Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Länsi-Uudenmaan kauppakamarin alueelta kolme hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Länsi-Uudenmaan alueelta mukana ovat hankkeet Hanko-Hyvinkää-radan sähköistyksen edistäminen, Kehä V:en eli VT 25:n turvallisuuden, sujuvuuden ja kunnon parantaminen ja tie numero 112 (Inkoo -Virkkala). Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

Hangon rata on ykköspaikalla kommentoi Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Eero Hettula.

-Hanke sisältää Hanko-Hyvinkää-radan, Hangon satamaradan, Kirkniemen tuotantolaitoksen pistoraiteen sekä Lappohjan satamaraiteen sähköistämisen. Hyöty-kustannusarvo on 0,7 (vrt. rahoituspäätöksen saanut Uudenkaupungin radan sähköistyksen H/K-luku on 0,8). Hankkeen kustannusarvio on 53 M€ MAKU 130 (2010=100). Sähköistäminen korvaa merkittävän dieselvetosuoritteen logistiikassa ja vähentää siten kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta. Samalla Riihimäen ratapihalla tapahtuvat veturien vaihdot vähenevät, jolloin kuljetusten nopeus, tehokkuus ja laatu paranevat. Vaihdon väheneminen vaikuttaa myös rahdin hintaan.
Sähköistäminen mahdollistaisi tulevaisuudessa myös sähkövetoisen matkustajaliikenteen Hankoon.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

-Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistuksella, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnitelusta, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

-Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella, Saario toteaa.