Hammashoitoa halutaan keskittää jatkossa sairaalan yhteyteen

ann.jpg

Annmarie Kuurto muistutti moniammatilliseen yhteistyön mahdollisuudesta, jos hammashoito keskitetään sairaalan yhteyteen.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 20.9. suun terveydenhuoltoa Lohjalla ja asiasta tehtyä tarveselvitystä, joka käsittelee hoidon keskittämistä Lohjan sairaalan yhteyteen.

Suun terveydenhuollon uuden yksikön tarveselvityksen taustalla vaikuttavat kaupunginvaltuuston tekemä palveluverkkopäätös kahden vuoden takaa sekä suun terveydenhuollon muuttuvat tarpeet sote-uudistuksen myötä. Tarveselvityksessä esitetään, että Lohjan koko suun terveydenhuolto keskitetään Oinolan hammashoitolaa lukuun ottamatta Lohjan sairaalaan.

Aiemmin esillä on ollut myös uudisrakennuksen rakentaminen keskustan terveysaseman yhteyteen, mutta osin muuttuneiden tarpeiden, maakuntauudistuksen, rakennusten tilan ja taloudellisuuden kannalta todetaan olevan järkevämpää keskittää suun terveydenhuoltoa sairaalan yhteyteen. Myöskään keskusaukion hammashoitola ei tilojensa puolesta palvele asiakkaita enää tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla mm. esteettömyyden osalta, eikä sen kunnostaminen ole taloudellisesti järkevä vaihtoehto.

-Hammashoitolaratkaisuihin etsittiin useita eri vaihtoehtoja. Nykyiset Lohjan keskustan hammashoitolan tilat eivät täysin palvele nykykäsityksen mukaista hoidon toteuttamista. Uusien toimitilaratkaisujen myötä voidaan kehittää työnjakokäytäntöjä, joissa eri suun terveydenhoidon ammattiryhmien osaaminen voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja ottaa huomioon muuttuvat palvelutarpeet, sanoi vihreiden valtuutettu Annmarie Kuurto.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist muistutti hammashoidon saavutettavuudesta.

-Tässä esityksessä ollaan siirtämässä keskustan hammashoitolaa Lohjan sairaalaan. Kun palveluverkkopäätöksiä tehtiin, silloin linjattiin, että keskustan hammashoitola säilyy. Tilat ja kulut on arvioitu, mutta asiakasnäkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Yksi suuri käyttäjäryhmä ovat Lohjan keskustan koululaiset. Tämän yksikön siirtäminen pois keskustasta tulee vaikuttamaan monen koululaisen hammashoitoon erityisesti saavutettavuuden osalta. Tuleeko kaupunki järjestämään kuljetuksen koulupäivän aika vai odotetaanko, että vanhemmat kuljettavat. Tämä ei esityksestä selviä, mutta lienee, että se jää vanhempien kontolle, Tallqvist arveli.

Vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja oli eri mieltä Tallqvistin kanssa.

-Maailma on muuttunut. Ei vanhuksia raahata enää toiseen ja kolmanteen kerrokseen, mikä meillä on tällä hetkellä tilanne. Ja vaikka palveluverkossa tehtiin niin, että terveysaseman yhteyteen laajennetaan, niin tällaista investointia ei kannata tehdä nyt missään tapauksessa. Se on aivan hölmöläisten hommaa. Jos sote tulee, niin kaikki toiminta pitäisi keskittää Lohjan sairaalaan, kaikki mitä meillä on mahdollista. Ei Tynninharjukaan kaukana ole, Pajuoja sanoi.

 

Kokonaisvaltaista hoitoa moniammatillisesti

Ihmisen kokonaisvaltainen hoito ja moniammatillinen yhteistyö nousivat myös esille.

-Suun terveys on olennainen osa jokaisen terveyttä ja suun sairauksilla on monia vaikutuksia yleisterveyteen, toimintakykyyn, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Sillä on suoria vaikutuksia myös sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmälle koituviin kustannuksiin. Väestötutkimusten mukaan suun sairaudet Suomessa ovat vielä yleisiä. Suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää niille, jotka ovat terveydentilansa takia tavallista alttiimpia infektioille. Tehokkaan hoidon puuttuminen tai viivästyminen voi johtaa infektion kehittymiseen henkeä uhkaavaksi. Akuuttien ja kroonisten suun tulehdusten hoito edellyttää toimivia palvelujärjestelmäratkaisuja ja suun terveydenhuollon linkittämistä vahvemmin sosiaali- ja terveydenhoidon rakenteisiin ja palveluihin, muistutti Kuurto.

-Lohjan sairaalan yhteyteen toteuttava suunhoidon yksikkö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden moniammatilliseen yhteistyöhön. Huomattavaa synergiaetua voidaan saada esimerkiksi heikkokuntoisten vanhusten tai monivammaisten tapaturmapotilaiden hoidossa, Kuurto tiivisti.