Esisopimus Luksian ja Harjun koulun vaihtokaupasta

valt_0.jpg

Vanhan valtuuston viimeinen kokous pidettiin Päiväkummussa.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.5. Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppaa. Valtuusto päätti hyväksyä Luksian koulutuskuntayhtymän ja Lohjan kaupungin välisen esisopimuksen kiinteistöjen luovuttamisesta vaihtona. Asia jakoi valtuutettujen mielipiteitä.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Markku Saarinen esitti asian pöydällepanoa, koska hän pitää koulujen vaihtoa kaupungin edun vastaisena.

-Tavoite ja tahtotila on varmasti ollut vilpitön yhdessä Lohjan historian suurimmassa ja kauaskantoisimmassa kouluasiassa. Asian valmistelu on edennyt lähtöasemaltaan lohjalaisena kaupunkijunana, jonka kyytiin pääsivät alussa kaikki halukkaat kuntalaiset, mutta kun vauhti kiihtyi luotijunan nopeuteen, niin mukana eivät olleet enää pääteasemalle tultaessa kuin ne, jotka uskovat tämän esityksen olevan paras mahdollinen. Matkan aikana vauhdin kasvaessa kuntalaisten osallistumista ei juurikaan enää toivottu, ainakaan niiltä, jotka ovat jo eläkeikäisiä ja ovat tehneet ammattiuransa opetustoimen palveluksessa, Saarinen sanoi.

-Helmikuussa 2016 sivistystoimi esitti valmistelunsa tausta-aineistossa Anttilan ja Harjun yläkoulujen keskittämistä Harjun koulun tontille. Toukokuussa 2016 valtuusto teki yksimielisen päätöksen siitä, että Luksian on ostettava Harjun koulu. Silloin oli vahva tahtotila siitä, että valtuusto ei halua vaihtaa ”tervettä” Harjun koulua Nummentien, huhujen mukaan ”epäterveeseen” kiinteistöön. Perusteluina ostolle oli myös tuloja kaupungille. Nyt esitetään kuitenkin vaihtokauppaa. Millä valtuutuksella kouluverkkotyöryhmä aloitti vaihtokauppavalmistelut vastoin valtuuston voimassaolevaa päätöstä Harjun koulun myymisestä, ei vaihtamisesta? Saarinen kysyi.

-Pohjaesityksen taakse sisältyy paljon vastaamattomia kysymyksiä ja valmisteluvajetta. Kaupungilla ei ole mitään suunnitelmaa Nummentien kiinteistön käytöstä. On selvää, että Luksialle sopii hyvin saada Harjun koulu integroitumaan olemassa olevaan kampukseen täydennyksenä, mutta siitä huolimatta olisin halunnut nähdä ja kuulla ihan rehellisesti nykyisen yläkouluverkon toimivuuden arvioinnin ja tulevaisuuden kuvan. Pohjaesityksen hyväksyminen käynnistää todella mittavat koulurakennuskohteet, Laurentiustalon rakentaminen 900 oppilaalle ahtaalle paikalle, Ojamon koulun laajennus 700 oppilaan yhtenäiskouluksi ja Järnefeltin koulun tarpeet.
Vihreiden valtuutettu Paula Nordström oli samoilla linjoilla.

-Molemmissa rakennuksissa on rakenteellisia ongelmia. Ilman isoa remonttia kumpikaan ei sovellu enää kauaa siihen käyttöön, mihin ne on suunniteltu. Kaupungilla ei ole Luksian kiinteistölle järkevää käyttöä, ja Harjua tarvitaan vielä niin kauan, että saamme muut koulurakennuksemme kuntoon. Vasta sen jälkeen on vaihtokauppojen aika, Nordström totesi.

-Tässäkin salissa on kuultu, että Luksia kyllä haluaa jatkossakin toimia sekä Lohjan että Vihdin kampuksillaan ja tarjota alueemme nuorille keskiasteen opetusta ajanmukaisissa tiloissa. Kyllä Luksia haluaa. Ehdin ennen tätä nyt päättyvää valtuustokautta istua Luksian hallituksessa kahdeksan vuotta. Tuolloin Luksia joutui muistaakseni kolme kertaa antamaan Opetusministeriölle selvityksen siitä, miksi emme halua fuusioitua Omniaan. Ei ole välttämättä meidän käsissämme, onko Lohjalla ammatillista koulutusta vai ei. En usko, että Espoossa monella eri kampuksella sijaitseva suuri koulutuskuntayhtymä haluaisi kehittää sekä Vihdin että Lohjan kampuksia ja ylläpitää pirstaleista kiinteistömassaa. Niinpä meidän on viisainta tehdä itse hyviä päätöksiä, jotta nuoremme voivat jatkossakin opiskella kotipaikkakunnallaan.

-Tarvitseeko Lohja Luksia Nummentien kiinteistöjä? Niissä kaikissa on paljon vikaa. Rakennukset ovat hyvällä paikalla, mutta esimerkiksi mahdollinen rata asemineen on vielä vain pilke virkamiehen silmäkulmassa, Nordström kysyi.

Saarisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Meidän Lohjan valtuutettu Hannele Maittila puolestaan uusi kaupunginhallituksessa tekemänsä vastaesityksen, että esisopimusta ei uusita lainkaan. Valtuutetut Pekka Ilmarinen ja Toni Hägg kannattivat vastaesitystä, joten asiasta äänestettiin. Vastaesitys hävisi äänin 43 – 7 (1 tyhjä).