Iltapäiväkerho liikuttaa lapsia Mäntynummessa

UKK-instituutin selvityksen mukaan liikuntailtapäiväkerhot vahvistavat lasten kokemusta omista liikuntataidoistaan ja innostavat liikkumaan.

DSC_0673.jpg

Kiira Kukkasjärvi, Cecilia Kallonen, Liisi Linden, ohjaaja Mikke Jaakkola, Samu Juntunen ja Patrik Selin.

 

Vauhdikkaat Nestlé Healthy Kids -iltapäiväkerhot kannustavat tuhansia lapsia liikkumaan eri puolilla Suomea. Suuren suosion saavuttaneet iltapäiväkerhot jatkuvat jo neljättä vuotta. Tänä vuonna reippaillaan 20 paikkakunnalla kevään ja syksyn aikana. Tavoitteena on myös paikallistasolla löytää yhteistyötä paikallisen seuran ja koulun välille sekä kasvattaa seuran roolia paikkakunnan liikuttajana. Lohjalta mukana ovat Mäntynummen yhtenäiskoulu, jossa iltapäiväkerhon liikuntatuokion vetää Länsi-Uudenmaan Urheilijat.

Nestlé Healthy Kids on Nestlén ja Suomen Urheiluliiton yhteistyöohjelma, joka on kannustanut lapsia liikkumaan ja tarjonnut tietoa terveellisestä ravinnosta vuodesta 2014. Ohjelmassa alakoululaiset osallistuvat iltapäiväkerhoihin, joissa opetellaan liikunnan perustaitoja: hyppäämistä, heittämistä ja juoksemista yleisurheilun keinoin. Lisäksi lapset saavat tietoa terveellisestä ruokavaliosta UKK-instituutin Terve koululainen -hankkeen suunnittelemista toiminnallisista tuokioista.

-On hienoa jatkaa hanketta, jolle jokainen viime vuoden ohjaaja koki olevan kysyntää omalla paikkakunnallaan. Paikallisista urheiluseuroista tulevat ohjaajat pystyvät hyödyntämään kerhosisältöjä, materiaaleja ja ohjelmasta opittua myös muussa seuransa ohjaustoiminnassa, kertoo Suomen Urheiluliiton projektipäällikkö Tiina Haapanen.

DSC_0572.jpg

Iida Tenhunen ja Vilho Kajander.

 

Liikunnalliset taidot kehittyvät

Viime vuonna Nestlé Healthy Kids -ohjelma liikutti noin 10 000 6-12-vuotiasta lasta. Iltapäiväkerhojen lisäksi kouluilla järjestettiin luokkien välinen Aktiivisuushaaste-kilpailu, jossa koululaiset mittelevät siitä, mikä on aktiivisin luokka terveyttä edistävissä arkihaasteissa. Haastekilpailuun osallistui luokkia yhteensä 46 koulusta. Yhteistyöohjelma on näin liikuttanut kolmen vuoden aikana yhteensä 57 kerhossa jo melkein 30 000 alakoululaista.

UKK-instituutti on selvittänyt Nestlén ja Suomen Urheiluliiton pyynnöstä kahtena vuonna lasten liikunta- ja ravintotottumuksia sekä heidän arvioitaan omista taidoistaan ja niiden muutoksista iltapäiväkerhojen alussa ja lopussa tehtävien kyselyjen avulla. Lapset kokivat, että heidän liikuntataitonsa kehittyivät kerhon aikana. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta lapsesta oli kiinnostunut lisäämään liikuntaa ja lähes kaikki halusivat jatkaa iltapäiväkerhossa myös tulevaisuudessa, jos se on mahdollista. Liikunnallisten taitojen kehittyminen on huomattu myös Lohjalla.

-Lasten liikunnalliset taidot ovat mielestäni kehittyneet huomattavasti ja lisäksi lapset ovat innostuneet liikunnasta enemmän kerhon edetessä. Heiltä on tullut paljon hyvää palautetta ja melkeinpä kaikki ovat pitäneet kerhosta. Lasten suosikkeja taitavat olla kerhon alkuun ja loppuun otetut leikit, kertoo Mäntynummella kerhoa vetävä Mikke Jaakkola Länsi-Uudenmaan Urheilijoista.

Myös iltapäiväkerho-ohjaajilla on hyviä kokemuksia.

-Tämä on todella hyvä juttu ja lapset ovat olleet innoissaan. Etenkin Angry birds -hippa, keihäänheitto ja aitajuoksu ovat olleet suosittuja juttuja. Voimme itsekin ohjata liikuntaa, mutta täältä saamme vinkkejä erilaisiin leikkeihin. Itse vedämme usein yhteisleikkejä, mutta he osaavat pitää lajiharjoituksia ja tietotaitoa löytyy oikeanlaisten liikkeiden opettamiseen. Lisäksi liikunnan ohjaajat tuovat mukanaan uusia ja erilaisia välineitä käytettäväksi, kertovat iltapäiväkerho-ohjaajat Pirjo Elamo ja Ritva Limnell.

DSC_0640.jpg

Samu Juntunen.

 

Lisää liikettä alakoululaisille kouluympäristössä

Suositusten mukaan suomalaisten kouluikäisten lasten ja nuorten tulisi terveytensä kannalta liikkua päivittäin vähintään 1−2 tuntia monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Tuoreet objektiiviset mittaukset ovat osoittaneet, että vain pieni osa suomalaisista lapsista ja nuorista yltää suositusten mukaisiin liikuntamääriin. Koululaisten arkeen tarvitaankin monipuolisia ja helposti toteutettavia mahdollisuuksia lisätä liikkumista ja vähentää paikallaanoloa. Vähän liikkuville lapsille liikunnan lisääminen koulupäiviin ja koulujen yhteydessä järjestettävä kerhotoiminta on erityisen tärkeää.

-Nestlé Healthy Kids saa jälleen ison joukon koululaisia liikkeelle ja opastaa terveellisen syömisen keskeisissä teemoissa. Yleisurheilussa yhdistyvät hyppääminen, heittäminen ja juokseminen ovat perustaitoja kaikessa liikunnassa. Ne luovat hyvää pohjaa liikunnalliseen elämäntapaan, sanoo Suomen Urheiluliiton seurapalvelujohtaja Harri Aalto.

alue: