Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista. Lupia myönnettiin yhteensä 144 koulutuksen järjestäjälle. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta. Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat.

Uudessa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään mm. tutkinnoista, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja joihin se voi järjestää tutkintokoulutusta, opetus- ja tutkintokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärästä.

Luksia on luvan mukaan velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutusta ensisijaisesti Luksian omistajakuntien alueella: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Lisäksi lupa antaa mahdollisuuden järjestää koulutusta myös muualla. Tämä mahdollistaa koulutuksen järjestämisen edelleen Luksian Espoon toimipisteessä.

Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismääräksi opetus- ja kulttuuriministeriö määritteli Luksialle 2470. Nykyinen laskennallinen opiskelijavuosimäärä on 2321.

Uudet järjestämisluvat eivät tuo merkittäviä muutoksia Luksian nykyiseen koulutustarjontaan, joka kattaa nykyisellään yli 40 perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Luksia sai mahdollisuuden järjestää uusina ammattitutkintoina mm. automaatioasentajan, dieettikokin, henkilöautomekaanikon, maalarin, prosessiteollisuuden, putkiasentaja sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnot. Erikoisammattitutkinnoista myönnettiin erillisanomuksesta luvat dieettikokin ja vanhustyön erikoisammattitutkintoon. Luksialla on myös oikeus järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta. Nykyisin toteutettavista tutkinnoista hierojan ammattitutkinnon lupa jäi saamatta. Luksialla on kuitenkin tämän koulutuksen osalta pitkät ja menestykselliset perinteet. Asiasta neuvotellaan vielä ministeriön edustajien kanssa.

Osa työvoimakoulutuksesta siirtyy ensi vuoden alussa työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ja osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Luksia sai luvan toteuttaa työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutukseen myönnettävien opiskelijavuosien määrästä päätetään loppuvuodesta ja alueellisen tarveharkinnan perusteella. Lupa heltisi myös toteuttaa laajennettua oppisopimuskoulutusta. Laajennettu oppisopimuskoulutus tarkoittaa sitä, että Luksialla on mahdollisuus solmia oppisopimuksia kaikkien valtakunnalliseen tutkintorakenteeseen kuuluvien tutkintojen osalta sekä ammatillista osaamista syventävien opintojen osalta.

alue_demokratia: