OP Länsi-Uusimaan omistaja-asiakkaat valitsivat edustajiston

Lahjoituskuva.JPG

Markus Sillanaukee, Sari Meller (varainhankintapäällikkö/Pelastakaa Lapset ry )ja Sanna Auvinen (kumppanuuspäällikkö/Pelastakaa Lapset ry). Lahjoitus suunnataan pankin toimialueelle Eväitä elämään -projektiin. Siinä tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 6.-19.11. ja valitsivat keskuudestaan edustajiston. Ehdokkaita oli yhteensä 94 ja valituksi tuli 40 edustajiston jäsentä.

Uuden edustajiston jäsenistä 26 on ensikertalaisia ja 14 tuli valituksi uudelleen. Edustajiston jäsenistä 20 on naisia ja 20 miehiä. Mukana on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. Edustajistoon valittujen nimet ovat nähtävillä pankin konttoreissa ja nettisivuilla osoitteessa op.fi/lansi-uusimaa. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Edustajistoon valittiin: Brännare Anna-Leena, Degerman Arja, Fleming Johanna, Floessell Kirsi, Fäldt Henri, Haasto Jouko, Hagelberg Mats, Helen Antti, Huhtala Kari, Isometsä Jari, Jakka Maija, Jakka Raine, Jokinen Eija Sinikka, Korkeasalo Riitta, Korpijaakko Tuomas, Kultavirta Auli, Kylmäkorpi Petra, Laakso Karoliina, Lind Aleksi, Litja Pekka, Malmström Sixten, Mäkinen Virpi, Nikula Timo, Patinen Jussi, Paulomäki Annikki, Pursiainen Leevi, Putkonen-Hegazi Päivi, Saarela Sami, Saario Anne, Saario Heidi ja Salmenpohja Juhana.

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isoimmista lahjoituksista.

– Omistaja-asiakkaat ovat valinneet OP Länsi-Uusimaalle monipuolisen ja laajasti eri asiakasryhmiämme edustavan edustajiston. Vaaleilla valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni -periaate, sanoo OP Länsi-Uusimaan varatoimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

Vaaleissa äänestettiin etupäässä sähköisesti. Äänestysprosentti OP Länsi-Uusimaan edustajiston vaaleissa oli 16,65 %.

– Olemme tyytyväisiä äänestysaktiivisuuteen. On hienoa, että noin 4 500 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa
edustajiston valintaan, toteaa  Sillanaukee.

2 247,50 euron lahjoitus Pelastakaa Lapset ry:lle
OP Länsi-Uusimaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen 0,50 € jokaisesta vaaleissa annetusta äänestä.
Asiakkaat ovat äänestäneet lahjoituskohteeksi Pelastakaa Lapset ry:n, jolle lahjoitetaan 2 247,50
euroa.

Suomen suurimmat sähköiset vaalit
OP Länsi-Uusimaan kanssa järjestettiin edustajiston vaalit samanaikaisesti yhteensä 81 OPssa eri puolilla Suomea. Ehdokkaita oli yhteensä yli 5600 ja edustajistoihin valittiin yhteensä yli 2300 jäsentä. Kaikkien näissä vaaleissa äänestäneiden kesken arvotun Volkswagen Passat -hybridiauton vuodeksi käyttöön voitti Esa Salin Tampereelta.
Kaikissa OP Ryhmän osuuspankeissa ei järjestetty tänä syksynä edustajiston vaaleja. Osalla pankeista
vaalien ajankohta on eri ja osalla pankeista edustajistoa vastaa osuuskunnan kokous.

alue_talous: