Lohjan kaupungille chat-palvelu

Lohjan kaupunki on ottanut chat-palvelun käyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi. Lohjan kaupungin nettisivuilta Chat-palvelua klikkaamalla asiakkaat tavoittavat kaupungin yleisen asiakaspalvelun, matkailun, nuorisopalvelun ja yrityspalvelun henkilöstön. Chat-palvelu toimii puhelin-, tiski- ja sähköpostipalvelun lisäksi yhtenä asiakaspalvelun työvälineenä.

Lohja.fi-sivuilta asiakkaat pystyvät valitsemaan yleisen asiakaspalvelun tai yrityspalvelun. Visitlohja.fi-sivuilta asiakkaat saavat vastauksia matkailun ja vapaa-ajan kysymyksiin. Nuorisopalvelun henkilöstö puolestaan vastaa nuorilohja.fi-sivuilla. Yleinen asiakaspalvelu ja matkailun chat ovat avoinna asiakaspalvelun aukioloaikoina, nuorisopalvelun chat iltapäivisin. Yrityspalvelun chatin aukiolo vaihtelee päivittäin. Mikäli chat on kiinni, voi sitä kautta jättää kysymyksen asiakaspalvelijalle ja siihen vastataan sähköpostilla heti palvelun seuraavan kerran avautuessa.

Chat-palvelun on tuottanut Lohjan kaupungille Ninchat. Chat on otettu käyttöön neljän eri toiminnon sivuilla puolen vuoden kokeilujaksoksi, mutta tarkoitus on, että tulevaisuudessa vastaavanlainen palvelu laajenee myös kaupungin muihin toimintoihin tarpeen ja resurssien mukaan.