Uutiset

Mainos

Lasten koulutietä turvaamaan

MLL:n Lohjan paikallisyhdistys järjestää suojatiepäivystyksen ensimmäisenä koulupäivänä torstaina 10.8. Mukaan suojatiepäivystykseen ovat tervetulleita kaikki.

suojatie3.jpg

MLL: Lohjan paikallisyhdistyksen nuorisovastaava Kirsi-Marja Heino kertoo, että idea suojatiepäivystyksestä on peräisin Isosta-Britanniasta, missä ohjaajia on ollut jo kauan.

-Sieltä idea rantautui pääkaupunkiseudulle vuosia sitten. Lohjalla tämä on nyt kolmas vuosi, kun suojatiepäivystystä ollaan järjestämässä aktiivisesti, Heino sanoo.

Suojatiepäivystystä tarvitaan koulujen alkaessa, sillä kaikki autoilijat ja mopoilijat eivät muista, että juuri silloin kadut ja tiet täyttyvät pienistä koulumatkalaisista, jotka vasta opettelevat reittiä kouluun ja muun liikenteen seassa liikkumista.

-Monet vanhemmat ovat alkaneet jo kesällä harjoitella koulumatkaa lapsiensa kanssa, mutta mitä pidempi ja haastavampi reitti on, sen kauemmin lapselta vie aikaa oppia se. Siihen voi mennä ainakin pari viikkoa. Lisäksi moni asia voi viedä lapsen huomion, kuten kännykkä. Lapsi myös luottaa sokeasti liikennevaloihin ja siihen, että autot pysähtyvät suojatien eteen. Miten selittää hänelle, että suojatielläkin pitää varoa, Heino pohtii.

-Päivystäjä ei ole poliisi, vaan liikenteen rauhoittaja. Päivystäjä kiinnittää muun liikenteen huomion, kun hän seisoo suojatien vieressä huomioliivissä, Heino tiivistää.

Suojatiepäivystäjiä on tarkoitus saada ympäri Lohjaa kaikkien koulujen läheisyyteen. Viime vuonna tavoitteessa onnistuttiin hienosti ja niin on tarkoitus nytkin.

-Viime vuonna mukana oli noin 70 päivystäjää parikymppisistä eläkeläisiin. Kaikenikäiset, jotka vain pääsevät osallistumaan, ovat tervetulleita päivystämään. Perttilässä esimerkiksi asukasyhdistys on ottanut päivystyksen asiakseen, Heino kertoo.

suojatie2.png

Suojatiepäivystäjäksi voi tulla kuka tahansa.

 

Vapaaehtoiseksi suojatiepäivystäjäksi

Heino kertoo, että päivystyksestä on aiempina vuosina saatu vain positiivista palautetta. Hän korostaa sitä, että kyseessä on vapaaehtoiselta pieni panostus, mutta lasten turvallisuudelle iso asia.

-Puolituntia riittää. Päivystää voi vaikka koiran ulkoilutuksen yhteydessä. Esimerkiksi omat 80-vuotiaat vanhempani ovat luvanneet osallistua päivystykseen aamulenkkinsä yhteydessä, Heino sanoo.

Päivystämään voi tulla itselle sopivaan aikaan 10.8. esimerkiksi kello 8.30-9.00, 9.00-9.30 tai 9.30-10.00. Suojateiden luona voi päivystää myös iltapäivällä kello 13.00 jälkeen. Päivystää voi hyvin myös toisena koulupäivänä 11.8., jos se sopii paremmin omiin aikatauluihin.

Tarkoituksena on turvata kaikkien koululaisten koulumatkaa. Esimerkiksi Lohjan keskustassa voi turvata samalla niin ala- ja yläasteen kuin lukionkin oppilaiden koulutietä.

-Keskustassa on liikkeellä paljon eri-ikäisiä koululaisia, joten toivomme, että saamme sinne eri suojateille päivystäjiä rauhoittamaan aamua, Heino sanoo.

-Sydämestäni toivon, että ihmiset innostuvat lähtemään päivystäjiksi, Heino päättää.

Päivystäjäksi voi ilmoittautua Heinolle (kirsimarja.heino(at)gmail.com, 0504476624) tai verkkolomakkeella osoitteessa www.lohja.mll.fi. Ilmoittautumista toivotaan 7.8. mennessä, mutta myöhemminkin voi tulla mukaan. Jos ei omista huomioliiviä, sellaisen saa Heinolta. Päivystäjä voi itse päättää, minkä koulun lähellä haluaa päivystää.

suojatie1.jpg

Länsi-Uudenmaan poliisin alkuvuosi numeroina

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä 27 524 rikosta. Määrä kasvoi 6,43% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu johtui erityisesti liikennerikkomusten määrän kasvusta. Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) määrä pieneni vajaan prosentin. Länsi-Uudenmaan poliisinhälytystehtävien kokonaismäärä kasvoi 5%, noin 1 700 tehtävän verran.

Omaisuusrikosten kokonaismäärä laskenut, asunto-, liike- ja ajoneuvomurtojen määrä kasvanut

Omaisuusrikosten kokonaismäärä on laskenut vajaat 3%. Ryöstöt ovat lisääntyneet 13%. Vuoden 2016 tammi-kesäkuussa ryöstöjä tehtiin 53 ja kuluvan vuoden vastaavana ajankohtana määrä oli 60.

Asuntomurtojen määrä on lisääntynyt reilut 16%, nousua viime vuoteen on 14 murtoa. Vuoden 2017 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla asuntomurtoja ilmoitettiin poliisille 99. Rikokset ovat olleet suurimmaksi osaksi ulkomaalaisten epäiltyjen tekemiä sarjarikoksia, joita on myös pystytty selvittämään hyvin. Liikemurrot ovat lisääntyneet lähes 16% (101/117 kpl). Moottoriajoneuvoista tapahtuneet varkaudet ovat myös lisääntyneet yli 22%.

Poliisi on pyrkinyt aktiivisella viestinnällä lisäämään tietoisuutta petosrikoksista. Petosrikosten määrä on edelleen laskussa noin 11%. Lukumääräisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla poliisille ilmoitettiin 162 petosrikosta vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Väkivaltarikosten määrä on noussut, henkirikosten yrityksiä viime vuotta vähemmän

Väkivaltarikosten määrä nousi 2016 alkuvuoteen verrattuna lähes 9%. Kasvua on erityisesti yksityisellä paikalla tapahtuneissa pahoinpitelyissä, yli 10%, mutta myös yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on noussut. Henkirikosten yritykset ovat vähentyneet yli 40%. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tehtiin yksi kuolemaan johtanut henkirikos, kuluvana vuonna tekoja on ollut kaksi.

Talousrikosten määrä noussut, huumausainerikokset ennallaan

Alkuvuoden aikana poliisille on ilmoitettu yhteensä 24 talousrikokseksi luokiteltua rikosta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tämä vastaa lähes 28% kasvua. Ilmi tulleiden huumausainerikosten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Liikennerikosten määrä on laskenut, liikennerikkomukset ovat lisääntyneet

Liikennerikosten määrä on laskenut reilut 6%, mutta liikennerikkomusten määrä on noussut yli 23 %. Automaattivalvonnan suoritteet ovat laskeneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yli 17%, vuoden 2016 18 001 suoritteesta tämän vuoden 14 881 suoritteeseen. Rattijuopumusten määrät ovat nousseet.

Hälytystehtävien määrä on noussut, toimintavalmiusaika lyhentynyt

Hälytystehtävien määrä on noussut alkuvuoden aikana 5%. Suurin prosentuaalinen kasvu on ollut erityisesti A-kiireellisyysluokan tehtävissä. Tästä huolimatta toimintavalmiusaikaa on näissä tehtävissä onnistuttu jopa lyhentämään 0,3 minuuttia, 8,2 minuutista 7,9 minuuttiin. Kotihälytystehtävien määrä on noussut reilut 4%.

Passeja haettu vähemmän, henkilökortteja enemmän

Kaikkien poliisilaitoksen alueella haettujen lupien määrä on laskenut yli 8%. Passeja on haettu 7% vähemmän ja henkilökorttihakemusten määrä on noussut lähes 30%.

Hiiden Opiston uusi lukukausi alkaa

Uuden lukukauden kurssiohjelmassa on huomioitu Suomi 100 vuotta-teema

hiidenopistowww.jpg

Kuvassa vasemmalta apulaisrehtori Mirja Vehovuori, rehtori Anne Kotosen ja tiedottaja Kaisa Hannulan seurassa.

Lukuvuoden 2017-2018 kursseille ilmoittautuminen alkaa ti 8.8. Opinto-oppaassa ja kurssien nettiesittelyissä on jokaisen kurssin kohdalla ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumiset ovat porrastettu 8.8.-10.8 aukeaville kursseille ja kevätkausi keskiviikkona 15.11.

- Jotkin kurssit täyttyvät heti minuuteissa, kun taasen toisiin on enemmän aikaa. Vaikka kurssi täyttyisi, kannattaa laittaa itsensä jonoon, sillä joillekin kursseille voidaan ottaa toinen ryhmä, jos halukkaita on tarpeeksi, kertoo Hiidenopiston tiedottaja Kaisa Hannula.

Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston sopimuskuntia oli viisi: Lohja, Vihti, Nummi-Pusula, Karjalohja ja Siuntio. Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta maahanmuuttajille.

- Viime vuonna meillä oli reilut 12 000 kurssilaista ja ”keskimääräinen” kurssilainen oli 58-vuotias nainen, kertoo opiston rehtori Anne Kotonen.

- Tämän vuoden teemoja meillä on Suomen 100 vuotisen taipaleen lisäksi mm kierrättäminen ja yrittäjille olemme lisänneet myös kursseja, jatkaa Kotonen.

Noin 700 kurssia ja lähes 200 opettajaa

Tulevan lukukausi sisältää noin 22 000 suunniteltua tuntia, joista löytyy jokaiselle jotakin. Jokaisen kotiin on jaettu Mainosjakelun toimesta opinto-opas sunnuntaihin mennessä, ja mikäli sitä ei syystä tai toisesta ole jaettu, on opasta ensi viikosta saatavilla lähialueesi kirjastossa, kunnan-ja kaupungintaloilta sekä asiakaspalvelupisteistä sekä www.hiidenopisto.fi sivustolta PDF-tiedostona.

- Ilmoittautuessasi on hyvä antaa oikea puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sillä opisto tiedottaa kurssien muutoksista tekstiviestein ja opettajat käyttävät paljon sähköpostia kursseihin liittyen. Itse ilmoittautuminen kursseille on helppoa kotisivujemme kautta ja mikäli sinulla ei ole tietokonetta, voit ilmoittautua puhelimitse (019) 369 1498 / (09) 2242 2787, kertoo Hannula.

- Lukukauteen on tullut paljon uusia kursseja, joten kurssiopas kannattaa katsoa läpi, jos on mielessä lisäopiskelut. Yrittäjille on esimerkiksi uutuutena tälle kaudelle oman yrityksen tai tuotteen brändäys, SOME-viestintää, bloggaajan ABC-kurssia sekä esimerkiksi kurssi Facebook-markkinoinnista, jatkaa Hannula.

- Nummelassa on uutuutena mm. senioreiden tietotekniikkakerho sekä valokuvausretkiä ja Siuntiossa on uusi musiikkikerho kehitysvammaisille ja Lohjalla bändikurssi maahanmuuttajille, Sammatissa on lisätty lavatanssin opetusta jne eli paljon on tullut uutta ja suurin osa vanhoista kursseista kuitenkin jatkuvat, kertoo Hannula.

- Uusissa kursseissa on kuunneltu opiskelijoiden toiveita ja tavoitteena on tarjota jokaiselle ikäryhmälle sukupuoleen katsomatta mielenkiintoisia ja laadukkaita kursseja, kertoo Kotonen.

- Yksi mielenkiintoisimmista nuoremmille suunnatuista kursseista on meidän YouTube työpaja sekä Ideasta peliksi kolmen kurssin sarja tietokonepelin suunnittelusta ja idean kehittämisestä C#-ohjelmointikielellä, kertoo Hannula.

hiidenopisto2.jpg

Entistä enemmän luentoja

Tuleva kausi tuo mukanaan entistä enemmän luentoja ja vierailijoita pitämään niitä.

- Monille lohjalaiselle tuttu Torsti Salonen on meillä sekä luennoimassa että oppaana ikäihmisille suunnatulla puolen päivän linja-autoretkellä syyskuussa. Vuoden aikana ohjelmassa on useita opintoretkiä lähialueille ja opisto jatkaa yhteistyötä Turun yliopiston kanssa järjestäen avoimen yliopiston kursseja, kertoo apulaisrehtori Mirja Vehovuori.

- Erityisesti voidaan nostaa esille Päivölän 21.kirjallisuuspäivät Vihdissä 2.-3.9., jonka järjestävät Hiiden Opisto yhdessä Päivölän Virkistykodin, Vihdin Kalevalaiset Naiset ry:n sekä Vihdin kunnankirjaston kanssa. Mukana ovat myös Vihdin Kirja-Aitta Oy sekä Viihdetoimisto Mika Ahonen ja luennoimassa ovat Laura Kolbe, Hanneriina Moisseinen, Pirkko Koskenkylä, Jukka Viikilä sekä Petri Tamminen ja esiintymässä lisäksi taiteilijaryhmä Sananjalka. Päivölän kirjallisuuspäiville voi ilmoittautua jos nyt kotisivuillamme, kertoo Vehovuori.

- Ikääntyneiden opetuksessa olemme uudistaneet tarjontaamme. Kolmella kurssilla ohjelma on vapaamuotoisempaa. Ohjelmassa on luentoja ja yhteiskunnallisia asioita elämänkokemuksen valossa pohdiskellen ja ennen kaikkea yhdessä sosiaalisesti keskustellen. Nummelassa esimerkiksi aloittaa uusi kurssi Yhdessä yli kaamoksen-hyvinvointia yhdessäolosta. Kurssilla kuunnellaan alustuksia, keskustellaan niiden pohjalta, kuunnellaan musiikkia, lauletaan ja harjoitetaan kevyttä liikuntaa. Tavoitteena on erityisesti eläkeläisten elämänlaadun, sosiaalisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen, kertoo Vehovuori.

Kieliäkin voit opiskella monipuolisesti

Hiiden Opisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella peräti 16 eri kieltä, joista uutuutena tälle kaudella swahili. Kieliä voi opiskella useilla tavoilla, on koko vuoden kestäviä kursseja, monimuotokursseja sekä erilaisia lyhyt-ja intensiivikursseja sekä teemailtoja, joihin voi tulla kuuntelemaan kieltä ja oppimaan kulttuurista vaikkei itse kieltä vielä hallitsekaan.

Taloutta, historiaa, taidetta, tanssia, tietotekniikkaa, kirjallisuutta, elämäntaitoja, videokuvausta yms, Hiiden opisto tarjoaa jokaiselle jotakin.

www.hiidenopisto.fi

Virkkalapäivä tulossa (la 5.8.)

virkkalawww.jpg

Silloin kuin itse muutin Virkkalaan ja kuulin ensi kerran Virkkalapäivistä, en todellakaan tiennyt mitä odottaa. Tähän vuoteen asti Virkkalapäivä on viime vuosina ollut elokuun toisella viikolla ja joskus jopa parin päivän pituisena. Muutaman viime vuoden ajan Virkkalapäivää on vietetty yhden lauantain mittaisena pienenä markkinapäivänä Virkkalan raitilla.

Lauantai aamusta alkaen yksityishenkilöt ”valtaavat” Virkkalantien molemmin puolin omine myyntipöytineen ja tavaroineen ja vähitellen aamun aikana myös Virkkalan liikkeet avaavat ovensa ja monet tuovat liikkeidensä eteen omia myyntipöytiä ja pian koko Virkkalan keskusta on täynnä ihmisiä. Näin on ollut käytännössä viime vuodet aina, säässä kuin säässä.
Parhaimmillaan ensimmäiset myyjät ovat olleet pöytiään laittamassa jo aamu viideltä.
Myyntipöytien ja liikkeiden erilaisten tarjousten lisäksi on tapana ollut että Virkkalan Yrittäjät ry järjestää jonkinlaista ohjelmaa Virkkalan torilla yhteistyössä muiden alueen yhdistysten kanssa ja näin on tulossa tänäkin vuonna.
Joka vuotiseen tapaan Virkkalapäivänä valitaan Vuoden Virkkalalainen sekä Vuoden Masukas, näiden henkilöllisyydet pysyvät yleensä tiukasti salassa aina varsinaiseen tapahtumaan saakka ja merkkihenkilöt saadaan paikalle mitä erikoisemmilla selityksillä, jottei käymisen todellnen syy selviäisi.
Kautta vuosien Virkkalapäiville tuleminen myyjäksi ei ole maksanut mitään ja vaikka muuten Virkkalan keskusta on kohtuullisen hiljainen niin Virkkalapäivä lauantaina kello 9-14 on Virkkalassa tapahtumia ja ihmisiä.

Virkkalan tulevaisuus

Virkkala on vireä osa Lohjaa, mutta niinkuin niin monessa muussakin paikassa, myös Virkkalassa näkyy nykymaailman kehitys. Virkkalassa on yhä kaksi kauppaa, pankki, apteekki ja monia erikoisliikkeitä, mutta vastavuoroisesti Virkkalan aivan keskustasta löytyy parikin isoa ja tyhjää liiketilaa. Entinen K-Market tila odottaa uutta yrittäjää tai vaikkapa useamman yrittäjän kokonaisuutta. Samoin Hallaskarin tilat ja kohta vapautuvat kelloliikkeen tilat odottavat uusia yrittäjiä. Virkkalassa on kuitenkin välittömässä löheisyydessä paljon asiakkaita, sekä nuoria että vanhoja sillä Virkkalassa sijaitsevat myös koulut ja vanhusten palvelutaloja. Virkkalassa on hyvä läpileikkaus suomalaisuudesta ja onhan Virkkalassa myös yöravintola Petteri ja pari ruokaravintolaa keskustassa ja Eväs-Torppa ja Hannes kivenheiton päässä.
Tervetuloa Virkkalaan.

KO

Tulevista lehden teemoista

Varaa mainospaikkasi
tuleviin teemoihin ajoissa!

Tulossa...

vko 31 2.8. LAAJA 45 000 + Virkkalapäivä
vko 33 16.8. Kierrätys ja energia
vko 34 23.8. Raha ja sijoittaminen  +ruokateema
vko 35 30.8. Yrittäjän päivän liite
vko 36 6.9. LAAJA 44 000
vko 37 13.9. Rakentamisen erikoisteema
vko 38 20.9.Kulttuuri + juhlapalvelut

Varmista kaupat ja näkyvyys,
ota oma mediapaikkasi - SOITA!

Kari Vitikainen, p. 050-3071911, kariv@ykkoslohja.fi
Jukka Jokinen, p. 046- 920 3900, jukkaj@ykkoslohja.fi

Lohjan Hyrsylän kaunis koulukiinteistö on myynnissä

Lohjan kaupunki myy Hyrsylän koulukiinteistöä julkisella tarjouskilpailulla. Upea koulukiinteistö on monen mahdollisuuden kohde ja upea hirsirakennus, joka lepää korkean kivisokkelin päällä. Koko rakennus on hienon kalliomäen päällä.

hyrsylä.jpg

Kiinteistöllä on kolme rakennusta; koulurakennus, talli ja sauna. Alueella on osayleiskaava, jossa kohde on palvelujen ja hallinnon alue. Koulurakennus on suojelukohde. Kohde on ollut tyhjillään vuodesta 2016 lähtien. Koulurakennuksessa sisäilmaepäily.

Kohdetiedot:

-Koulurakennuksen rakennusvuosi on 1905
-Perusparannuksia on tehty 1980-luvun alkupuolella; lisätty villaa seiniin ja uusittu lattioita
-Peltikatto on uusittu vuonna 2000
-Rakennus on maalattu vuonna 2010
-Rakennuksen pinta-ala on noin 690 k-m2
-Koulurakennuksessa sähkölämmitys ja useita pystyuuneja
-Sähkön kulutus noin 80 000 kW/vuodessa
-Kohde kuuluu Härköjoen vesiosuuskunnan piiriin

Osayleiskaava on Nummi-Pusulan itä-osan osayleiskaava.

Kohde muodostuu kahdesta kiinteistöstä:

-Koulunmaa 444-516-3-44, pinta-alaltaan 1,0390 ha ja
-Koulumaa I 444-516-3-45, pinta-alaltaan 0,2930 ha,
-Kiinteistöjen pinta-alat yhteensä 1,332 hehtaaria.

Lisää kuvia ja tietoja: Hyrsylän koulukiinteistö

Näyttö: torstaina 6.7.2017 klo 17-19, osoite Hyrsyläntie 169, 09430 Saukkola.

Vapaamuotoiset tarjoukset joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai osoitteella Lohjan kaupunki, Elinvoima/kaupunkikehitys/tonttipalvelut, PL 71, 08101 Lohja. Tarjous on jätettävä ma 17.7.2017 klo 14:00 mennessä. Tarjouksessa tulee ilmetä selkeästi kokonaishinta sekä mahdollinen käyttötarkoitus. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset.

Lisätietoa: kehittämisjohtaja Eero Soinio, puh.  050 313 0701 ja tonttipalveluinsinööri Marja Puhakainen, puh. 044 369 4460, etunimi.sukunimi@lohja.fi

Kauniala osti Parhaat Vuodet ry:n kuntoutus- ja sosiaalialan toiminnot sekä kotipalvelutoiminnot

Kaunialan Sairaala Oy on ostanut palvelutuotantokaupalla Lohjalla toimivan Parhaat Vuodet ry:n kuntoutus- ja sosiaalialan toiminnot sekä kotipalvelutoiminnot. Palvelut tuottaa jatkossa KotiKauniala, jonka toiminta Lohjalla alkoi 1.7.2017. KotiKauniala toimii koko Uudenmaan alueella ja sen palveluvalikoimaan kuuluvat niin kotisairaanhoidon ja kodinhoidon palvelut kuin erilaiset tukipalvelutkin, kuten kiinteistö- ja tietotekniset palvelut sekä ateriapalvelu. Kauniala on tehnyt Lohjan kaupungin kanssa sopimuksen myös veteraanipalvelujen tuottamisesta.

-Kaunialalla on pitkät perinteet korkeatasoisten hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottamisessa. KotiKauniala on toiminut vuoden 2016 syyskuusta alkaen ja jatkuvasti laajentanut toimintaansa. KotiKaunialalla on erinomaiset edellytykset tarjota palveluja Parhaat Vuodet ry:n asiakaskunnalle ja huolehtia jokaisen asiakkaan palvelun laadusta ja lämpimästä, yksilöllisestä hoitosuhteesta, sanoo Kaunialan sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth.

Parhaat Vuodet ry on toiminut Lohjalla vuodesta 2004 tukien ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuutta. Suunnitteilla oleva valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan hallinnon uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi yhdistysten toimintaan. Parhaat Vuodet ry on pieni yhdistys, jonka voimavaroilla toiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen vastaamaan tulevaa muutosta on vaikeaa.

-Palvelutuotantokaupan myötä olemme turvanneet asiakkaidemme palvelut ja niiden kehittämisen jatkossakin. Asiakkaan kannalta muutoksella ei ole vaikutusta palveluun, sillä palvelut jatkuvat aivan ennallaan, samoin kuin entiset tutut työntekijät, puhelinnumerot sekä kuntoutustoiminnan toimipiste Lohjan Kontionkadulla. Yhdistyksemme yleishyödyllinen toiminta jatkuu ennallaan, kertoo Parhaat Vuodet ry:n hallituksen puheenjohtaja Riitta Hongisto.

Umacon ostaa Mondin tehdaskiinteistön Lohjan Pitkäniemessä

Myllykoskelainen teollisuuden purkuliiketoiminnan edelläkävijä Umacon Oy ostaa Mondin Lohjan Pitkäniemessä, Lohjanjärven rannalla sijaitsevan 23 hehtaarin tehdaskiinteistöalueen rakennuksineen ja koneineen. Paperin tekeminen Mondin tehtaalla on lopetettu vuonna 2015. Umaconin suunnitelmana on kehittää aluetta ensisijaisesti uuteen käyttötarkoitukseen.

Hjalmar Linder perusti Lohjan Pitkäniemeen sellutehtaan vuonna 1906. Yli 110 vuoden aikana tehtaalla on ollut lukuisia omistajia, joista viimeisimpänä Mondi. Tehdaskiinteistön alueella on tehty laajat ympäristöselvitykset tehtaan alasajon yhteydessä vuonna 2015. Näissä selvityksissä ei havaittu merkittäviä poikkeamia ympäristön normaalista tilasta.  Alueella on myös suojeltuja rakennuksia ja maa-alueita.

Umaconin suunnitelmana on aloittaa purkutyöt kiinteistön voimalaitoksesta. Tarkoitus on purkaa tehtaan koneita ja tuotantorakennuksia sekä jalostaa syntyvää purkumateriaalia edelleen myytäväksi. Huomattava osa kiinteistön purkumateriaalista pystytään kierrättämään.

-Umaconin tarkoituksena on kehittää Pitkäniemen aluetta sen rikasta teollista historiaa sekä kulttuuri- ja ympäristöarvoja vaalien. Suunnitelmana on etsiä alueelle paras mahdollinen käyttötarkoitus yhdessä Lohjan kaupungin ja asukkaiden kanssa. Olemme käyneet hyvässä hengessä keskusteluja alueen kehittämisestä yhdessä Lohjan kaupungin edustajien kanssa, sanoo Umaconin hallituksen puheenjohtaja Sami Tuominen.

Paavolan tammelle pöytä, penkit ja kevyt aita

DSC_0074_0.JPG

Ympäristöpäällikkö Risto Murto (vas), Toni Viksten (Mahistalon luonnonhoitoryhmä), Marjo Kumpulainen (Envimetria Oy), Nina Häkkinen (Helsingin Metallipurkaus Oy ja Jaana Pönni (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry) testasivat uutta pöytä-penkkisarjaa.

 

Lohjan seudun ympäristöklusteri on osallistunut Suomi 100 -vuoden viettoon lahjoittamalla Paavolan tammen luo kävijöiden levähdyskäyttöön hirsisen pöytä-penkkisarjan. Ympäristöklusteri on alueen yritysten, yhteisöjen ja kuntien yhteistyö- ja oppimisverkosto. Sen jäsenet löytyvät osoitteesta www.lohjanklusteri.fi.

-Paavolan tammi on aivan upea. Kaikkea kaunista pitää vaalia myös tuleville sukupolville, sanoo Marjo Kumpulainen Envimetria Oy:stä.

-Tulin juuri Pekingistä lomalta ja voin sanoa, että rehevyyttä, raikasta ilmaa ja sinistä taivasta tuli ikävä. Ei olisi kannattanut lähteä suurkaupunkiin, kun täällä sielu lepää. Paavolan tammi on kokenut kaikenlaista ja sen juuret ovat syvällä. Mikä on sen parempaa, kuin syödä pullaa pöydän ääressä ja katsella kaunista ihmettä, sanoo Nina Häkkinen Helsingin Metallipurkaus Oy:stä.

Lohjan ympäristöklusteri on tukenut aiemmin myös Porlan Järviluontoseikkailua, lohikalojen palauttamista Karjaanjokeen ja terveysluontopolun tekemistä Liessaareen.

 

Aita suojelemaan tammen juuria ja aluskasvillisuutta

Mahistalon luonnonhoitoryhmä on pystyttänyt lisäksi kevyen aidan tammen ympärille.

-Huolena on ollut kestääkö tammi sitä ihmismäärää, joka täällä käy sitä katsomassa. Juuriston ja aluskasvillisuuden on pelätty kärsivät, Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö Risto Murto perustelee aitaa.

Se tuleekin tarpeeseen, sillä tällä hetkellä aluskasvillisuutta ei tammen juurella juuri ole. Saarelaiset puolestaan muistavat kauniin kielomaton, joka tammen juurella oli ennen. Murto onneksi vakuuttaa, että aluskasvillisuus alkaa korjaantua heti ja vahvistuu vähitellen, kun sen päällä ei enää tallota.

-Tavoitteena on, että mahdollisimman harva menisi enää tammen juurelle, kun siitä voi nauttia pöydän ääressäkin, Murto sanoo.

Tammen ympäriltä kaadettiin kuusia jo viime vuonna. Toimenpide täytyi tehdä, vaikka tunnelma vehreästä tammesta kumpareella keskellä synkkää kuusikkoa kärsikin siitä hieman.

-Tammi tarvitsee valoa. Tässä on ennen ollut pelto, johon on sitten istuttu kuusia. Paavolan tammenkin alaoksat alkoivat jo kuivua valonpuutteen vuoksi, joten kuusikkoa oli pakko karsia, Murto selventää.

DSC_0041_0.JPG

Jaana Pönni (vas), Risto Murto, Nina Häkkinen ja Marjo Kumpulainen kiinnittävät tammesta kertovaa infotaulua.

 

Tammen tie kuuluisuuteen

Paavolan tammi on some-maailmassa nimitetty Suomen kauneimmaksi tammeksi. Suuren kansan tietoisuuteen ja suosioon se nousi Retkipaikka-sivuston tekemän jutun myötä, kun ihmiset alkoivat jakaa kuviaan ja kirjoituksiaan tammesta.

-Kun Retkipaikka-sivuston kävijöitä kysyttiin parhaita kohteita, Paavolan tammi oli kolmantena. Luonto on täynnä upeita kohteita, joten on mielenkiintoista, mikä tekee joistain niin suosittuja, Murto pohtii.

-Juuri haastattelin yhtä ihmistä, joka oli tullut Helsingistä katsomaan tammea. Hän sanoi, että kyllä kannatti tulla tänne asti, Murto jatkaa.

Kaikki alkoi kuitenkin yksittäisen saarelaisen havainnosta.

-Raili Auvinen mökkipolku kulki tammen ohi, hän kiinnitti siihen huomiota ja teki Lohjansaaren koulun pihalle ja luontopolun varteen kyltit tammesta. Yritämme nyt kaikki yhteistuumin pitää huolta tammesta, kertoo lohjansaarelainen Pirjo Sjögren.

Aina Paavolan tammi ei ole ollut yhtä arvostettu. Juuri sen ansiosta voimme ihailla sitä nykyään.

-Tammi kasvaa normaalisti yksirunkoiseksi hyväksi lautatavaraksi. Täältä saa hakea vanhaa, yksirunkoista tammea, koska ne on aikanaan käytetty laivateollisuuteen. Huonot, monirunkoiset jäivät vain jäljelle, Murto kertoo.

 

Paavolan tammi vehreän luontopolun varrella

Paavolan tammelta löytyy jyhkeyttä ja sen on ympärysmittaa on yli 470 cm. Oksat ovat pitkät ja sammalpeitteisinä satumaisen tummanvihreät.

-Tammen ikä on se klassisin, mutta myös vaikein kysymys. Se on noin 250 vuotta vanha, korkeintaan 300 vuotta. Suomen pitkäikäisimpiä puita ovat kataja ja mänty. Kataja voi olla yli 1000-vuotias ja mäntykin 800-vuotias, Murto sanoo.

Paavolan tammelle pääsee luontopolkua pitkin, joka kulkee valtakunnallisesti arvokkaan suojellun Paavolan tammimetsän läpi.

-Tammi on avainlaji, koska siinä elää huimasti enemmän eri eliölajeja, kuin esimerkiksi kuusessa tai männyssä, Murto kertoo.

Paavolan tammelle poiketessa kannattaa kiertää koko luontopolku.

-Monessa paikassa ei ole näin rehevää luontopolkua, jonka varrelta löytyisi kaikki nämä elementit, toteaa lohjansaarelainen Leif Lindberg.

Jäteasemat uudistuivat

Jäteasemat ovat nykyään etupäässä materiaalivirtojen keräys- ja kierrätyskeskuksia.

DSC_0089.JPG

Rosk’n Rollin tiedottaja Kaisa Halme, jätepoliisit Minéa Taskinen ja Rakel Allén sekä ympäristökouluttaja Malin Kurkisuo kertovat, että pientuojien ei tarvitse enää jonottaa vaa’alle. Lisäksi jäteasemanhoitajat neuvovat asiakkaita henkilökohtaisesti.

 

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu uudisti vuoden alusta jäteasemapalvelunsa. Nyt jokaisella Rosk’n Rollin jäteasemalla on tarjolla sama, kattava peruspalvelupaketti.

-Uutta on vaateiden ja pakkausmuovin keräys, sanoo Rosk’n Rollin tiedottaja Kaisa Halme.

Jäteasemat ovat kaikkien asukkaiden ja kesäasukkaiden käytössä. Kesällä jäteasemien aukioloaikoja on lisätty ja hintoja laskettu. Niinpä mökin siivouskuormalle tai keittiön remonttilastille pitäisi jokaisella olla helposti tavoitettava, vastuullinen ja edullinen vastaanottopaikka. Jätekuormat eivät kuulu eko- ja sekajätepisteille tai luontoon.

Jäteasemien yhtenäistettyyn peruspalvelupakettiin kuuluvat haravointijäte, risut, oksat, käsitelty ja käsittelemätön puu, sähkölaitteet, palava ja palamaton sekajäte, sähkölaitteet, käyttökelpoiset tekstiilit, vaaralliset jätteet, kartonki, paperi, lasipakkaukset, metalli ja pakkausmuovit. Suuremmilla jäteasemilla on tämän perusvalikoiman lisäksi muidenkin jätteiden vastaanottoa. Silti jotkut hylkäävät jätteensä edelleen esimerkiksi metsään.

-Ihmettelen sitä, että vieläkin mm. akkuja, renkaita ja jääkaappeja hylätään metsään, vaikka ne voisi tuoda maksutta tänne. Auton siihenkin tarvitsee, kun kuljettaa ne metsään. Täällä taas materiaali päätyisi kiertoon ja uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Esimerkiksi puu- ja sekajätteestä saadaan sähköä ja lämpöä, jäteöljystä teräketjuöljyä, lasista uusiolasia ja muovista muoviteollisuuden raaka-ainetta, Halme kertoo.

 

Jätteen määrään voi vaikuttaa itse

Jätehuolto on ajankohtainen asia juuri nyt, sillä kesäasukkaiden myötä jätemäärä kasvaa huomattavasti mm. Länsi-Uudenmaan alueella. Omilla valinnoillaan jokainen voi vaikuttaa jätemäärän syntyyn sekä oikealla lajittelulla kierrätyksen sujuvuuteen.

-Jätemäärää voi pienentää esimerkiksi suunnittelemalla ruokaostokset paremmin. Suomessa heitetään paljon ruokaa pois, vinkkaa ympäristökouluttaja Malin Kurkisuo.

-Kesällä on kiva tiskata vaikka ulkona, joten mökilläkään ei kannata käyttää kertakäyttöastioita, vinkkaa puolestaan Halme.

 

Löydä jätteelle oikea osoite

Uudistuksilla helpotetaan jäteasemalla asiointia. Pientuojien ei tarvitse enää jonottaa vaa’alle ammattilaisliikenteen seassa, ja jäteasemanhoitaja palvelee ja neuvoo asiakkaita henkilökohtaisesti. Jokainen jäteaseman asiakas kohtaa jäteaseman työntekijän heti asemalle saapuessaan. Jäteasemanhoitaja katsoo, mitä jätteitä asiakas on tuomassa. Suurin osa jätteistä, myös kaikki puujätteet, vastaanotetaan oikein lajiteltuna maksutta. Joitakin määrärajoituksia on edelleen.

Kotitalousasiakkaiden maksullisten jätteiden hinnoittelu perustuu nykyään tilavuuteen. Jäteasematyöntekijä arvioi jätteen tilavuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Suurkuormia eli kuorma-autoilla ja traktoreilla tuotavia jätteitä vastaanotetaan Porvoossa, Sipoossa, Lohjalla, Hangossa ja Vihdissä. Ne hinnoitellaan edelleen painon mukaan.

Jos ei tiedä, mihin jäte kuuluisi viedä tai missä lähin ekopiste tai jäteasema on, Rosk’n Rollin nettisivujen etusivun hakutoiminnot auttavat. Jätteet A-Ö opastaa monien eri jätteiden lajittelussa ja vastaanottopistehaku kertoo lähimpien vastaanottopisteiden osoitteet ja aukioloajat.

DSC_0091.JPG

Rosk’n Rollin tiedottaja Kaisa Halme esittelee Munkkaan jätekeskuksessa olevia rasteja, joilla pääsee tutustumaan mm. kierrätykseen ja luonnonvarojen säästämiseen.

 

Hyödyksi, ei kaatopaikalle

Kuntien jätelaitosten tehtävä on kerätä ja kierrättää jätteitä uudelleen hyödynnettäväksi. Jäteasemat ovatkin materiaalivirtojen keräys- ja kierrätyskeskuksia.

Vuoden 2016 alusta kaatopaikalle ei ole enää saanut sijoittaa orgaanista jätettä. Osa tulkitsi muutoksen niin, ettei roskapussiin enää saisi laittaa mitään orgaanista, esimerkiksi tekstiilejä. Se oli kuitenkin virhetulkinta, sillä kotien roskapussit menevät jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiana ja kaukolämpönä.

Rosk’n Rollin jäteasemilla seka- ja rakennusjäte lajitellaan palavaan ja palamattomaan. Asiakas tekee lajittelun itse kuormaa purkaessaan. Palava sekajäte ohjataan jätevoimalaan. Palamaton sekajäte lajitellaan edelleen materiaali- tai energiahyötykäyttöön, ja pieni hyödyntämiskelvoton osa ohjataan vielä loppusijoitukseen.

-Enää alle 10% jätteistä päätyy kaatopaikalle, toteaa Halme.

 

Jätepoliisit neuvovat

-Jätepoliisikampanja on Länsi-Uudenmaan alueella jo 9. kesää. Aiemmin poliisi väijyi puskissa ja käräytti väärinkäytöksistä, mutta nykyään panostetaan neuvontaan ja apuna oloon. Jätepoliisi ei sakota, kertoo Halme.

-Kierrämme jäteasemilla ja tapahtumissa. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta. Monille on vielä epäselvää esimerkiksi, mikä on palavaa jätettä ja mitä pakkausmuovinkeräykseen saa laittaa, kertoo jätepoliisi Minéa Taskinen.

Jätteiden lajitteluun kannustaa myös suosittu Facebook-kilpailu, jonka pääpalkintona on polkupyörä.

Sivut

 
Tilaa syöte Uutiset