Leader-hankkeissa rakennetaan luontopolkuja ja kehitetään kylien turvallisuutta

Kylät Lohjalla, Salossa ja Vihdissä rakentavat luontopolkuja osana Ykkösakselin Pihat ja polut -teemahanketta. Leader-rahoituksella hankitaan maa-aineksia polkujen perustamiseen tai kunnostamiseen ja rakennustarvikkeita mm. maastoportaisiin, pitkospuihin, penkkeihin tai laavuun. Työt tehdään talkoilla: kyläläiset raivaavat maastoja ja vasaroivat rakennelmia. Talkootunteja arvioidaan kertyvän yli 2000. Kaikkiaan luontopolkuja rakennetaan 65 000 eurolla. Tukea kyläyhdistykset saavat puolet, mikä vastaa suurin piirtein talkootyön arvoa.

Salon Halikossa kehitetään kylän turvallisuutta. Oman kylän turva -hankkeessa koulutetaan kyläläisiä  urvallisuusasioissa. Märynummen kylälle laaditaan turvallisuussuunnitelma, jota voidaan käyttää esimerkkinä muuallakin.

Pusulassa Pietilä Subcon Oy saa yritystukea CNC-koneistuskeskuksen hankintaan.

Ykkösakselin 28.11.2017 puoltamat hankkeet kunnittain:

Lohja
 Leppäkorven kylässä Leppäkorvenpoikamiesyhdistys on mukana Pihat ja polut -teemahankkeessa ja rakentaa ulkoilureitin kyläteiden jatkeeksi. Noin kilometrin pituinen reitti kulkee Soininsaarenmäellä. Reitin varrelle tulee laavu
nuotiopaikaksi. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 410 euroa, josta tukea
yhdistys saa puolet.  

 Pietilä Subcon Oy Pusulassa saa yritystukea CNC-koneistuskeskuksen hankintaan. Uuden CNC-tekniikan avulla yritys parantaa mm. piensarjatuotannon läpimenoaikoja. Hankkeen kustannusarvio on 69 000 euroa, mistä yritys saa tukea 20%.

Salo
 Halikon Vapaaehtoinen Palokunta saa Leader-tukea Oman kylän turva -hankkeeseen. Palokunta kehittää kylien turvallisuutta. Hankkeessa luodaan malli kylän turvallisuussuunnitelmasta Märynummen kylälle. Kyläläisten
valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa lisätään ja kyläläisiä koulutetaan turvallisuusasioissa. Samalla palokunta tuo julki omaa tehtäväänsä turvallisuusorganisaationa ja hakee uusia palokuntalaisia. Hankkeen kustannusarvio on 13 755,50 euroa ja tukea palokunta saa siitä 70 %.

 Teijon Alueen Kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut -teemahankkeessa ja kunnostaa Teijon sataman ranta-aluetta kyläsaunan ja uuden keittokatoksen ympäristössä. Alueelle rakennetaan Lemmenpolku, jonka varrelle tulee penkkejä. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 480 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet. 

 Wartsalan kyläyhdistys kohentaa osana Pihat ja polut -teemahanketta Vartsalan vanhan lautatarhan aluetta. Puita kaadetaan ja risukoita raivataan. Alueelle tulevaa polkua kunnostetaan. Toimenpiteen kustannus on 6000
euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.  

 Waskio-Seura rakentaa osana Pihat ja polut -teemahanketta luontopolun Vaskionjoen varteen. Polulla on maastoportaat ja istuinpenkkejä ja sen pituus on puolitoista kilometriä. Toimenpiteen kustannus on 9485 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

Vihti
 Vihtijärven kyläyhdistys on mukana Pihat ja polut -teemahankkeessa. Kylän alueelle rakennetaan kolme luontoreittiä, joiden pituudet ovat yhteensä yli kahdeksan kilometriä. Reiteille tulee tauluja, viittoja ja pitkospuita. Toimenpiteen kustannusarvio on 12 500 euroa, josta tukea yhdistys saa puolet.

alue_demokratia: