Poliisi valvoo nuorten alkoholinkäyttöä koulujen alkaessa

Poliisi valvoo tehostetusti nuorten alkoholinkäyttöä koulujen alkua
edeltävänä ja sitä seuraavana viikonloppuna koko maassa. Lisäksi valvontaa
kohdistetaan erityisesti ilkivaltaan ja vahingontekoihin.

Koulut alkavat eri puolilla maata eri aikaan, joten valvontaviikonloputkin
määräytyvät paikallisesti. Poliisi valvoo erityisesti nuorten
alkoholinkäyttöä lasten leikkipaikoilla sekä päiväkotien ja koulujen
pihoilla.

Poliisi muistuttaa, että alkoholilain mukaan alle 18-vuotias nuori ei saa
pitää hallussaan mitään alkoholijuomaa. Jos alle 18-vuotiailta löydetään
alkoholia, poliisi ilmoittaa asiasta nuoren vanhemmille sekä
lastensuojeluviranomaisille. Lisäksi alaikäiselle juhlijalle langetetaan
kahdenkymmenen euron rikesakko ja juomat hävitetään.

Poliisi kehottaa vanhempia kiinnittämään huomiota alaikäisten lastensa
juhlimiseen koulunalusviikonloppuina, sillä koulujen alkaessa juhlinta on
perinteisesti innokkaampaa kuin tavallisina kesäviikonloppuina. Nuorten
tulee ottaa vastuuta omista tekemisistään, mutta myös vanhemmat ovat
vastuussa alle 18-vuotiaiden lastensa tekemisistä.

Poliisi muistuttaa myös, että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos.

alue_lohja: