Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Lohjalla

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu painottaa mm. lapsen ja vanhemman osallisuuden lisäämistä. Uudistunutta vasua juhlistettiin Lohjalla Havumetsän päiväkodissa.

vasu5.jpg

Stella Helenius ja Ella Tuominen tutustumassa luupin käyttöön.

 

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut otettiin käyttöön elokuun alussa. Sen johdosta Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen -tapahtumia järjestettiin ympäri Suomea 5.9. Lohjalla uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa juhlistettiin mm. Havumetsän päiväkodissa. Tapahtumassa lapsille järjestettiin erilaisia uuden vasun teemojen ja painopisteiden mukaisia rasteja, joiden aiheina olivat mediakasvatus, laulupiirtäminen, osallisuus, luonto/tutkiminen ja liikunta. Päivän ohjelma näytti olevan lapsille mieleinen, sillä eräskin poika harmitteli, kuinka liikuntarasti loppui liian aikaisin.

Uudistunut varhaiskasvatus perustuu Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Perusteet ovat valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ja jokaisen lapsen oman vasu laaditaan. Varhaiskasvatus on entistä vahvemmin osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se muodostuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta. Nykyään onkin siirrytty puhumaan varhaiskasvatuksesta päivähoidon sijaan.

-Opetus ja kasvatus painottuvat. Toiminnan pitää olla suunniteltua ja perusteltua, sanoo Lohjan kaupungin alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen palvelupäällikkö Anu Koivumäki.

vasu6.jpg

Luontorastilla lastentarhanopettaja Ruut Uusihakala, Elmo Nissinen, Kasper Piispanen, Stella Helenius ja Ella Tuominen.

 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma painotta mm. lapsen ja vanhemman osallisuuden lisäämistä. Vanhempia kuullaan aiempaa enemmän ja lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jolle luodaan turvalliset oppimisolosuhteet.

-Myös fyysiseen aktiivisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, koska on herännyt valtakunnallinen huoli siitä, että lapset liikkuvat liian vähän. Esimerkiksi metsäretkiä ajatellaan oppimisympäristönä, jossa liikunnan lisäksi tutkitaan ympäristöä, lasketaan ja nimetään mm. puita ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja. Eli nyt retketkin on mietitty pedagogisesta näkökulmasta, Koivumäki kertoo.

Jatkossa liikuntaa päiväkodin lapsille ohjaavat myös Kisakallion opiskelijat.

-Opiskelijat ohjaavat loka- helmikuussa melkein päivittäin. Teemme esimerkiksi liikuntaratoja, järjestämme liikuntapäivän Kisakalliossa ja annamme koulutusta päiväkodin henkilökunnalle esimerkiksi siitä, miten lasta avustetaan kuperkeikan tekemisessä, kertoo Jussi-Pekka Kinnunen Kisakalliosta.

Uuteen vasuun kuuluu myös leikin kautta tapahtuva mediakasvatus.

-Tutustumme uusiin välineisiin ja otamme esimerkiksi valokuvia luontoretkillä, kertoo Havumetsän päiväkodin johtaja Leena Sandell kertoo.

vasu2.jpg

Kisakallion Jussi-Pekka Kinnunen avustaa Kasper Piispasta kuperkeikan tekemisessä.

 

Retkiä, liikuntaa ja uusia oppimisympäristöjä

Havumetsän päiväkoti aukesi Routiolla heinäkuun lopussa. Lapsia on 1-vuotiaista esikoululaisiin noin 90.

-Vanhemmilta on tullut ihanaa palautetta mm. tiloistamme. Pienryhmittämisen avulla kaikilla on tilaa toimia ja liikkua, kun lapset ovat esimerkiksi eri aikaan ulkona, kertoo Sandell.

Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joista jokaiselle on annettu yksi vasujen osa-alue. Yhden ryhmän lasten vanhemmat pääsevät esimerkiksi pohtimaan, kuinka paljon arvostavat teemaa ”minä ja yhteisö”. Toisessa ryhmässä taas pohditaan ilmaisun toimivuuden tärkeyttä.

vasu4.jpg

Luontokirjaa tutkimassa lastenhoitaja Sirpa Rossi sekä Justus Cendejas ja Agata Babicka.

 

Luonto ja ympäristö ovat esillä lasten päiväkotiarjessa.

-Esimerkiksi ryhmämme on nimetty havumetsän aluskasvillisuuden mukaan. Meillä on täällä vanamot, mustikat, kanervat, puolukat, kielot ja metsätähdet. Luonto painottuu myös talon sisustuksessa ja väreissä, kertoo Sandell.

Luontoa ei tyydytä katselemaan vain ikkunan takaa.

-Teemme viikoittain retkiä lähimetsään. Vanhemmat ovat toivoneet retkiä, ja lapset odottavat niitä, Sandell sanoo.

Havumetsän päiväkodilla on yhteinen ruokala Roution ja Jalavan koulujen kanssa.

-Silmän ja käden yhteistyö sekä motoriset taidot ylipäätään kehittyvät, kun kantaa tarjotinta, Sandell toteaa.

Esiopetuksen tilat on sijoitettu lähelle Roution koulun 1-2-luokkalaisten tiloja, jotta yhteistyö on helppoa. Yhteistä toimintaa syksylle suunnitellaan parhaillaan.

Nykyajan päiväkodeissa lapsilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia liikkua.

-Enää ei vain istuta pöydän ääressä, vaan meillä on mm. patjoja. Istumapaikkoja ei ole laskettu jokaiselle lapselle. Mahdollisuus liikkua auttaa monia lapsia, joiden on vaikeaa olla pitkään paikoillaan, Sandell kertoo.

-Tilat ovat myös muunneltavissa, mitä hyödynnetään uusien oppimisympäristöjen luomisessa, hän jatkaa.

vasu1.jpg

Lastentarhanopettaja Katja Taivalaho sekä lastenhoitajat Niko Honkanen, Sirpa Rossi ja Anne Suvanen kokeilivat laulupiirtämistä lasten kanssa. Lapset: Elisa Nissinen, Ella Tuominen, Stella Helenius, Kasper Piispanen, Mika Pehkonen, Agata Babicka ja Justus Cendejas.

vasu3.jpg

Lohjan kaupungin alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen palvelupäällikkö Anu Koivumäki (vas) ja Havumetsän päiväkodin johtaja Leena Sandell.