Väärennettyjen ajokorttien tehtailua

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vastuulle on vuoden 2016 lopusta lukien ollut keskitettynä mittava törkeiden väärennyksien, identiteettivarkauksien sekä törkeiden petoksien ja petoksien rikoskokonaisuus, jossa pääepäiltynä on ollut kirkkonummelainen noin 38 -vuotias mies.

Rikosten tekotapaan ovat liittyneet tietokonetta hyväksi käyttäen tehdyt taitavat ajokorttiväärennykset, jossa hyväksi on käytetty kansalaisten henkilötietoja. Epäilty on saanut kansalaisten henkilötietoja haltuunsa eri tavoin esimerkiksi erilaisien anastusrikoksien kautta.

 

Valeidentiteetit tekojen takana

Tekomuodosta riippumatta tekijän tavoitteena näyttäisi olleen rakentaa kulloiseenkin tekoon soveltuva valeidentiteetti, jonka turvin tekoja on ryhdytty tekemään. Joskus identiteettiin on soveltunut toinen henkilö, jolloin esimerkiksi postipaketin hakijaksi on valikoitunut joku muu epäillyistä.

Uutta valeidentiteettiään mies on ensin kokeillut pienemmillä tilauksilla. Törkeimmissä tekomuodoissa tekijä on rakentanut identiteetin asusteita ja kulkukortteja myöten, jotta hän vaikuttaisi uskottavammalta esimerkiksi myyntiliikkeessä asioidessaan. Tähän mies on hankkinut tiedot selaamalla hakukoneista kansalaisen tiedoilla löytyviä sivuja, joista hänelle on selvinnyt mm. tämän työtehtävät.

Tilauksissa tekijä on käyttänyt hankkimaansa prepaid-liittymää, jonne postipakettien saapumisilmoitukset on lähetetty. Osa asianomistajista on kuitenkin saattanut saada kotiinsa postitse tiedon petoksilla tehdyistä tilauksista, koska tekijä on joutunut käyttämään aitoja osoitetietoja hankkiessaan tuotteita luotolla.

 

Ajokorttien väärentämisestä

Rikossarjassa on ollut tavanomaista, että väärennettyihin ajokortteihin on ollut asetettuna pääepäillyn kuva, kun taas tiedot ovat olleet petoksen uhrin. Yksittäisen kansalaisen ja uhrin tietoja on sittemmin käytetty eritasoisien petoksien tekemiseen. Tutkinnassa on esimerkiksi yksittäisen luonnollisen henkilön nimeä tärvelty jopa yli kymmenessä eri yrityksessä. Petoksissa on hankittu laajasti kaikenlaista omaisuutta, kuten erilaista elektroniikka sekä suurimmillaan jopa autoja.

Osa ilmi tulleista ajokorttiväärennyksistä on tehty muokkaamalla halutut henkilötiedot ensin tietokoneella, jonka jälkeen ne on tulostettu paperille ja liimattu sopivan esimerkiksi puhtaaksi hiotun kaupan kanta-asiakaskortin päälle. Joskus pohjana on käytetty myös muita ajokortteja, jolloin väärennyksestä on saatu entistä vakuuttavampi.

Vaikka tekotapana ”tulosta ja liimaa” on sinällään helppo, ammattimaisuudesta ovat kertoneet nimenomaan tekijän käyttämät ohjelmistot sekä laadukkaat kuva-aihiot, joiden avulla väärennyksistä on saatu mahdollisimman aidon näköisiä. Mies on myöntänyt aikaisemmin työskennelleensä mm. mainostoimistossa, joka selittänee verrattain laadukkaat väärennykset.

Väärennysten tekeminen on vaatinut tekijältä myös sinnikkyyttä, sillä joissakin tapauksissa on jouduttu tekemään jopa useita kymmeniä harjoitusvedoksia tai luonnoksia yhden onnistuneen väärennyksen tekemiseksi. Työlään valmistustavan vuoksi tekijä on pyrkinyt käyttämään onnistunutta väärennystä mahdollisimman monessa teossa.

Rikosten toteuttamisessa on ollut erilaisia variaatioita. Pääepäilty on itse saattanut käydä noutamassa väärennetyllä ajokortilla petoksilla hankittuja tavaroita. Rikossarjassa on lisäksi käynyt ilmi, että henkilö on valmistanut joillekuille muillekin väärennettyjä ajokortteja petostarkoituksiin. Toinen tavanomainen rikoksentekotapa on ollut asioiminen eri yrityksiin yritysten sähköisiä ostokanavia hyväksikäyttäen ja esittämällä sinne erehdyttävää tietoa.

Esitutkinnassa selvitetyn mukaan rikosvahingon arvo on noin 125 000 euroa. Valtaosa rikoksissa hankitusta hyödystä ja omaisuudesta on jäänyt kateisiin. Epäilty on itse myöntänyt varojen menneen huumeiden hankkimiseen, jonka voidaan katsoa olleen päämotiivina rikostoiminnassa.

Rikokset ovat tapahtuneet kevään 2015 ja joulukuun 2016 välisenä aikana. Syyteharkintaan siirtyy 115 rikosta. Rikospaikat sijoittuvat eri puolille Suomea sekä osa huijatuiksi tulleista yrityksistä on myös ulkomailla mm. Ruotsissa.

 

Rikosten ehkäisy

Vastaavantyyppisen rikostoiminnan estämiseksi on esitutkinnassa käynyt ilmi kohtia, jotka ovat omiaan vähentämään kyseisen tyyppistä rikollisuutta.

-Taitavakaan ajokorttiväärennys ei vastaa alkuperäistä. Esimerkiksi myyjän tarkistaessa ajokorttia, hänen tulisi kiinnittää huomiota erityisesti kortteihin upotettuihin turvaominaisuuksiin. Osa petoksista voitaisiin estää ajokortin huolellisella tarkastelulla. Vanha neuvo kuuluukin, että ajokorttia kannattaa aina katselemisen lisäksi myös tunnustella ja kallistella, jolloin mahdolliset väärennyksessä tehdyt virheet erottuvat helpommin. Esimerkiksi osa ilmi tulleista ajokorttiväärennyksistä on liimattu hiotun kaupan kanta-asiakaskortin päälle, jolloin kortin reunat ovat epäsymmetriset.

-Yksi erikoisempi tapa tehdä havainnointia ajokortin aitoudesta on antaa sen tippua vapaasti esimerkiksi pöydän päälle ja kuunnella. Väärennetyn ajokortin ääni on pehmeämpi tai tylsempi verrattuna aitoon ajokorttiin: Aito ajokortti alkaa pudotessaan kovalle pinnalle resonoida, joka johtuu sen valmistamisessa käytetyistä materiaaleista. Vastaavasti väärennetty ajokortti vain kalahtaa kuin korttipakka.

-Osa rikoksia on voinut mahdollistua sen kautta, että myyntitapahtuma on ollut toteutettavissa varsin helposti. Tällaisissa tapauksissa pankkivarmenteiden käyttäminen olisi tutkitussa rikoskokonaisuudessa estänyt luottopäätökset.

-Kansalaisen kannalta merkityksetön tieto voi olla rikoksentekijöille puuttuva palanen esimerkiksi identiteettirikoksissa. Siksi erilaisten tietoturvakäytäntöjen läpikäyminen säännöllisesti esimerkiksi omien some tilien osalta on enemmän kuin suositeltavaa.

-Kansalaisen kannattaisi säännöllisesti tarkistaa, millaisia tietoja hänestä on saatavilla pelkästään hakukoneita käyttämällä. Yksinkertainen toimenpide on syöttää hakukoneeseen oma nimi tai oma nimi ja asuinpaikka, jolloin hakukone näyttää tehdyt löydökset. Useimmilla hakukoneilla on jo olemassa toimenpidepyyntölomake, jolla omia tietoja on mahdollista pyytää poistamaan tietyin perustein.

-Omista henkilötiedoista kannattaa pitää aina erityisen hyvää huolta. Esimerkiksi omilla henkilötiedoilla varustetut laskut, paperit ja asiakirjat kannattaa aina hävittää siten, ettei niistä pääse muut tahot hyötymään. Yksi helppo tapa on suosia sähköisiä tositteita ja laskuja, jolloin paperisia versioita henkilötiedoilla varustetuista asiakirjoista ei pääse edes syntymään.