Majakka Yhdistyskeskus sote-järjestöjen tukena

DSC_0032_0.jpg

Aune Autio (vas) Lohjan Seudun Invalidit ry:stä, Sirpa Andersson Lohjan Reuma ja Tules ry:stä, Seppo Brandt Lohjan Sydän ry:stä, Jarko Jokinen Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry:stä ja Taina Piispa Länsi-Uudenmaan Neuris ry:stä.

 

Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö ry on nimennyt Sepänkadun toimitilansa Majakka Yhdistyskeskukseksi.

-Tarvitsimme brändin, joka antaa positiivisen mielikuvan. Nimiehdotuksia oli yli 20. Niistä maakravut valitsivat Majakan, kertoo LJY:n puheenjohtaja Reijo Perkiömäki.

Majakka valittiin, koska se on suunnannäyttäjä, joka loistaa valoa ja antaa toivoa. Lisäksi Lohjanjärvi on lähellä, joten nimi sopii senkin vuoksi. Yhdistyskeskusta halutaan tuoda helpomman nimen avulla konkreettisesti esille.

-LJY ei ole oikein lausuttava lyhenne. Ennen järjestöaktiivit kohtasivat kaupan kassalla, mutta nyt Majakka voisi olla se kohtaamispaikka, toteaa Perkiömäki.

LJY:n jäsenjärjestöjä ovat Lohjan Seudun Invalidit ry, Lohjan Reuma ja Tules ry, Länsi-Uudenmaan Neuris ry, Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry ja Lohjan Sydän ry.

-Tarkoituksenamme on laajentaa jäsenkantaa myös muualle kuin Lohjalle. Toimintamme koskee koko Länsi-Uuttamaata, Piispa sanoo.

Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön, mutta Majakassa on kaksi palkkatuettua järjestöjen tukipalvelutehtävissä. Suurin osa Majakan kalusteista ja tietokoneista on saatu lahjoituksina. Pitkäaikaisia vapaaehtoisia kaivataan kipeästi lisää.

-Tarvitaan enemmän yhteen hiileen puhaltamista. Ihmiset lähtevät nykyään mukaan esimerkiksi Facebook-tempauksiin, mutta eivät ole tottuneet sitoutumaan järjestötoimintaan pidemmäksi aikaa. Yhdistysten hallituksiin on vaikea saada väkeä, kertoo Piispa.

-Toisaalta järjestötoiminta on nykyään varteenotettava vaihtoehto palkkatyöksikin alanvaihtajille, hän jatkaa.

 

Yhteistyö on valttia

LJY on perustettu palvelemaan sote-jäsenjärjestöjä, joilla on yhteisiä ja omia erityistarpeita yhdistystoiminnan eri osa-alueilla. Toiminta koostuu terveyden edistämisestä, vertais-, virkistys- ja kuntoutustoiminnasta sekä sote-alueen edunvalvonnasta ja yhteistyöstä. Apua saa mm. laskutukseen, rahoitushakemusten tekemiseen, jäsenrekisterin hoitoon ja ilmoitusten hoitamiseen. Myös yhdistyksen postiosoite voi olla Majakassa.

-Silloin sen ei tarvitse olla kenenkään kotona, eikä osoitetta tarvitse vaihtaa samalla, kun hallitus vaihtuu, kommentoi Taina Piispa Länsi-Uudenmaan Neuris ry:stä.

-Nykyään järjestöjen avaintehtäviin on vaikea löytää vapaaehtoisia, joten palvelut pitäisi ostaa. Siihen järjestöillä ei kuitenkaan ole varaa, Perkiömäki toteaa.

-Maailma on myös monimutkaistunut esimerkiksi viestinnän osalta. Siihen tarvitaan sellaista osaamista, jota vapaaehtoisilla ei välttämättä ole, lisää Piispa.

Majakka tarjoaa myös tilan esimerkiksi kokousta varten sekä arkistointimahdollisuuden.

-Arkistointimahdollisuus on tärkeä. Meillä pöytäkirjat on tallennettu sekä paperiversiona että sähköisinä, kertoo Jarko Jokinen Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry:stä.

-Tämä toiminta on yhteisöllistä yhteistyötä ja kulujen jakamista. Hyödynnämme myös toistemme osaamista. Kaikki erityisryhmät ovat täällä edustettuina, joten tarjoamme palveluja heidän erityistarpeensa huomioiden, Piispa sanoo.

-Voimme esimerkiksi järjestää yhteisiä koulutuksia niin, että kulut jakautuvat yhdistysten kesken. Esimerkiksi samat Kelan asiat koskevat eri erityisryhmiä, sanoo Jokinen.

Toimintaan kuuluu myös erilaisia retkiä ja kerhoja, kuten käsityö- ja painonhallintakerho. Kerhotoiminnassakin yhteistyö on valttia, sillä sen myötä jokaisen eri yhdistyksen ei tarvitse järjestää omaa toimintaa.

-Lohja on sen verran pieni kaupunki, ettei ole mielekästä järjestää kaikille tapahtumaa erikseen, Piispa toteaa.

-Välillä myös valitellaan, että tapahtumia ei ole, mutta sitten, kun niitä on, niihin ei osallistuta, Piispa harmittelee.

 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten, kuten Keskuspuiston ammattiopiston, Laurean ja Luksian, kanssa.

-Luksiasta meillä on juuri nyt kolme opiskelijaa työssä oppimassa ja Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijat ovat tehneet mm. it-tukitöitä. Opiskelijat pääsevät kokeilemaan oikeita töitä ja me saamme tekijöitä, Piispa kertoo tyytyväisenä.

-Molemmat hyötyvät, vahvistaa Jokinen.

Perkiömäki kertoo, että tulevaisuudessa on tarkoitus yhteishankkeessa kouluttaa vertaisohjaajia, jotka voisivat tehdä yhteistyötä Lohjan sairaalan henkilökunnan kanssa.

-Se on tulevaisuutta, mutta yhteisön pitää olla tiiviimpi, jotta sellainen hanke voidaan toteuttaa, Perkiömäki pohtii.

-HUS käyttää jo kokemusasiantuntijoita ja vertaisia mm. Meilahdessa ja Jorvissa. Heillä on hoitoon oma näkökulmansa, joka huomioidaan, Piispa lisää.