Valtuustoaloitteita

Aloite palvelutalojen hisseistä

Matti Pajuoja esittää vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta, että Lohjan tilahallinto selvittäisi kaikkien vanhusten palvelutalojen hissien huoltosopimukset.

-Nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi petäjäkodissa ei ole huoltosopimus toiminut asianmukaisesti, ja näin ollen vanhusten ulkoiluttaminen lähes mahdotonta. Tarvittaessa kaupungin tulee purkaa toimimattomat hissien huoltosopimukset, Pajuoja sanoo.

 

Aloite teiden vaarallisuuden uudelleen arvioinnista

Lotta Paakkunainen esittää, että teiden vaarallisuusluokitukset tulisi arvioida uudelleen ja palata vuoden 2016 tason vaarallisuusluokituksiin niiden teiden osalta, joiden vaarallisuusluokituksia on laskettu kunnes uudelleenarviointi on tehty.

-Päättäjien tulee tutustua huolellisesti tiellä valitseviin oloihin ja liikenteeseen sekä infrastruktuurin rakentamisen tuomaan erityiseen riskiin paikan päällä. Pelkkä matemaattinen tietokoneohjelma ei kerro kaikkea esimerkiksi rakennusten aiheuttamista katve- ja reagointiaikaa pienentävistä alueista. Koululiitujärjestelmä on vain apuväline ja yksi menetelmä, jolla arvioidaan koulukyydin tarpeellisuutta. Yksinomaan sen perusteella ei voi tehdä päätöksiä tien vaarallisuudesta tai turvallisuudesta, vaan paikallistietämystä tulee myös kuunnella, Paakkunainen sanoo.

 

Aloite välituntivälineiden lisäämisestä kouluille

Laura Skaffari esittää vihreiden valtuustoryhmän puolesta, että kaupunginhallitus ryhtyy yhdessä perusopetuksesta vastaavien virkamiesten kanssa selvittämään, mitkä koulut tarvitsevat pieniä välituntivälineitä parantamaan yksipuolisen piha-alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta.

-Lohjalla koulut ovat hyvin eriarvoisessa asemassa piha-alueiden suhteen. Osalla kouluista on välituntikäytössä upeita lähiliikuntapaikkoja, osalla muuten viihtyisiä piha-alueita. Joidenkin koulujen piha-alueet ovat kuitenkin pelkkiä aidattuja hiekka- tai asfalttikenttiä ilman mitään todellisia välituntiliikunnan mahdollisuuksia. Koska kaikki liikunta koulupäivän aikana on Lohjallakin toteutettavan Liikkuva koulu -ohjelman mukaista ja parantaa tutkitusti niin työrauhaa kuin oppimistuloksiakin, olisi tärkeää, että kaikille Lohjan koululaisille annettaisiin edes kohtuulliset mahdollisuudet toiminnallisten välituntien viettämiseen, sanoo Skaffari.