Valtuustoaloitteita

Valtuutettu Paula Nordström esittää Vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin etsivän ja löytävän vanhustyön aloittamiseksi Lohjan kaupungissa.

Valtuutettu Markku Saarinen esittää tekojääradan tekemistä Lohjan torille.

Valtuutettu Matti Pajuoja esittää valtuustoryhmänsä puolesta, että vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle, jotta se voi selvittää aikataulun Neidonkeitaan laajennukselle. Myös alustava kustannusarvio ja investoinninlaajuus tulisi selvittää.

Valtuutettu Markku Lehtonen esittää, että Lohjan kaupunki valmistelee päätösesityksen Karjalohjan hammashoitolan pysyvästä säilyttämisestä Karjalohjan terveyskeskuksen nykyisissä tiloissa ja huolehtii, että hammashoito on mahdollista Karjalohjalla lähipalveluna toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Valtuutettu Alfonso Parnetti esittää, että Hiiden Opiston toimikausi pidennetään yhtä pitkäksi kuin peruskoulun ja lukionkin toimikaudet.