Karjalohjan kuntorata kunnostetaan

ulk.jpg

Lohjan seurakunnan Tarja Virtanen ja Lohjan kaupungin Riku Korhonen allekirjoittivat sopimuksen seurakunnan maankäytöstä ulkoilureittiä varten.

 

Karjalohjan ulkoilureitin kunnostamishanke sai alkunsa Kajalohjan koulun oppilaskunnan hallituksen aloitteesta marraskuussa 2015. Hanke on edennyt ja maanantaina 24.4.2017 Lohjan kaupunki ja Lohjan seurakunta 
allekirjoittivat sopimuksen maankäytöstä ulkoilureitin osuudelta. Tilaisuudessa olivat paikalla Lohjan seurakunnan hallintojohtaja Tarja Virtanen ja kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, sekä Lohjan kaupungin maankäyttöinsinööri Riku Korhonen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustajina olivat hallituksen puheenjohtaja Markku Saarinen ja luontoliikuntamestari Santtu Hägg.

Lohjan Liikuntakeskus on tehnyt suunnitelman noin kahden kilometrin pituisen ulkoilureitin kunnostuksesta. Vanha, olemassa oleva kuntopolku kunnostetaan, joten reitti mukailee suurimmaksi osaksi vanhaa kuntopolkua. Kunnostustyö tehdään luontoa kunnioittaen ja vain välttämättömät puut poistetaan.

Reitistä tulee 3 metriä leveä, kivituhkapintainen kuntorata ja se valaistaan LED-valaisimin. Reitti kunnostetaan myös talvikäyttö huomioiden, jotta siitä tulee turvallinen liikuntapaikka kaiken ikäisille liikkujille. Liikuntakeskukselle on tärkeää turvata ja kehittää mahdollisuuksien mukaan myös liitoskuntien liikuntaolosuhteita.

Reitistä noin puolet kulkee Lohjan seurakunnan mailla. Työt reitillä aloitetaan kesäkuun alussa koulujen siirtyessä kesälomille. Työn suorittaa karjalohjalainen ML-Kaivuu Oy.