Yhteiskunta

Mainos

Pusulassa lauletaan ja soitetaan Yhteisvastuun hyväksi

kuoro_www.jpg

Pusulan alueseurakunnan musiikki- ja diakoniatyö järjestävät yhteistyössä 3.4. klo 18.00 alkaen Yhteisvastuu- kahvikonsertin Pusulan seurakuntatalossa. Esiintymässä ovat oman seurakunnan kirkkokuoro kanttori Päivikki Jurmun johdolla ja IFÊ- ryhmä Felix Adjen johdolla. IFÊ- ryhmäläiset soittavat djembe-rumpuja ja ryhmä koostuu sekä lapsista että heidän vanhemmistaan. Ryhmä aloitti aktiivisen toimintansa syksyllä 2013 ja on esiintynyt lähinnä seurakunnan perhekirkoissa.

Konsertin ohjelma koostuu tutuista hengellisistä lauluista, jotka on sovittanut Savonlinnassa kanttorina toimiva Esa Pyöriä. Myös yleisö pääsee laulamaan yhdessä tuttuja virsiä pianon ja rumpujen säestyksellä. "Lahjoita hyvä kuolema" on vuoden 2014 yhteisvastuun teema. Tutut hengelliset laulut ja virret lohduttavat myös kuoleman hetkellä.  Tilaisuus alkaa diakoniatyön järjestämällä kahvitarjoilulla, joka kuuluu ohjelman hintaan.

Yhteisvastuukeräys 2014 kerää varoja saattohoito-asian lisäksi maya-intiaaneille Guatemalaan.

Keräyskohteena saattohoito

Sosiaali- ja terveysministeriön Saattohoitosuositusten (2010) mukaan jokaisella kuolevalla
ihmisellä on oikeus hyvään saattohoitoon potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti myös kotona,
palvelutaloissa ja vanhainkodeissa, ei ainoastaan sairaaloissa. Tämä oikeus ei kuitenkaan
toteudu. Suomessa laadukkaan saattohoidon saaminen omalla kotipaikkakunnalla on sattumanvaraista. Pahimmillaan kuoleva potilas toimitetaan viimeisiksi päivikseen jopa satojen kilometrien päähän kodistaan ja rakkaistaan.

Miksi Guatemala?

Ihmisten epätasa-arvoisuus ja ihmisoikeusrikkomukset ovat suuri ongelma Guatemalassa.
Alkuperäiskansan edustajia, mayoja, syrjitään monin tavoin. Yhteiskunnan palveluja joutuu odottamaan  tai niitä ei saa. Mayojen asuttamia maita luovutetaan korvauksetta teollisuusyrityksille. Naiset ja lapset  kärsivät perheväkivallasta. Moni ei tiedä oikeuksistaan yhteiskunnassa.

www.yhteisvastuu.fi

 

alue_demokratia: 

Tartutaan ilmastotalkoisiin Hinku-hankkeen avulla

Miten edetään kohti uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta ja cleantech-hankintoja kaupungin palvelutuotannossa sekä asumisessa ja ympäristöstä huolehtimisessa? Kiinnostaako aurinkoenergia pientalojen tai taajama-asutuksen lämmityksessä. Onko biokaasu todellinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille, entä maalämpö? Tutustu aiheeseen ja Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen netissä www.hinku-foorumi.fi.

Lohjan kaupungin Hinku-koordinaattori, hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen kertoo kaupungin tavoitteista Hiilineutraalit kunnat - hankkeessa (Hinku) torstaina 27.3. klo 18.00. Tilaisuus järjestetään pääkirjaston Järnefeltinsalissa, Karstuntie 3. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Järjestäjänä Lohjan Muisti -yhteistyö, Lohjan kulttuuripalvelut. Tervetuloa.

alue_demokratia: 

Opiskelut jatkuvat Lohjan Laureassa täydellä höyryllä

Syksyn yhteishaku käynnissä ja 80 opiskelupaikkaa odottaa opiskelijoita

Jonkin aikaa oli Lohjalla epätietoisuutta Laurean Lohjan kampuksen tulevaisuudesta, mutta kaikkien onneksi tulevaisuus näyttää nyt valoisalta ja positiiviselta.

- Tänä vuonna yhteishaussa voi meille vielä hakea tämän maaliskuun loppuun asti ja aloituspaikkoja on 40 kappaletta liiketalouden koulutukseen (tradenomi AMK) sekä 40 paikkaa sairaanhoitajakoulutukseen (sairaanhoitaja AMK). Näissä molemmissa linjoissa on opiskelijalle se loistava ominaisuus, että ne ovat monimuoto-opiskelun mahdollistavia, kertoo 1.4 koko Laurean vararehtorina (vastuualueinaan opetus ja aluekehitys) aloittava nykyinen Lohjan Laurean yksikön johtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Laurea Lohjan kampus on saanut paljon positiivista palautetta oppilailta ja opinnot suoriutuvatkin Laureasta keskivertoa nopeammassa tahdissa loppuun saakka. Ensi vuonna 2015 Lohjan Laureassa on taas täydet 160 vapaata opiskelupaikkaa ja paikallinen kehittäminen ja yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa jatkuu vahvana.

Laurea on paikallisille toimijoille kuten kaupunki, yrittäjät ja yhdistykset tuttu yhteistyökumppani erilaisten hankkeiden ja projektien kautta ja Susanna lupaakin näiden sekä jatkuvan että kehittyvän jatkossakin sillä yhteistyö ja verkostoituminen on niin opiskelijoille kuin oppilaitoksellekin tärkeätä.

 

www.laurea.fi

Kevään 2014 yhteishakuaika 3.3. - 1.4.2014 klo 16.15

opiskelijat_www.jpg

Amanda Kangas, Ida Finnberg, Akaterina Sibakov ja Jami Helin ovat kaikki Luksiassa opiskelevia mutta jatkaminen Laureassa ei ole poissuljettu vaihtoehto.

alue_demokratia: 

Lähidemokratia harvainvaltaa ja aluetoimikunnatko haluavat päätösvaltaa?

Etelä-Lohjan aluetoimikunnan kokouksessa 30.1.2014 todettiin myös, että lähidemokratiakeskustelussa on virheellisesti tullut myös esille, että jotkut kansalaiset ja kansalaisryhmät pitävät lähidemokratian pyrkimyksiä ”harvainvaltana” ja että jopa kaupungin päättäjien ja virkamiesten keskuudessa uskotaan aluetoimikuntien haluavan päätösvaltaa.

Nythän on selkeästi Lohjan lähidemokratiamallissa todettu, että päätösvaltaa ei ole eikä mitään taloudellisia resursseja edes yrittää mitään sellaista ole.

Totesimme, että päätösvaltaa emme erityisesti halua, mutta haluamme asiantuntemuksemme käyttöä päätöksentekoprosessin valmisteluvaiheessa antaen valmisteluun mahdollisimman hyvää tietoa ja uusia vaihtoehtoja.

Koemme edustavamme mahdollisimman hyvää paikallista asiantuntemusta yhdessä muiden alueen valtuutettujen, aktiivisten järjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa ja uskomme tuovamme valmisteluun järkeviä ja kohtuullisia vaihtoehtoja, tietoa ja näkökulmia.

Tämä erityisesti silloin kun saamme mahdollisuuden aikataulun suhteen järejstää myös yleisötilaisuuksia kuten Tynninharjun eritasoliittymäasiassa ja Lohjan Maankäytön kehityskuva ja rakennemallien tapauksessa tilanne oli. Pystyimme saamaan molempiin paikalle enemmän (35 - 60 henkilöä) kuin ne 5 - 6 henkilöä, jotka muuten kaupungin kuulutuksella yleensä paikalle tulevat.

Reijo Perkiömäki

alue_demokratia: 

Lähidemokratian I vuosi: malli ei vielä toimi ajatellulla tavalla

Lähidemokratiakokemuksia ensimmäiseltä lähidemokratian vuodelta. Etelä-Lohjan aluetoimikunta totesi 30.1.2014 kokouksessaan - lähidemokratia ei toimi ajatellulla tavalla ja lähidemokratiatoimintaa ja sen tavoitteita ei tunneta kansalaisten piirissä ja kaupungin organisaatiossa.

Aluetoimikunta on toiminut lausunnonantajana aivan liian kireillä aikatauluilla vähän kuin vinttikoirat sähköjäniksen perässä, mutta Lohjan kaupunki ei ole millään tavalla huomioinut saamiaan lausuntoja muutoin kuin katsonut kuulemisvelvoitteensa toteutuneen.

Aikapula on johtanut siihen, että aina ei haluttua laajempaa vuoropuhelua ole pystytty järejstämään, vaan aluetoimikunta on työryhmissään ja pikakkouksissaan jotunut vlalmistelemaan lausuntoja tai kannaottoja.

Poikkeuksena on ollut Lohjan maankäytön kehityskuva ja rakennemallit.

Esimerkiksi Lohjansaaren koulun osalta demokraattinen tapa käsitellä asiaa olisi ollut ensin kuunnella koululaisten vanhempia, missä valmistelun yhteydessä olisi pitänyt hyödyntää varsinkin aluetoimikunnan ja vanhempien asiantuntemusta ja motiivia, järjestää pienemmän ideointiryhmän valmistelun tueksi ja tutkia vaihtoehtoja koulun säilyttämisen edellytyksistä. Kuulemisen jälkeen kaupunki olisi laatinut suunnitelman koulun tulevaisuudesta aivan eri pohjalta.

Nyt toteutetulla tavalla koulu oli päätetty ensin sulkea ja sen jälkeen tehtiin lain vaatimissa kuulemistilaisuuksissa ja lausuntojen antamisessa tolkuttomasti turhaa työtä ja valmistelu oli vain tehty tukemaan lopetuspäätöstä.

On tietysti naiivia olettaa, että tällä kuulemisprosessilla olisi jotain vaikutusta, olemmehan vain ”hankalia alamaisia, jotka vain itsekkäästi pyrkivät heittämään kapuloita rattaisiin emmekä ymmärrä yhteistä hyvää”!

Yllätyksenä aluetoimikunnalle ja varmaan lähidemokratiaa puuahnneille on tullut se, että aluetoimukntamme on kokoontunut 13 kertaa vuoden 2013 aikana. Vaikka toimintaa käynnistäessä puhuttiin 2 -3 kokouksesta, asioita on siis riittänyt. Etelä-Lohjan aluetoimikunta on ottanut tehtävänsä vakavasti, Nyt on nähtävissä matkaväsymystä varsinkin kun päätä on hakattu seinään käsittääksemme turhaan asioiden kannalta.

Reijo Perkiömäki

alue_demokratia: 

Haku syksyllä 2014 alkaviin englanninkielisiin ohjelmiin alkanut

Laurea tarjoaa uutta yrittäjyyttä ravintola-alalle

Laurea-ammattikorkeakoulu Espoon Leppävaarassa aloittaa ainoana Suomessa syksyllä 2014 uuden englanninkielisen ravintola-alan yrittäjyyden koulutusohjelman nimeltään Degree Programme in Restaurant Entrepreneurship. Se on kestoltaan noin kolme vuotta. Koulutuksesta valmistuvat suorittavat ammattikorkeakoulututkinnon ja tutkintonimike on Bachelor in Hospitality Management, restonomi (AMK).

Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia toimia yrittäjänä, esimiehenä tai asiantuntijana Suomessa ja ulkomailla. Opintojen aikana opiskelijat testaavat erilaisia yritystoiminnan muotoja ja valmistumisen jälkeen heidän toivotaan perustavan ravintola-alan yrityksen.

Opiskelijat perehtyvät liiketalouden käsitteisiin ja yrittäjäksi ryhtymisen perusteisiin sekä tarkoituksena on, että opiskelijat perustavat opintojen alkuvaiheessa tiimiyrityksen. Oppiminen perustuu Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämispohjaiseen oppimisen pedagogiseen toimintamalliin. Opiskelijoiden osaaminen kehittyy projektien kautta tiimiyrityksissä sekä käytännön kehittämistehtävissä Laurea-ammattikorkeakoulun tapahtumapalveluissa, ravintolassa ja kahvilassa.

Monikulttuuriset tiimit

Opiskelu tapahtuu yrittäjämäisesti monikulttuurisissa tiimeissä englannin kielellä. Opinnoissa on tärkeää opiskelijan oma motivaatio itsenäiseen opiskeluun ja oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen. Opiskeluun sisältyy työpajoja, tiimipalavereita, pienryhmäopiskelua, oman tiimiyrityksen liiketoiminnan kehittämistä, itsenäistä tiedonhakua sekä erilaisia projekteja yrityksille ja yhteisöille. Projektit sisältävät mm. innovointia, markkinointia ja myyntiä, projektijohtamista, sekä tietoteknisten taitojen kehittämistä.

Lisätietoa Restaurant Entrepreneurship -ohjelmasta: Marjo Pääskyvuori, lehtori, 046 856 7884

Laurean muut englanninkieliset tutkinnot ovat liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja turvallisuusalan tradenomin tutkinto sekä sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto.

Lisätietoa muista englanninkielisistä tutkinnoista: Mari Koski, opintopäällikkö, (09) 8868 7913

alue_demokratia: 

Lohjan kaupunginvaltuuston kokoukset suorana nettiin 15.1.2014 lukien

Lohjan kaupunki lähettää kaupunginvaltuuston kokoukset suorina nettilähetyksinä kaupungin kotisivuilla 15.1.2014 lukien.

Hanke tukee lähidemokratian toteutumista ja kuntalaisten aktiivista osallistumista. Valtuuston kokouksethan ovat jo nykyisellään julkisia, joten niitä voi toki jo tällä hetkellä tulla seuraamaan paikan päälle.  Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan tue kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia niin tehokkaasti kuin verkossa esitettävä kokous. Paikan päälle tuleminen on kuitenkin aina melkoinen kynnys erityisesti ajankäytön näkökulmasta.

Lohjan kaupunki toteuttaa valtuuston kokousten verkkolähetyksiä koskevan yhteistyön Luksian ns. Mediapajan Apajan kanssa.  Ratas projektin synnyttämä Mediapaja Apajan nuoret ovat rakentaneet tekniikan joka mahdollistaa kaupunginvaltuuston kokousten stremauksen livenä. Mediapaja Apajan nuoret ovat asentaneet tekniikan nk. "puolikiinteällä asennuksella", joka mahdollistaa tekniikan siirron ja käytön myös muualla tarvittaessa. Tässä on loistava tilaisuus tukea nuorten työllistämistä alalle, sekä saattaa heidät lähemmäksi kunnallista päätöksentekoa.

Kaikki Mediapaja Apajan toteuttamat osiot projektissa ovat kaupungille täysin maksuttomia ja mahdollisesti syntyvistä kustannuksista töiden osalta (esim. matka/-kulukorvaukset) vastaa Luksian Ratas projekti. Tämä toiminto on haluttu osaksi Mediapaja Apajan koulutussuunitelmaan kuluvalle vuodelle. Mediapaja Apajan yhteistyökumppanina livelähetysten osalta on lohjalainen yritys Letgee Creative, josta aiheutuvat kustannukset ovat 200 euroa kk. Tämä kokeilu vaatii toimiakseen myös kuvauskaluston, jota voidaan hyödyntää laajalti myös kaupungin muissa toiminnoissa kuten esimieskoulutuksissa ja erilaisissa seminaareissa. Kuvauskalusto on maksanut kaupungille 2800 euroa.

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 15.1.2014 klo 18.00 alkaen valtuustosalissa kaupungintalo Monkolassa. Lisäämme linkin, josta pääset katsomaan lähetyksiä, kaupungin kotisivuille ositteeseen www.lohja.fi. Linkki jälkilähetysten katsomista varten on www.lohja.fi/nettitv. Tallenteet ovat katsottavissa yhden työpäivän jälkeen.
 
Lisätiedot: hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 044-3573 730, hanna-maria.grandell@lohja.fi

alue_demokratia: 

Kuntaliitoksia lisää Suomeen

Kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) mukaan kuntauudistuksen pakkoliitoksia toteutetaan todennnäköisesti kymmenellä kaupunkiseudulla.

Kaupungit ovat Turku, Tampere, Kuopio, Jyväskylä, Oulu, Lahti, Pori, Seinäjoki, Vaasa ja Joensuu. Näillä näkymin pakkoliitos koskisi noin 25 kehyskuntaa. Yle Uutisten tietojen mukaan seuduilla olisi keskuskaupungit mukaan lukien 33 kuntaa.

Virkkusen mukaan kyseessä ei ole aivan lopullinen versio. Lakiluonnoksen on määrä valmistua ensi viikolla. Sen jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.

Ministerin mukaan Turun ja Tampereen, joiden seuduilla ei ole tehty kymmeniin vuosiin kuntaliitoksia, vaikka alueet ovat kasvaneet kovasti yhteen. Keski-Suomesta hän mainitsi, että Muurame ja myös Laukaa ovat kasvaneet vahvasti yhteen Jyväskylän kanssa.

Lapissa suurin hyöty kuntaliitoksista saataisiin Virkkusen mukaan Kemin Tornion alueella. Lapissa monilla alueilla kunnat voisivat harvan asutuksen takia selvitä pienemmällä väkimäärällä kuin muualla Suomessa.

Asiasta uutisoi YLE

Suomessa on Suomen Yrittäjät ry ja sitten on Pienyrittäjät

Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden toimintaedellytyksiä edistävä yrittäjien oma vaikutuskanava. Me olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea, joka tarvitsee myös pienyrittäjyyttä turvatakseen menestyksensä ja kansalaistensa hyvinvoinnin jatkossakin.

Yhdistyksemme tärkeä tehtävä on muistuttaa päättäjiä ja koko Suomea siitä, miltä asiat näyttävät meidän pienyrittäjien kannalta. Me olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea, joka on vääjäämättä kehittymässä yhä yrittäjävetoisemmaksi yhteiskunnaksi. Yrittäjyys ei ole siten tärkeää meille vain henkilökohtaisesti, vaan se on elinehto myös koko Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille. Siksi meitä yrittäjiä tarvitaan, ja siksi meidän ääntämme kuullaan.

Suomeen tarvitaan pienyrittäjälaki, ja me pyrimme edistämään sen syntyä vaikuttamalla päätöksenteon eri portaisiin asiantuntijana, kouluttajana, osallistujana ja muistuttajana. Aiheita, joihin haluamme pureutua ovat esimerkiksi pienyrittäjän verokohtelu, lisätyövoiman palkkaamisen helpottaminen sekä yrittäjän sosiaaliturvan puute. Olemme mukana seminaareissa, messuilla, työryhmissä, kokouksissa - siellä missä vaikutetaan ja päätetään. Me tartumme päivän ongelmiin tulevaisuutta paremmaksi luoden.

Yrittäjyytemme varrella, alasta tai osaamisalueesta riippumatta, me törmäämme usein samantapaisiin ongelmiin, jolloin olisi hyvä kysyä joltakulta neuvoa. Yhdistyksellemme on tärkeää olla mukana yrittäjän arkipäivän tilanteissa ja auttaa jäseniään saamaan tukea toinen toisiltaan.

Olkaamme ylpeitä yrittäjyydestämme. On hienoa yrittää yksin, mutta yhdessä toistemme tuella.

https://pienyrittajat-fi.directo.fi/

alue_demokratia: 

Lähidemokratian testausta Lohjalla

Lohjan kokeiluna ja testauksena alkanut Lähidemokratiatoiminta on nyt ollut käytössä 9 kuukautta.

Kokemukset ovat ollet vaihtelevia.

Alun innostusta ja sitten kova kiire erilaisien lausuntojen kanssa.

Nyt on ensimmäiset aloitteet mennet koko myllystä läpi ja vähän on villoja.

Leimattuja papereita, joissa todetaan ettei mitään tehdä on tipahdellut syksyllä postiluukuista.

Tottahan se on että virkamiehet eivät oikein pidä tästä häirikkötoiminnasta.

 

demokratia_kuva: 

Sivut

 
Tilaa syöte Yhteiskunta