Sisäilmaongelmat aiotaan häätää Perttilän ja Muijalan kouluista

Perttilän kouluun sekä Muijalan kouluun ja päiväkotiin on tehty kuntotutkimukset, joiden tulokset esiteltiin viime viikolla. Tutkimukset teki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Lohjan kaupungin kehittämisjohtaja Eero Soinio toteaa, että rakennuksissa on ongelmia, mutta mitenkään toivoton tilanne ei ole.

-Tyypillisiä vaurioita löytyy molemmista. Esimerkiksi betonilattian päällä oleva muovimatto on reagoinut kosteuden kanssa ja alkanut hajota. Se tuottaa sisäilmaan epäpuhtauksia. Osalle ihmisistä se aiheuttaa ihon ja hengitysteiden ärsytystä, mutta nykytiedon valossa pysyviä vaurioita ei pitäisi jäädä, kertoo Soinio.

-Kosteus on pilannut jonkin verran myös puumateriaaleja sekä lämpöeristeitä. Lisäksi on havaittu hallitsematonta ilmavirtausta seinärakenteiden läpi, Soinio kertoo.

Soinio toteaa, että rakennuksissa havaitut ongelmat ovat hyvin tyypillisiä ympäri Suomea. Samoilla linjoilla on myös kuntotutkija Harri Nyman FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

-Jokainen rakennus on omanlaisensa, mutta mitään poikkeavan silmiin pistävää ei havaittu. Ongelmia tulee, kun rakennukset ikääntyvät. Vauriot ovat kummassakin rakennuksessa paikallisia ja aika helposti korjattavissa, eikä purkutuomio ole lähelläkään, Nyman kommentoi.

Soinio toteaa, että Lohjalla on otettu tiukka linja sisäilmaongelmien suhteen.

-Ongelmat on tutkittu perusteellisesti, jotta osataan tehdä oikeat korjaukset. Määrärahaa on myönnetty riittävästi, joten rahasta korjaukset eivät jää kiinni, Soinio vakuuttaa.

Hän kertoo, että suositellut korjaukset aiotaan tehdä ensi kesän aikana, joten ne eivät vaikuta lasten koulunkäyntiin. Muijalan koulun yhteydessä toimiva päiväkoti on kesän kiinni ja sen lapsille järjestetään korvaava hoitopaikka.

Vertailun vuoksi Soinio toteaa, että Lohjan kaupungin 250 kiinteistöstä 10%:ssa on sisäilmaongelmia.

koulu1_0.jpg

Perttilän koulu.

 

Perttilän koulu

Perttilän koulun tutkimuksissa havaittiin mm. seuraavat seikat: Koulusta otettiin mikrobinäytteitä, VOC-BULK materiaalinäytteitä ja VOC eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ilmanäytteitä. Näytteitä otettiin mm. matoista ja osassa näytteistä havaittiin kohonneet VOC-pitoisuudet. Ilman VOC-pitoisuudet olivat kuitenkin normaalit kaikissa mittapisteissä.

Mikrobinäytteistä löytyi viitteitä mikrobivauriosta, suurimmassa osassa lievä viite. Neljässä näytteessä yhdestätoista, jossa on heikko viite, näytteiden mikrobisuvut ovat samoja kuin luonnossa esiintyvät mikrobit. Lopuissa viidessä näytteessä esiintyi kosteusvaurioindikaattorimikrobeja.

Mikrobinäytteet, joissa vahva ja kohtalainen viite mikrobivauriosta löytyi, sijaitsevat kirjaston ulkoseinässä olevassa mineraalivillaeristeessä.

Viiltokosteudenmittauksessa maton ja betonilaatan välissä havaittiin paikoin kosteuspitoisuus, joka on niin korkea, että se voi hajottaa mattoliimaa ja mattoa. Tästä hajoamisesta voi syntyä myös sisäilman laatua heikentäviä yhdisteitä.

Lisäksi havaittiin ilmavuotoa lattian ja seinän liitoksessa sekä ikkunaliittymässä.

 

Toimenpiteet

Korjaustoimenpiteiksi tutkimusraportissa esitetään Perttilän koulun osalta mm. seuraavia toimia. Kellarikerroksen tiloihin lattiaan on asennettava hyvin kosteutta läpäisevä lattiapinnoite. Matot tulisi uusia kellarikerroksessa sekä 1. kerroksessa niiltä osin kun lattia on maanvastainen.

Kirjaston ulkoseinät, jotka olivat mikrobivaurioituneet on purettava ja tilalle on rakennettava uudet kosteusteknisesti oikein toimivat rakenteet. Yksi syy kosteuden aiheuttamalle mikrobivauriolle on todennäköisesti metallisten ikkunarakenteiden pinnalle muodostuva kondenssi ja höyrysulun puuttuminen.

Sisäilman laadun parantamiseksi on estettävä rakenteiden läpi kulkevien ilmavuotojen mukana kulkeutuvien partikkeleiden pääsy sisäilmaan.

koulu2_0.jpg

 Muijalan koulu ja päiväkoti.

 

Muijalan koulu ja päiväkoti

Muijalan koulussa ja päiväkodissa havaittiin esimerkiksi, että sokkelien kylkeen on noussut kosteutta, joka näkyy tummina läikkinä ulkoapäin katsottuna. Tämä johtuu siitä, että sokkelien patolevytykset puuttuvat osin tai ne on asennettu liian matalalle. Kosteusongelmaa pahentaa sokkelin reunustalla oleva kapillaarinen hieno hiekka. Syöksytorvien roiskevedet kastelevat paikoin sokkelirakenteita.

Vanhoissa ulkoseinissä, jotka ovat jääneet rakennuksen sisälle laajennusten yhteydessä, on paikallaan kaikki vanhat materiaalit eristeitä, tuulensuojalevyjä ja ikkunoita myöden. Vanhat ulkoseinät voivat aiheuttaa ongelmia sisäilman laadulle, mutta tutkimuksissa ei havaittu mikrobivaurioita kyseisissä rakenteissa muualla kuin liikuntasalin pitkällä kyljellä. Sen osalta suositellaan seinän alaosan avaamista koko kyljen pituudelta vaurioiden laajuuden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Liikuntasalin lattian eristevilloissa ja lattialaattaa vasten olevassa kestopuisessa koolauspuussa havaittiin heikko viite mikrobivaurioista.

Hallitsematonta korvausilman kulkeutumista sisäilmaan havaittiin lattia-ulkoseinäliitosten kautta. Tämä saattaa aiheuttaa hajuhaittoja sekä epäpuhtauksien kulkeutumista mm. maaperästä sisäilmaan.

Päiväkodin tilojen muovimattojen ja tasoitteiden materiaalinäytteissä (VOC bulk) havaittiin viitteitä epätavanomaisista päästölähteistä, jotka voivat aiheuttaa oireilua. Päiväkodissa havaittiin kohonnut pitoisuutta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta (VOC).

 

Toimenpiteet

Muijalan koulun ja päiväkodin osalta suositellaan mm. painuneiden alapohjalaattojen nostamista ja lattia-ulkoseinäliitokset suositellaan tiivistettäväksi. Ikkunoiden alla tuuletusta sen sijaan suositellaan parantamaan avaamalla tuuletusreittejä. Sokkelivierustoilla patolevytykset asennetaan niiltä osin, joissa niitä ei ole sekä patolevyt nostetaan maanpinnan tason yläpuolelle osilla, joissa ne ovat maan alla. Sokkeleita vasten oleva hieno hiekka poistetaan ja korvataan sepelillä. Muovimatot ja tasoitteet poistetaan ja korvataan uusilla pinnoitteilla tiloissa, joissa todettiin kohonneita pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Lähde: Perttilän koulun ja Muijalan koulun ja päiväkodin kuntotutkimusraportit.