpottaa ja nopeuttaa pohjavesialueille kohdistuvia lupaprosesseja, koska luvan hakijalla on jo etukäteen tiedossa, että hankkeen toteutus tulee vaatimaan vaikutusten arviointia.

ELY-keskus tarkistaa tässä yhteydessä myös pohjavesialueiden rajaukset hydrogeologisen tutkimustiedon perusteella.

Espoon, Kirkkonummen, Lohjan ja Hyvinkään pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset ovat nähtävillä 6.6.2017 asti osoitteessa www.ely-keskus.fi /uusimaa > Ajankohtaista > Kuulutukset sekä kuntien ilmoitustauluilla. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa lisätietoa ELY-keskukselle liittyen pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin.

alue_demokratia: 

Lohjalaiselle Kari Ruokoselle Perinneradiotoiminnan kunniamaininta

Kari Ruokoselle on myönnetty Suomen Radioamatööriliiton kevätkokouksessa Kouvolassa Perinneradiotoiminnan kunniamaininta. Palkinto on radioputki puisella alustalla.

Kari on suorittanut merkittävän työn entisöidessään käyttökuntoon useita Viestimuseon varastosta Museo Militarian radioamatööriaseman käyttöön siirrettyjä vanhoja radioita. Hänen asiantuntemuksensa ja monipuolinen kielitaitonsa on ollut merkittäväksi avuksi selvitettäessä koti- ja ulkomaisten radiolaitteiden käyttöohjeita ja rakennetta.

alue_demokratia: 

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa kohdennetaan jatkossakin herkille alueille

Hajajätevesiviikko 24.-30.4. kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon.

neuv.jpg

Neuvoja ja asukas selvittämässä saostuskaivon kuntoa.

 

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön muutokset ovat pitkän keskustelun jälkeen tulleet voimaan 3.4.2017. Suurin muutos koskee järjestelmien uudistamisen aikataulua. Jatkossa kunnostukset ovat määräaikaan sidottuja vain luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä rannasta, joilla siirtymäaikaa jatkettiin 31.10.2019 asti. Puhdistusvaatimus on voimassa muillakin alueilla, mutta jätevesijärjestelmä kunnostetaan viimeistään vasta muun remontin yhteydessä. Uusien säädösten voimaantulon johdosta neuvonnan tilanne on aikaisempiin vuosiin verrattuna selkeämpi, vaikkakin haasteita tuo uudistamisen perustelujen painopisteen siirtyminen yhä enemmän vaikeasti hahmotettaviin jäteveden ympäristövaikutuksiin.

LINKKI-hankkeessa jätevesineuvontaa on alusta asti kohdennettu pilaantumisen kannalta herkille alueille ja näin tehdään myös vuonna 2017. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja ne painottuvat tänä vuonna ranta-alueille. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta kartoitus- ja neuvontakäyntiä. Käynnillä neuvoja katsoo yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanteen ja antaa neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi. Käynnillä kiinteistönomistaja saa myös kirjallisen arvion järjestelmänsä uudistamistarpeesta sekä kattavan neuvontapaketin. Neuvojat lähtevät kesäkuun alussa liikkeelle Inkoon rannikolla, Karkkilassa Vuotinaisella ja Valkjärvellä sekä Kirkkonummen Vitträskin ja Svartvikin alueilla. Myöhemmin neuvojat siirtyvät mm. Kirkkonummen Långvikiin, Lohjan Nummijärvelle sekä Raaseporin joen valuma-alueelle. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja käyntien aikataulut tarkentuvat hankkeen verkkosivuille www.hajavesi.fi

LINKKI-hanke osallistuu valtakunnalliseen Hajajätevesiviikkoon facebook-kampanjalla. Tätä ympäristöministeriön koordinoimaa teemaviikkoa on vietetty huhtikuun viimeisellä viikolla. Hajajätevesiviikon tarkoituksena on edistää jätevesien hyvää käsittelyä haja-asutusalueilla: lähivedet kiittävät, kun jätevesiasiat laitetaan kuntoon. Viikon aikana tiedotetaan haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn ajankohtaisista aiheista sekä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri Suomea. LINKKI-hankkeen hajajätevesiviikkoa voi seurata Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Facebookissa (https://www.facebook.com/vesijaymparisto/). Lisätietoa hajajätevesiviikon tapahtumista ja materiaaleista ympäristöministeriön sivulla (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Hajajatevesiviikko/Hajajatevesiviikko_24304(28466) ).

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Kartoitus- ja neuvontakäyntejä on toteutettu lähes 6 000 kiinteistöllä vuodesta 2009. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja neuvojina ovat Henri Virkkunen, Hanna Keinänen, Virve Ståhl, Jenny Wikström ja Linnea Skogberg. Neuvojatiimi täydentyy alkukesästä. Jos tarvitset neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskien tai haluat pyytää neuvojaa käymään kiinteistölläsi, niin voit olla yhteydessä hankkeen neuvojiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.hajavesi.fi.

alue_demokratia: 

Monilokeropalvelu käynnistyy Lohjalla ja Vihdissä

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on tarjonnut monilokerokeräystä Vihdin ja Lohjan määrättyjen taajamien kotitalouksille. Mukaan monilokeropalveluun ilmoittautui tarpeeksi asiakkaita, jotta palvelu voidaan aloittaa toukokuussa. Monilokeroastiat toimitetaan asiakkaille huhtikuun viimeisellä viikolla. Monilokeroauto vierailee ensimmäistä kertaa Länsi-Uudellamaalla tyhjentämässä astioita 10.5. Monilokeroasiakkaille on ilmoitettu tarkemmat tyhjennyspäivät lajitteluohjeiden kera.

Monilokeropalvelu on yksi tapa olla liittyneenä jätehuoltoon. Palveluun liittyvän asiakkaan kodin pihan sekajäteastia vaihdetaan nelilokeroiseen jäteastiaan, johon sekajäte, pakkauslasi, metalli ja kartonki lajitellaan. Halutessaan rinnalle saa myös paperiastian. Osa asiakkaista on toivonut pakkausmuovia yhdeksi kerättäväksi jätelajiksi. Se, mitä jätelajeja monilokeroastiaan kerätään, on kuitenkin monen tekijän summa.

-Erikseen kerättävät jätteet valitaan niin, että se on joko ympäristö- tai talousnäkökulmasta kannattavaa. Esimerkiksi moni ihmettelee, miksi metallia ja lasia kerätään erikseen, vaikka niitä kertyy kotitalouksilta suhteessa melko pieniä määriä. Jätteen käsittelyn kannalta on kuitenkin tärkeää saada juuri nämä jätelajit pois sekajätteen joukosta, koska lasia ja metallia ei voi hyödyntää energiana, selventää palvelupäällikkö Tuija Klaus.

-Pakkausmuovin kerääminen ja hyödyntäminen on Suomessa vielä melko tuore asia. Tutkimmekin pakkausmuovin keräämistä tänä vuonna Itä-Uudellamaalla alkavassa monilokerokokeilussa. Olemme valmiita harkitsemaan monilokerossa kerättäviä jätelajeja uudelleen, jos tutkimustulokset tai jätelajien keräysmäärät niin osoittavat. Meille saa myös antaa aiheesta palautetta, Klaus lisää.

 

Kesän jälkeen harkitaan uusia alueita

Alkuvaiheessa monilokeropalvelu on saatavilla Lohjan Virkkalassa, Moisiolla, Keskilohjalla, Ventelässä, Immulassa ja Muijalassa sekä Vihdin Nummelassa, Hiidenrannassa ja Lankilanrinteellä. Toukokuusta lähtien monilokerokeräys on näillä alueilla osa Rosk’n Rollin normaalia palveluvalikoimaa ja mukaan voi liittyä milloin tahansa.

-Kesän jälkeen voimme laajentaa palvelun saatavuutta uusille alueille, jos kysyntää on ja jäteauton päiväreitille mahtuu. Esimerkiksi Vihdin kirkonkylä on ollut esillä, Klaus mainitsee.

alue_demokratia: 

Lohjan kaupungin perinteiset roskatalkoot 2017

Lohjalaisten oma roskienkeruupäivä on torstaina 4.5.

Kevätaurinko houkuttelee ihmiset ulos nauttimaan lämpenevistä ilmoista ja ympäröivästä lähiluonnosta. Talven jäljiltä on kuitenkin paljastunut monia paikkoja, jotka ovat päässeet edellisten talkoiden jäljiltä roskaantumaan ja jotka kaipaavat siistimistä.

Kaupunkimme on valinnut tänä vuonna meidän lohjalaisten yhteiseksi roskienkeruupäiväksi torstain 4.5. Viime vuonna talkoot onnistuivat hienosti, kun useat asukasyhdistykset, koulut, päiväkodit ja kaupunkimme asukkaat ovat ottaneet maahan heitettyjen roskien siivoamisen omaksi sydämen asiakseen ja ovat olleet kantamassa vastuuta ympäristönsä siistinä pysymisestä. Tänä vuonna on tavoite jatkaa entiseen malliin ja aktivoida mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan tähän yhteiseen siivoustapahtumaan, koska ympäristön siisteys on ilo meidän jokaisen silmille ja kaikkien yhteinen etu.

 

Roskatalkoilla lisää yhteisöllisyyttä ja yhteistä hyvinvointia

Siivoustempausta ei ole tarkoitettu kiinteistöjen jätteenkuljetukseksi. Tarkoituksena on kerätä roskia Lohjan kaupungin yleisiltä alueilta, kuten kevyenliikenteenväylät, puistot, viheralueet, ulkoilureitit, uimarannat, urheilukentät, torit, lähiliikuntapaikat, leikkipuistot sekä koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin kiinteistöjen pihat.

Lohjan kaupunki huolehtii ainoastaan omilta alueiltaan siivottujen jätteiden pois kuljettamisesta. Muilla alueilla siivoamisesta ja jätteiden pois kuljettamisesta on aina sovittava maanomistajan kanssa.

 

Kaikki mukaan huolehtimaan yhteisestä ympäristöstämme!

Lohjan kaupunki haastaa kaikki mukaan reippaaseen meininkiin puhdistamaan kaupunkimme julkisia alueita roskista. Mukaan talkoisiin toivotaan alueen asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä.

Lohjan ympäristönsuojelu toivoo, että yritykset innostuvat siivoamaan myös omia piha-alueitaan ja huolehtivat keräämänsä roskat omiin jäteastioihinsa tai omalla kustannuksellaan suoraan Rosk’n Rollin jäteasemille.

 

Siisteys on meistä jokaisesta kiinni – innokkaita talkoomiehiä, -naisia ja -lapsia tarvitaan

Ilmoita Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluun Susanna Komulaiselle (susanna.komulainen(at)lohja.fi, puh. 044 374 0773) tai Marko Lappalaiselle (marko.lappalainen(at)lohja.fi 044 374 0227) taikka asiakaspalvelukeskukseen (asiakaspalvelukeskus(at)lohja.fi, puh. 019 369 4300), mikä alue aiotaan siivota sekämahdollisimman tarkasti kerättyjen jätesäkkien/roskien noutopaikka. Talkooryhmän yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä ryhmän koko tulee myös ilmoittaa.

Voit osallistua yhtä hyvin isossa ryhmässä kuin itsenäisesti ja pienimuotoisesti, mutta toivomme sinun joka tapauksessa ilmoittavan asiasta, jotta tiedämme, kuinka moni todella on mukana talkoilemassa. Jokainen osallistuja on tärkeä ja yksikin roska pois luonnosta on askel parempaan!

Kerätyt roskat jätetään erikseen sovittuun, sopivaan paikkaan, josta ne ovat helposti noudettavissa. Jätesäkit tulee sulkea ja tarvittaessa merkitä. Mahdolliset vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) tulee pitää erillään muista jätteistä.

Jos et varsinaisena roskienkeruupäivänä torstaina ennätä roskia keräämään, voi sen tehdä viikolla muunakin päivänä ja vielä viikonlopun 5.-7.5. aikana.

 

Lohjan kaupunki tarjoaa jätesäkit sekä niiden poiskuljetuksen 

Talkooryhmät ja yksittäiset asukkaat saavat ajalla 24.4.-4.5. hakea jätesäkkejä kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksesta Karstuntie 4, asiakaspalvelun aukioloaikoina (ma-to klo 8-16; pe ja aattopäivät klo 8-15). Lisäksi jätesäkkejä on noudettavissa Karjalohjan nuorisotalo Katulampusta osoitteesta Keskustie 46 sekä Saukkolan ja Pusulan kirjastoista osoitteista Kauppakuja 3 ja Marttilantie 3A kirjastojen aukioloaikoina. Otathan säkkejä mukaasi vain tarvitsemasi määrän.

Kerätessäsi roskia tuotat ympäristöön siisteyttä, mikä merkitsee turvallisuutta eläimille ja ihmisille. Lähde mukaan edistämään ympäristösi hyvinvointia ja huomaamaan, miten hyvän olon talkoilusta voi saada myös itselleen!

Roskien poimimisen ei tietenkään tarvitse jäädä vain yhteen päivään vuodessa, vaan sen voi ottaa säännölliseksi hyväksi tavaksi vaikka Roska päivässä -liikkeen tapaan.  Mitä vähemmän roskaa luonnossa on, sitä vähemmän sitä sinne myös heitetään.

alue_demokratia: 

Jätekuljetukset viranomaisen valvonnan kohteina

Munkkaan jätekeskuksessa järjestettiin maanantaina 24. huhtikuuta jätekuljetusten valvontapäivä. Päivä toteutettiin viranomaisten aloitteesta ja yhteistyössä olivat mukana Lohjan ja Siuntion ympäristönsuojelut, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu.

Päivän tavoitteena oli neuvoa ja pitää huolta sekä kotitalouksien että ammattimaisten jätekuljetusten turvallisuudesta. Valvonnassa huomio kiinnitettiin kuljetuskaluston ja mahdollisten perävaunukytkentöjen kuntoon ja asianmukaisuuteen, kuorman sidontaan sekä tarvittaviin asiakirjoihin, kuten liikennelupaan ja ajo- ja lepoaikatietoihin. Myös kuljettajien ajokunto sekä tietojen ajantasaisuus ammattilaisten jätehuoltorekisterissä olivat tarkkailun kohteina.

Valvonnassa tarkastettiin 55 jätteentuojaa. Muutama kuljettaja sai kirjallisen huomautuksen liikennettä vaarantaneesta kuormauksesta. Poliisin seulaan jäi myös muutama katsastamaton peräkärry. Poliisi muistuttaakin jarrullisten peräkärryjen omistajia sekä pitämään kärry käyttökunnossa että hoitamaan kärryn katsastuksen ajallaan.

Osa jätteentuojista ilahtui kuormien tarkastuksista. Huonosti sidotuista kuormista kun tippuu säännöllisesti suurikokoisiakin jätteitä Munkkaan jätekeskukseen johtavalle Suitiantielle. Tämä vaarantaa muuta liikennettä sekä pilaa ympäristön viihtyvyyttä.

Lohjan kaupungin ympäristötarkastaja Susanna Komulainen kertoi ympäristönsuojelulle valvontapäivän olleen myös hyvä koulutustilaisuus.

-Nyt tiedämme, millaisia kuormia jätekeskukseen tulee ja missä on kullekin jätteelle vastaanottopaikka, Komulainen kertoi.

-Tämän tiedon avulla osaa paremmin neuvoa myös asukkaita heidän ottaessaan yhteyttä, Siuntion kunnan ympäristöntarkastaja Anu Hynninen lisäsi.

Rosk’n Roll jakoi päivän aikana asiakkailleen tietoa jätekeskuksen muuttuneista liikennejärjestelyistä ja vastaanottokäytännöistä sekä ammattikuljettajille siirtoasiakirjan käytöstä.

 

Tietoisku jätekuljetuksiin:

alue_demokratia: 

Sivut

 
Tilaa syöte Yhteiskunta