Raskaan liikenteen valvontaa Raaseporissa

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos valvoi torstaina 24.8 raskasta liikennettä Raaseporissa valtatiellä 25. Poliisin lisäksi valvontaiskuun osallistui katsastusmies. Ajoneuvoyhdistelmien jarruja valvottiin jarrudynamometrillä. Valvonta kohdistui jarrujen lisäksi ajoneuvoyhdistelmien kuntoon muutoinkin. Iskussa valvottiin myös ajo- ja lepoaikojen noudattamista.

Ajo- ja lepoaikatarkastuksia tehtiin noin 30 kappaletta ja teknisiä tienvarsitarkastusraportteja tehtiin 50. Valvonnan seurauksena rangaistusvaatimuksia kirjoitettiin raskaan liikenteen kuljettajille 10 kappaletta ja kirjallisia huomautuksia annettiin 11 kappaletta. Iskun aikana otettiin poliisin haltuun 3 magneettia, joilla ajo- ja lepoaikoja oli manipuloitu. Kolmen ajoneuvoyhdistelmän matka keskeytettiin. Matkan keskeytyminen liittyi jarruvikoihin ja vetopöydän epäkuntoisuuteen. Valvontaiskussa tarkastetuista ajoneuvoyhdistelmistä noin 2/3 oli tällä kertaa ulkomaalaisia.