Länsi-Uudenmaan kansanedustajat ja kuntajohtajat tapasivat Karkkilassa

kunnajoht.jpg

Länsi-Uudenmaan kunnanjohtajat ja kansanedustajat Tehtaanhotellilla.

 

Läntisen Uudenmaan kuntien kuntajohtajat ja alueen kansanedustajat tapasivat toisensa maanantaina 29.5. Karkkilassa. Alueen kansanedustajat ja kuntajohtajat tapaavat toisiaan muutaman kerran vuodessa vuorollaan joka kunnassa.

Paikalle tällä kertaa ehti kansanedustajista vain Joona Räsänen Lohjalta. Kuntajohtajista paikalla olivat Hangosta Denis Strandell, Inkoosta Jarl Boström, Lohjalta Mika Sivula, Raaseporista vs. kunnanjohtaja Thomas Flemmich, Siuntiosta Juha-Pekka Isotupa, Vihdistä kunnanjohtajan sijaisena hallintojohtaja Noora Nordberg sekä isäntänä toiminut Karkkilan kaupunginjohtaja Marko Järvenpää.

Kaupunginjohtaja Marko Järvenpää esitteli kokouksen alussa Karkkilan kaupungin ajankohtaisia asioita. Hän kertoi mm. Karkkilan viime vuoden myönteisestä tuloksesta, yrityselämässä käynnissä olevasta hyvästä kehityssuunnasta sekä myös tulevaisuuden haasteista mm. valtionosuuslaskelmien osalta. 

Myös kaikki paikalla olleet kuntajohtajat kertoivat oman kuntansa ajankohtaisista kuulumisista, mm. tilinpäätöstiedoista, kuntavaalien tuloksesta ja hallintosääntöuudistuksista sekä ajankohtaisista kehityshankkeistaan. Monessa kunnassa joudutaan kamppailemaan esim. koulujen sisäilmaongelmien korjaustarpeiden parissa.

Kansanedustaja Joona Räsänen kertoi eduskunnassa käsittelyssä olevista ajankohtaisista asioista, erityisesti sote- ja maakuntauudistuksesta, joka olikin iltapäivän pääteema. Aikataulua pidettiin yhteisesti todella tiukkana ja lisäksi perustuslakivaliokunnan lausunto tulee olemaan avainasemassa uudistuksen etenemisen suhteen. Sote- ja maakuntauudistuksesta todettiin yhdessä, että Uudellamaalla tilanne on hyvin erilainen kuin muualla Suomessa. Alueella ei ole yhtä keskuskaupunkia kuten monissa muissa maakunnissa. Uudenmaan valmistelutilanne on jälkijunassa muuhun maahan verrattuna.

Keskusteltiin mm. Länsi-Uudenmaan tiiviimmän yhteistyön ja koordinaation tarpeesta uudistuksissa. Päätettiin koota kaikki maakuntaliiton vetämissä uudistuksiin liittyvissä työryhmissä istuvat Länsi-Uudenmaan edustajat ja kuntajohtajat yhteen vielä kesäkuun aikana. Lohja otti vetovastuun koollekutsumisesta. Lisäksi päätettiin tiivistää alueen kuntajohtajien yhteistyötä ja pohdittiin keinoja, joilla myös alueen poliittisia päättäjiä saataisiin mukaan tiiviimpään yhteistyöhön.

Myös kasvupalveluiden järjestäminen Uudellamaalla oli kokouksen agendalla. Yleisesti todettiin, että Uudenmaan erillisratkaisun toteutuessa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten perustaman kuntayhtymän jäsenyys tulee olemaan myös muiden kuntien kannalta käytännössä lähes pakollinen. Olennaista olisi päästä mukaan vaikuttamaan heti kuntayhtymän perustamisvaiheessa, kuten pääkaupunkiseudun ulkopuoliset Uudenmaan kunnat ovat lausunnoissaan luonnoksesta kasvupalvelulaiksi todenneet.

Karkkilassa Tehtaan Hotellilla järjestetyn tapaamisen aikana myös Suomen Valimomuseon museoamanuenssi Janne Viitala kävi kertomassa Karkkilan ja Högforsin tehtaan historiasta sekä Tehtaan Hotellin ja Bremerin talon vaiheista. Pala Karkkilan historiaa oli nähtävissä suoraan kokouspaikan ikkunoista, joista avautuu näkymä mm. Suomen Valimomuseolle, Bremerin talolle, Masuunille sekä vehreään Tehtaanpuistoon ja Pyhäjärvelle.

Seuraavan Länsi-Uudenmaan kansanedustajien ja kuntajohtajien tapaaminen sovittiin pidettäväksi Vihdissä elo- syyskuun vaihteessa. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

alue_demokratia: