Valtuusto pohti raakun kasvatusta ja asuntomessujen rahoitusta

turunen.jpg

Kari Turunen pohti puheenvuorossaan raakun kasvatusta.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.10. mm. määrärahaa asuntomessujen valmistelun käynnistämiseksi sekä takauksen myöntämistä Porlan raakun kasvatuslaitoksen esiselvityshankkeelle. Valtuusto hyväksyi 73 000 euron määrärahan osoittamisen (2017 talousarvioon) vuoden 2021 asuntomessujen valmistelujen käynnistämistä varten.

-Edellinen valtuusto päätti yksimielisesti keväällä hakea asuntomessuja Lohjalle. Uuden valtuuston pitää huolehtia siitä, että messut onnistuvat ja nyt haettu määräraha pitää myöntää, koska hanke pitää saada vauhdilla liikkeelle. Hankkeella on yksiselitteinen deadline, joka ei jousta. Valmista pitää olla kesällä 2021 mennessä, ja sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman pian saadaan tehtyä konkreettinen kokonaissuunnitelma hankkeelle, sanoi Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist.

-Samalla pitää luoda organisaatio, joka varmistaa hankkeen onnistumisen edellytykset ja järjestää sille riittävä tuki. Jan Tallqvist muistutti, että asuntomessuhanke pitää saada vauhdilla liikkeelle.Jan Tallqvist muistutti, että asuntomessuhanke pitää saada vauhdilla liikkeelle.Jan Tallqvist muistutti, että asuntomessuhanke pitää saada vauhdilla liikkeelle.Hankkeen seuranta pitää myös suunnitella, jatkoi Tallqvist.

tallqvist.jpg

Jan Tallqvist muistutti, että asuntomessuhanke pitää saada vauhdilla liikkeelle.

 

Raakun kasvatuslaitoksesta esiselvityshanke

Pro Porla on hakenut Lider Ykkösakselilta rahoitusta Porlan kalanviljelylaitoksesta raakun kasvattamo -esiselvityshankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on selvittää millä rahoitusvaihtoehdoilla ja edellytyksillä Porlan entisen kalanviljelylaitoksen alueelle voitaisiin rakentaa kasvatuslaitos uhanalaiselle jokihelmisimpukalle eli raakulle.

Pro Porla ry anoi Lohjan kaupungilta takausta kahden vuoden lainalle, jolla rahoitetaan väliaikaisesti hankkeesta syntyneitä kustannuksia. Hankkeen kustannusarvio on 37 300 euroa, mikä katetaan sekä julkisella hankerahoituksella että yksityisellä rahoituksella. Valtuusto päätti myöntää takauksen hankkeen toteuttamiseksi enintään 28 500 euron lainalle, jonka laina-aika on enintään kaksi vuotta.

-Perussuomalaisten ryhmä suhtautuu myötämielisesti Lohjan kaupungin takaukseen koskien Porlan kalanviljelylaitoksen raakun kasvattamon esiselvityshankeen tarvitsemaa väliaikaista rahoitusta. Raakku on rauhoitettu, suojeltu, erittäin uhanalainen laji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Raakku on varsin ronkeli ympäristönsä suhteen, ja se ei enää kykene lisääntymään luonnollisesti Etelä-Suomen vesistöissä, eikä pohjoisen lohijoissa. Se kelpuuttaa isännäkseen vain lohikalat ja vaatii toukkavaiheessa levitäkseen virtaavaa vettä. Simpukan luonnollinen lisääntyminen onnistuu vain luonnontilaisessa tai lähes luonnontilaisessa joessa, jossa on riittävän tiheä lohi- tai taimenkanta. Kelpaako Mustionjoki raakulle, selvinnee hankkeen edetessä, sanoi perussuomalaisten valtuutettu Kari Turunen ryhmäpuheenvuorossaan.

-Porlaan suunnitteilla olevan laboratoriokriteerit täyttävän raakun viljelylaitoksen lisäksi tarvittaneen myös lohikalojen kalanviljelylaitos riittävää isäntäkalapopulaatiota varten. Lohikalojen ja raakun kasvatus vaativat vuosikausia kestävää, pitkäjänteistä työtä ennen kuin kannat voidaan istuttaa jokiin. Mahdollisesti tulevia kalaistutuksia voidaan pitää urheilukalastusmielessä varsin tervetulleina, jopa vetovoimatekijöinä, jatkoi Turunen.