Suomen työttömyys laskee hitaasti

Suomen työttömyysaste oli elokuussa yhä 8,7 prosenttia, eli korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Viimeisen puolen vuoden ajan ekonomistit ovat olleet lähes yksimielisiä siitä, että Suomi elää nyt nousukautta. Bruttokansantuote kasvaa pitkästä aikaa reippaaseen tahtiin, ja myös Juha Sipilän (kesk) hallitus on toistuvasti iloinnut talouden vahvasta vedosta ja työmarkkinoiden piristymisestä. Euroopan unionin tuoreissa työttömyystilastoissa nousukausi ei kuitenkaan näy: Suomi oli elokuussa ainoa EU-maa, jossa työttömyys ei ollut laskenut vuodentakaisesta. Eurostatin tilastokatsaus kertoo Suomen kausitasoitetun työttömyysasteen olleen elokuussa 8,7 prosenttia eli tasan sama kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Samaan aikaan EU-maiden keskiarvo laski 8,5 prosentista 7,6 prosenttiin.

Eniten työttömyys on hellittänyt Kyproksella, Espanjassa, Kroatiassa, Slovakiassa ja Portugalissa. Näissä maissa laskua vuodentakaiseen oli yli kaksi prosenttiyksikköä. Belgian, Tanskan, Viron, Kreikan, Unkarin ja Iso-Britannian tuoreimpia lukuja ei ole vielä saatavilla, mutta heinäkuun lukujen perusteella myös näissä maissa työttömyysasteen käyrä näyttää alaspäin.

Työllisten määrä on kasvanut hieman

Työttömyys näyttää siis hellittävän Suomessa tuskaisen hitaasti, mutta pelkkää työttömyysastetta ei kannata tuijottaa liiaksi. Eurostatin ja Tilastokeskuksen luvuissa työttömiksi lasketaan vain sellaiset henkilöt, jotka ovat lähiviikkoina hakeneet työtä aktiivisesti. Ekonomistien mukaan virallisten työttömien määrää on Suomessa lisännyt se, että monet niin sanotut piilotyöttömät ovat alkaneet jälleen hakea töitä ja heidät tilastoidaan siksi työttömiksi. Vaikka työttömyysaste ei ole vuodessa hievahtanut, työllisten määrä on kasvanut jonkin verran. Elokuussa työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 7 000 enemmän kuin vuosi sitten, ja kausitasoitettu työllisyysaste nousi noin puoli prosenttiyksikköä 69,4 prosenttiin.

Elokuun työttömyysaste 7,5 prosenttia

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 elokuussa 202 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 97 000 ja naisia 105 000. Työttömyysaste oli elokuussa 7,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 6,9 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. Myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden viikon sisällä. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää em. työnhaku- ja työnvastaanottokriteerit.

Lohjan kehitys: http://www.lohja.fi/Liitetiedostot/Keskushallinto/Tilastot/Tyottomyyskehitys_Lohja.pdf

Työllisiä: http://www.lohja.fi/Liitetiedostot/Keskushallinto/Tilastot/webTippaLohja_tyopaikkaomavaraisuus.pdf

 

alue_demokratia: