Luonnonystävän mökkikesä Hiidenvedellä

Hiidenvesi on otollinen virkistysalue uimarantoineen, rantametsineen ja aavoine ulappoineen. Moni viettää kesäisin paljon aikaa vesistön äärellä. Hiidenveden tila onkin tärkeä paitsi rantojen vakituisille asukkaille, myös mökkeilijöille ja luonnossa liikkujille. Ympäristöystävällisillä valinnoilla pidämme huolta omasta ja vesiluonnon hyvinvoinnista.

Uimarantojen aatelia Hiidenvedellä

Uimarannat ovat kuumien kesäpäivien pelastus. Hiidenvedellä niitä on useita, ja esimerkiksi Varikkaan rannan uimavesi on EU-kriteerien mukaan erinomaisessa tilassa. Hiidenveden kunnostus -hanke seuraa Hiidenveden uimaveden tilaa koko kesän, ja tulokset ovat nähtävillä hankkeen verkkosivuilla (www.hiidenvesi.fi).

Vesistöjen äärellä aikaa viettäviä kannustetaan seuraamaan lähijärven tilaa myös omaehtoisesti. Omia havaintoja voi tallentaa Suomen ympäristökeskuksen Järviwiki-palveluun, josta ollaan rakentamassa laajaa tietopankkia maamme vesistöistä. Kansalaishavaintoja kaivataan muun muassa tutkimusaineistojen täydentämiseksi sekä järven virkistyskäyttäjien käyttöön. Tietoa Hiidenvedestä sekä muista läntisen Uudenmaan järvistä voi käydä lukemassa Vesientila-verkkosivuilta (www.vesientila.fi). Hiidenveden uutispostin tilaamalla saat ajankohtaiset Hiidenveden kunnostus -hankkeen uutiset sähköpostiisi noin kerran kuussa (ks. lisätiedot).

Kalasta viisaasti ja syö hyvin

Hiidenvesi on tunnettu kalastuspaikka. Järvellä kalastavien suosikkisaalis lienee kuha. Piikkieväisenä ja terävähampaisena petokalana kuha osallistuu järven puhdistustalkoisiin saalistamalla pienempiä kaloja. ”Kuhaa on istutettu Hiidenvedelle vuosikymmenien ajan ja järven kuhakanta on vahva. Kuhakannan turvaamiseksi on tärkeää, että saaliiksi päätyy sukukypsyyden saavuttaneita ja alamitan ylittäneitä yksilöitä ”, muistuttaa vesistötutkija Anu Suonpää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Vaikka särkikalat eivät ole vielä saavuttaneet mainioimman ruokakalan mainetta, niitä kannatta kokeilla. Särkikaloista, kuten lahnasta, voi valmistaa maittavaa mureketta tai vaikkapa savustaa sellaisenaan. Särkikaloja on Hiidenvedessä runsaasti, ja ne voimistavat järven rehevöitymistä pöyhimällä pohjaa ravinnonhaussaan. Tämän vuoksi särjet ovat ympäristötietoisten kalastajien suosiossa.

Kyytiä isosorsimolle

Rantakasvillisuus on tärkeä osa suomalaista järviluontoa, eikä sitä pääsääntöisesti kannata poistaa kokonaan. Kasvit suojaavat rantaa kulumiselta ja toimivat monimuotoisena lintujen ja kalojen elinympäristönä. Rantojen voimakas umpeenkasvu on kuitenkin merkki vesistön rehevöitymisestä.

Hiidenvedellä ongelmaksi asti levittäytynyt, haitallinen isosorsimo (Glyceria maxima) tuottaa monille päänvaivaa. Aikoinaan laji tuotiin Suomeen rehunviljelyyn, mutta kovana kilpailijana se on levinnyt vesistöjen rannoille ja syrjäyttänyt Hiidenvedelle tyypillisiä lajeja valtaamalla esimerkiksi järvikortteen ja hentonäkinruohon kasvuympäristöjä. ”Isosorsimon poistoon kannattaa ryhtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kasvin runsastumista. Laajojen isosorsimokasvustojen poisto on jo huomattavasti työläämpi prosessi ja vaatii suunnittelua”, kertoo hankekoordinaattori Sanna Helttunen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

alue_lohja: