Uutiset

Mainos

Väärennettyjen ajokorttien tehtailua

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vastuulle on vuoden 2016 lopusta lukien ollut keskitettynä mittava törkeiden väärennyksien, identiteettivarkauksien sekä törkeiden petoksien ja petoksien rikoskokonaisuus, jossa pääepäiltynä on ollut kirkkonummelainen noin 38 -vuotias mies.

Rikosten tekotapaan ovat liittyneet tietokonetta hyväksi käyttäen tehdyt taitavat ajokorttiväärennykset, jossa hyväksi on käytetty kansalaisten henkilötietoja. Epäilty on saanut kansalaisten henkilötietoja haltuunsa eri tavoin esimerkiksi erilaisien anastusrikoksien kautta.

 

Valeidentiteetit tekojen takana

Tekomuodosta riippumatta tekijän tavoitteena näyttäisi olleen rakentaa kulloiseenkin tekoon soveltuva valeidentiteetti, jonka turvin tekoja on ryhdytty tekemään. Joskus identiteettiin on soveltunut toinen henkilö, jolloin esimerkiksi postipaketin hakijaksi on valikoitunut joku muu epäillyistä.

Uutta valeidentiteettiään mies on ensin kokeillut pienemmillä tilauksilla. Törkeimmissä tekomuodoissa tekijä on rakentanut identiteetin asusteita ja kulkukortteja myöten, jotta hän vaikuttaisi uskottavammalta esimerkiksi myyntiliikkeessä asioidessaan. Tähän mies on hankkinut tiedot selaamalla hakukoneista kansalaisen tiedoilla löytyviä sivuja, joista hänelle on selvinnyt mm. tämän työtehtävät.

Tilauksissa tekijä on käyttänyt hankkimaansa prepaid-liittymää, jonne postipakettien saapumisilmoitukset on lähetetty. Osa asianomistajista on kuitenkin saattanut saada kotiinsa postitse tiedon petoksilla tehdyistä tilauksista, koska tekijä on joutunut käyttämään aitoja osoitetietoja hankkiessaan tuotteita luotolla.

 

Ajokorttien väärentämisestä

Rikossarjassa on ollut tavanomaista, että väärennettyihin ajokortteihin on ollut asetettuna pääepäillyn kuva, kun taas tiedot ovat olleet petoksen uhrin. Yksittäisen kansalaisen ja uhrin tietoja on sittemmin käytetty eritasoisien petoksien tekemiseen. Tutkinnassa on esimerkiksi yksittäisen luonnollisen henkilön nimeä tärvelty jopa yli kymmenessä eri yrityksessä. Petoksissa on hankittu laajasti kaikenlaista omaisuutta, kuten erilaista elektroniikka sekä suurimmillaan jopa autoja.

Osa ilmi tulleista ajokorttiväärennyksistä on tehty muokkaamalla halutut henkilötiedot ensin tietokoneella, jonka jälkeen ne on tulostettu paperille ja liimattu sopivan esimerkiksi puhtaaksi hiotun kaupan kanta-asiakaskortin päälle. Joskus pohjana on käytetty myös muita ajokortteja, jolloin väärennyksestä on saatu entistä vakuuttavampi.

Vaikka tekotapana ”tulosta ja liimaa” on sinällään helppo, ammattimaisuudesta ovat kertoneet nimenomaan tekijän käyttämät ohjelmistot sekä laadukkaat kuva-aihiot, joiden avulla väärennyksistä on saatu mahdollisimman aidon näköisiä. Mies on myöntänyt aikaisemmin työskennelleensä mm. mainostoimistossa, joka selittänee verrattain laadukkaat väärennykset.

Väärennysten tekeminen on vaatinut tekijältä myös sinnikkyyttä, sillä joissakin tapauksissa on jouduttu tekemään jopa useita kymmeniä harjoitusvedoksia tai luonnoksia yhden onnistuneen väärennyksen tekemiseksi. Työlään valmistustavan vuoksi tekijä on pyrkinyt käyttämään onnistunutta väärennystä mahdollisimman monessa teossa.

Rikosten toteuttamisessa on ollut erilaisia variaatioita. Pääepäilty on itse saattanut käydä noutamassa väärennetyllä ajokortilla petoksilla hankittuja tavaroita. Rikossarjassa on lisäksi käynyt ilmi, että henkilö on valmistanut joillekuille muillekin väärennettyjä ajokortteja petostarkoituksiin. Toinen tavanomainen rikoksentekotapa on ollut asioiminen eri yrityksiin yritysten sähköisiä ostokanavia hyväksikäyttäen ja esittämällä sinne erehdyttävää tietoa.

Esitutkinnassa selvitetyn mukaan rikosvahingon arvo on noin 125 000 euroa. Valtaosa rikoksissa hankitusta hyödystä ja omaisuudesta on jäänyt kateisiin. Epäilty on itse myöntänyt varojen menneen huumeiden hankkimiseen, jonka voidaan katsoa olleen päämotiivina rikostoiminnassa.

Rikokset ovat tapahtuneet kevään 2015 ja joulukuun 2016 välisenä aikana. Syyteharkintaan siirtyy 115 rikosta. Rikospaikat sijoittuvat eri puolille Suomea sekä osa huijatuiksi tulleista yrityksistä on myös ulkomailla mm. Ruotsissa.

 

Rikosten ehkäisy

Vastaavantyyppisen rikostoiminnan estämiseksi on esitutkinnassa käynyt ilmi kohtia, jotka ovat omiaan vähentämään kyseisen tyyppistä rikollisuutta.

-Taitavakaan ajokorttiväärennys ei vastaa alkuperäistä. Esimerkiksi myyjän tarkistaessa ajokorttia, hänen tulisi kiinnittää huomiota erityisesti kortteihin upotettuihin turvaominaisuuksiin. Osa petoksista voitaisiin estää ajokortin huolellisella tarkastelulla. Vanha neuvo kuuluukin, että ajokorttia kannattaa aina katselemisen lisäksi myös tunnustella ja kallistella, jolloin mahdolliset väärennyksessä tehdyt virheet erottuvat helpommin. Esimerkiksi osa ilmi tulleista ajokorttiväärennyksistä on liimattu hiotun kaupan kanta-asiakaskortin päälle, jolloin kortin reunat ovat epäsymmetriset.

-Yksi erikoisempi tapa tehdä havainnointia ajokortin aitoudesta on antaa sen tippua vapaasti esimerkiksi pöydän päälle ja kuunnella. Väärennetyn ajokortin ääni on pehmeämpi tai tylsempi verrattuna aitoon ajokorttiin: Aito ajokortti alkaa pudotessaan kovalle pinnalle resonoida, joka johtuu sen valmistamisessa käytetyistä materiaaleista. Vastaavasti väärennetty ajokortti vain kalahtaa kuin korttipakka.

-Osa rikoksia on voinut mahdollistua sen kautta, että myyntitapahtuma on ollut toteutettavissa varsin helposti. Tällaisissa tapauksissa pankkivarmenteiden käyttäminen olisi tutkitussa rikoskokonaisuudessa estänyt luottopäätökset.

-Kansalaisen kannalta merkityksetön tieto voi olla rikoksentekijöille puuttuva palanen esimerkiksi identiteettirikoksissa. Siksi erilaisten tietoturvakäytäntöjen läpikäyminen säännöllisesti esimerkiksi omien some tilien osalta on enemmän kuin suositeltavaa.

-Kansalaisen kannattaisi säännöllisesti tarkistaa, millaisia tietoja hänestä on saatavilla pelkästään hakukoneita käyttämällä. Yksinkertainen toimenpide on syöttää hakukoneeseen oma nimi tai oma nimi ja asuinpaikka, jolloin hakukone näyttää tehdyt löydökset. Useimmilla hakukoneilla on jo olemassa toimenpidepyyntölomake, jolla omia tietoja on mahdollista pyytää poistamaan tietyin perustein.

-Omista henkilötiedoista kannattaa pitää aina erityisen hyvää huolta. Esimerkiksi omilla henkilötiedoilla varustetut laskut, paperit ja asiakirjat kannattaa aina hävittää siten, ettei niistä pääse muut tahot hyötymään. Yksi helppo tapa on suosia sähköisiä tositteita ja laskuja, jolloin paperisia versioita henkilötiedoilla varustetuista asiakirjoista ei pääse edes syntymään.

Sinikka Pohjala-stipendi Lohjan Seudun Soutajat ry:lle

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.5.2017 § 32 perustaa Sinikka Pohjala-stipendin,
jonka kautta Lohjan liikuntatoimi haluaa muistaa hänen pitkäaikaista ja ansiokasta työtään lohjalaisen liikunnan hyväksi. Samalla ylläpidetään yhtiön ja Lohjan liikuntakulttuuria. 

Hallitus päätti, että stipendi, suuruudeltaan 1000 €, myönnetään nyt ensimmäisen kerran. Stipendi myönnetään vuosittain keväällä sellaiselle lohjalaiselle liikuntajärjestölle, joka on toiminnassaan menestyksekkäällä tavalla aktivoinut lohjalaisia lapsia ja nuoria liikkumaan, löytänyt uusia ja innostavia tapoja lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi ja liikuntaan aktivoimiseksi. Toiminnan tulee tukea myös liikuntatoimen strategisia päämääriä ja tavoitteita.

Sinikka Pohjala on valinnut 1. stipendin saajaksi Lohjan Seudun Soutajat ry:n. Seura on menestyksellisellä toiminnallaan vienyt lajiaan tutuksi lohjalaisiin kouluihin, aktivoinut laajasti koululaisia soutuliikunnan ja sisäsoudun pariin. Lohjalaiset koululaiset ovat kilpailleet sisäsoutu-tapahtumissa ja menestyneet niissä hyvin. Tällä tavoin Lohjan Seudun Soutajat osanottajineen ovat markkinoineet lohjalaista soutua sekä paikallisesti että valtakunnallisestikin.

Palkinto luovutettiin Lohjan Liikuntakeskuksen toimesta Lohjan Iltatoritapahtumassa keskiviikkona 31.5.2017.

Mukaan suunnittelemaan Lohjan kävelykatua

Nyt on tilaisuus osallistua – otamme vastaan konkreettisia ehdotuksia!

Lohjalla on paljon kesäasukkaita, joiden toivomme suuntaavan kulkunsa Lohjan keskustaan ja viihtyvän kaupungissamme. Lisäksi lohjalaisille järjestettyjen kyselyjen perusteella on Lohjan kaupungille asetettu toiveita keskustan elävöittämisestä. Toivotaan eri yhteisöjen yhteistä tekemistä ja yrittäjien kaupankäynnin vilkastuttamista.

Monien kesäkaupunkien tavoin Lohja järjestää ensimmäisen kerran kokeiluluontoisesti osasta Laurinkatua kävelykadun ajalle 4.-18.8.2017. Kävelykadulle järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteistyössä ohjelmaa ja tapahtumia, avataan terasseja sekä myyntikojuja. Kävelykadun avajaiset pidetään 4.8. ja perinteinen Laurinpäivä ajoittuu myös ko. ajankohtaan.

Järjestämme suunnittelutilaisuuden keskiviikkona 7.6.2017 klo 13 alkaen Lohjan Yritystalossa, Nummentie 12-14, (sisäänkäynti takapihalta), johon toivotetaan tervetulleiksi keskustelemaan kahvikupposen ääreen kaikki, jotka voivat olla mukana kävelykadun elävöittämisessä sekä kävelykadun varrella olevat yrittäjät. Tuo ideasi yhteiseen työpajaan. Alueen järjestelykoordinaattori ja tapahtumakoordinaattori ovat mukana kirjaamassa ideasi.

Lohjan kaupunki

Kesä tuo lisää bussivuoroja Helsinki-Lohja -reitille

Helsinki-Lohja -reitin linja-autoliikenteeseen tulee merkittäviä muutoksia alkavan kesän aikana. Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt Länsi-Uudenmaan liikennemuutoksista.

Vuoroja kulkee Helsinki-Lohja -reitillä kaikkina viikonpäivinä aiempaa enemmän ja tasaisemmin välein. Liikenne keskittyy tähänastista enemmän runkoreitille Helsinki-Lohja-Virkkala. Sammatin-Karjalohjan suunnan suorat Helsingin vuorot toimivat jatkossa vaihdollisina. Keskikesän lomakautena muutamat yksittäiset vuorot eivät liikennöi.

Helsinki-Nummela -reitillä liikennöidään paljolti samoin aikatauluin kuin keväällä 2017. Keskikesän lomakautena muutamat yksittäiset vuorot eivät liikennöi. Hiidenrannan työmatkayhteydet jatkuvat. Ojakkala-Tervalampi -reitille tulee Vihdin kunnan ostama työmatkaliikenne.

Kesän aikataulut ovat tarkasteltavissa Pohjolan Liikenteen verkkosivustolla.

Suunnistuskilpailu vietiin Tytyrissä maan alle

suun3.jpg

Maailmanhistorian ensimmäinen suunnistuksen Super Ultra Sprint -kilpailu juostiin 26.5. Tytyrin Elämyskaivoksen kaivostunneleissa tasolla -110. Suunnistuksen World Cup -kiertueen välipäivän kilpailuun oli ilmoittautunut urheilijoita peräti 11 maasta. Kaukaisimmat kilpailijat tulivat aina Uudesta-Seelannista ja USA:sta asti. Ainutlaatuisen ja elämyksellisen tapahtuman takana olivat Lohjan kaupungin matkailutoimisto ja Kisakallion urheiluopisto.

-Avantouinnin SM-kilpailuissa 2016 hytisimme Minna Ermalan (Lohjan matkailupäällikkö) kanssa laiturilla ja mietimme, mitä uutta voisimme tehdä. Tiesimme, että Elämyskaivos aukeaa keväällä ja mietimme, että sinne voisi järjestää jonkin urheilutapahtuman. Heitin sitten, että miten olisi kaivossuunnistus. Minna innostui heti. Myös KONE ja Nordkalk innostuivat ideasta, kertoo Kisakallion urheiluopiston markkinointi- ja kehitysjohtaja Harri Hollo.

Kaivossuunnistus oli yksi Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumista sekä osa ensi vuonna Kisakalliossa järjestettävän nuorten Leimaus 2018 -suunnistusleirin valmistautumista. Leirille on tulossa 2 000 suunnistajaa. Nuoret olivatkin vahvasti mukana Lohjalla järjestetyn World Cup -kiertueen kilpailujen järjestelyissä. Lohjalaisen suunnistusseuran Hiidenkiertäjien nuoret vastasivat World Cup -kiertueen kilpailuista, ja Tytyrin kaivossuunnistuksen järjestelyt puolestaan olivat pitkälti Espoon Suunnan nuorten käsissä.

-Tämä on nuorille oppimisprosessi. Esimerkiksi kartat, reitit ja ajanotto ovat 16-19-vuotiaiden nuorten suunnittelemia. Haluamme tarjota nuorille kilpailujärjestelyjen kautta mahdollisuuden oppia, Hollo sanoo.

suun1.jpg

Venla Harju kertoi tykkäävänsä erikoisista tapahtumista, vaikka kaivokseen tulo hiukan jännittikin.

 

Hieno kokemus

Super Ultra Sprint -kilpailussa suunnistajien haasteena oli 14 rastin ja yhden kilometrin mittainen rata. Yhteensä suunnistajia oli yli 50. Naisten sarjan voittajaksi suunnisti Suomen maajoukkueen Anna Närhi. Ennakkosuosikeista Venla Harju sijoittui viidenneksi ja maailmanmestari Tove Alexsanderrson sijalle 7. Miesten sarjan voittajaksi suunnisti Ruotsin maajoukkueen ja seuratasolla Tampereen Pyrintöä edustava Johan Ronesson. Miesten sarjan ennakkosuosikki maailmanmestari Mårten Boström leimasi väärällä rastilla ja tuloksena oli hylkäys.

Suunnistajien tunnelmat ennen maan alle siirtymistä olivat ainakin osin jännittyneet. Venla Harju koki kaivossuunnistuksen hienoksi kokemukseksi.

-En ole ennen ollut kaivoksessa, mutta todella hauskaa oli. Tykkään erikoisista tapahtumista. Hississä vähän jännitti, koska tulimme niin syvälle, mutta ei liikaa, Harju kertoo.

Maanalaiset olot loivat omat haasteensa suunnistukselle.

-Kesti kauan päästä kartalle, mutta kun pääsin, niin sitten meni hyvin, Harju sanoo.

Myös Mårten Boström huomasi suunnistuksen olevan erilaista maan alla kuin päällä.

-Kartan mittakaavan kanssa oli aluksi ongelmia, että paljonko muutaman sentin pätkä kartalla on oikeasti. Lisäksi täällä tarvitsi otsalampun, kuten yösuunnistuksessa, eikä kompassi toimi, joten täytyi mennä pelkän kartan avulla, Boström kertoo.

-Olen ollut ennenkin kaivoksessa, mutta en suunnistamassa. Tämä oli hieno kokemus ja toivon, ettei se jää viimeiseksi, hän toteaa.

Boström tarvitsee karttaa muutenkin kuin harrastuksensa parissa.

-Kartta kulkee usein mukana, kun teen tohtorin väitöskirjaa ja kartoitan kasveja Kenian sademetsissä, Boström kertoo.

Tytyriin hän päätyi suunnistamaan, koska oli Kisakalliossa maajoukkueleirillä.

-Kävin aamulenkillä Paavolan tammella. On mielenkiintoista, miten niin lähellä on hienoja kohteita, joiden kauneuden tajuaa vasta, kun käy paikan päällä, hän pohtii.

suun4.jpg

Mårten Boström tarvitsee karttaa suunnistusharrastuksen lisäksi myös työnsä parissa sademetsissä.

suun2.jpg

Suunnistajat reitin lähtöpisteessä.

Kaupungin turhat kiinteistöt kartoitettiin

Lohjan kaupungilla on runsaasti rakennuksia, jotka ovat joko vähällä käytöllä tai käyttämättöminä. Rakennukset on nyt käyty järjestelmällisesti läpi ja laadittu jatkosuunnitelmat niiden kohtalosta.

raps.jpg

Lohjan kaupungin kehittämisjohtaja Eero Soinio (vas), tilaryhmän varapuheenjohtaja Matti Pajuoja ja puheenjohtaja Jarmo Aho esittelevät Lohjan torin vieressä sijaitsevaa, sokeripalaksi kutsuttua funkkistaloa, jota ehdotetaan purettavaksi, koska se on niin huonossa kunnossa.  

 

Lohjan kaupunki tulee myymään, purkamaan ja lahjoittamaan huomattavan määrän turhiksi jääneitä rakennuksiaan. Kaupungille on syntynyt päällekkäistä rakennuskantaa kuntaliitosten myötä.

-Kohteita on purettu ja myyty aiemminkin, mutta niitä ei ole kartoitettu järjestelmällisesti, kertoo Lohjan kaupungin kehittämisjohtaja Eero Soinio.

-Aiemmin on juostu yksittäisten kohteiden perässä, mutta nyt meillä on kokonaiskuva rakennuskannasta ja siitä, mitä rakennuksille tehdään, vahvistaa palvelutuotannon tulosjohtaja Pasi Perämäki.

Kohteista on luotu kiinteistökortisto, jonka avulla niitä voidaan tarkastella helposti. Kaupungin omistamia selvityksen alaisia rakennuksia on ympäri Lohjaa niin Pusulassa, Nummella, Saukkolassa, Karjalohjalla, Virkkalassa, Paloniemessä kuin Lohjan keskustankin alueella.

-Olemme alkaneet selvittää järjestelmällisesti, miten turhia rakennuksia voidaan vähentää ja tehostaa muiden käyttöä, kertoo Soinio.

-Kohteet on kierretty ja kuntoarviot tehty vuoden vaihteessa. 215 kiinteistöä on arvioitu, mutta uusia putkahtaa esiin joka päivä. Suurin osa rakennuksista jää kaupungille, sanoo Perämäki.

Turhista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon, koska niiden ylläpito aiheuttaa kuluja. Lisäksi kiinteistöjen korjaukset tulevat kalliiksi.

-Siinä ovat kyseessä veronmaksajien rahat. Turhia rakennuksia ei ole järkevää pitää. Loppusummassa puhutaan miljoonien säästöstä, mutta siihen menee aikaa, toteaa tilaryhmän varapuheenjohtaja Matti Pajuoja.

-Aikataulu on ollut tiukka, mutta työryhmän työskentely on ollut hyvää, arvioi tilaryhmän puheenjohtaja Jarmo Aho.

 

Kiinteistöjen tulevaisuus

Tilaryhmä on luonut neljä erilaista tyyppiehdotusta siitä, mitä rakennuksille tullaan tekemään.

-Jos kohteella ei ole kaupungille käyttöä rakennuksena, eikä maapohjana, se myydään. Esimerkiksi Hyrsylän koulu tullaan myymään, Soinio sanoo.

-Sitten on rakennuksia, joille ei ole käyttöä, mutta maapohja on tärkeä. Silloin rakennus puretaan ja maapohja otetaan käyttöön. Esimerkiksi asuntomessualueelta puretaan vanhoja taloja.

-Jos rakennukselle ei ole käyttöä, mutta maa on arvokas, sen arvoa voidaan lisätä kaavoittamalla alue uuteen käyttöön. Näin tehdään esimerkiksi Kirkniemessä, kun vanhojen koulujen aluetta kaavoitetaan omakotialueeksi. Kivikoulu myydään ja puukoulu lahjoitetaan.

-Sitten on vielä rakennuksia, joilla ei ole kaupungille käyttöä, mutta niitä on vaikea myydä, koska rakennuksissa on esimerkiksi lvi- tai sähkötekniikkaa. Ne jäävät kaupungin omistukseen. Ylläpito on halvempaa kuin muutoksien tekeminen. Tällainen kohde on esimerkiksi Pullin koulun asuinrakennus, Soinio luettelee.

Ensimmäiset toimenpiteet pyritään tekemään kesällä. Työ on kuitenkin hidasta, sillä osassa kiinteistöistä esimerkiksi asutaan.

-Monissa myytävissä kohteissa asuu ihmisiä vuokralla. Tällaiset kohteet myydään vuokrattuina niin, että nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät uudelle omistajalle. Tarvittaessa asukkaille järjestetään toinen vuokra-asunto Lohjalta, joten kukaan ei jää asunnottomaksi, Soinio vakuuttaa.

Kohteita tulee myös avoimeen myyntiin.

-Joukossa on esimerkiksi rantakohteita. Tiedotamme niistä, jos vaikka löytyisi kiinnostuneita lohjalaisia ostajia, Perämäki sanoo.

Myös Lohjan kaupunkikuva tulee kokemaan muutoksia.

-On ehdotettu, että sokeripalaksi kutsuttu funkkistalo ja vanha paloasema puretaan ja niiden paikalle tulee väliaikainen hiekkaparkkipaikka. Paloasema on käyttökiellossa ja sokeripala huonossa kunnossa. Purkupäätöstä haetaan väliaikaisesta suojelumerkinnästä huolimatta. Joskus pitää uskaltaa tehdä ratkaisuja. Sokeripala ei ole myöskään edustava kaupunkikuvassa, eikä siellä ole huomioitu esteettömyyttä mitenkään, Soinio sanoo.

Valepoliisi Lohjalla

Lohjan alueella on aktivoitunut "valepoliisi", joka yrittää kalastella henkilötietoja, tilinumeroita ja pankkitunnuksia. Vakuuttavasti esiintyvä mieshenkilö kertoo puhelimessa olevansa komisario Myöhänen Lohjan poliisista. Soitot eivät liity mitenkään (Lohjan) poliisin suorittamiin tutkintoihin. Soittaja on käyttänyt hyväkseen tosiasiaa, että Lohjan poliisiasemalla on aikaisemmin työskennellyt rikosylikomisario Paavo Myöhänen.

Soittojen kohteeksi joutuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Lohjan poliisiasemalle 0295 436 015.

Poliisi muistuttaa, ettei se missään olosuhteissa kysele pankkitunnuksia minkään rikoksen tutkinnan yhteydessä, eikä niitä pidä antaa kenenkään muun käyttöön muutenkaan.

Esisopimus Luksian ja Harjun koulun vaihtokaupasta

valt_0.jpg

Vanhan valtuuston viimeinen kokous pidettiin Päiväkummussa.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.5. Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppaa. Valtuusto päätti hyväksyä Luksian koulutuskuntayhtymän ja Lohjan kaupungin välisen esisopimuksen kiinteistöjen luovuttamisesta vaihtona. Asia jakoi valtuutettujen mielipiteitä.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Markku Saarinen esitti asian pöydällepanoa, koska hän pitää koulujen vaihtoa kaupungin edun vastaisena.

-Tavoite ja tahtotila on varmasti ollut vilpitön yhdessä Lohjan historian suurimmassa ja kauaskantoisimmassa kouluasiassa. Asian valmistelu on edennyt lähtöasemaltaan lohjalaisena kaupunkijunana, jonka kyytiin pääsivät alussa kaikki halukkaat kuntalaiset, mutta kun vauhti kiihtyi luotijunan nopeuteen, niin mukana eivät olleet enää pääteasemalle tultaessa kuin ne, jotka uskovat tämän esityksen olevan paras mahdollinen. Matkan aikana vauhdin kasvaessa kuntalaisten osallistumista ei juurikaan enää toivottu, ainakaan niiltä, jotka ovat jo eläkeikäisiä ja ovat tehneet ammattiuransa opetustoimen palveluksessa, Saarinen sanoi.

-Helmikuussa 2016 sivistystoimi esitti valmistelunsa tausta-aineistossa Anttilan ja Harjun yläkoulujen keskittämistä Harjun koulun tontille. Toukokuussa 2016 valtuusto teki yksimielisen päätöksen siitä, että Luksian on ostettava Harjun koulu. Silloin oli vahva tahtotila siitä, että valtuusto ei halua vaihtaa ”tervettä” Harjun koulua Nummentien, huhujen mukaan ”epäterveeseen” kiinteistöön. Perusteluina ostolle oli myös tuloja kaupungille. Nyt esitetään kuitenkin vaihtokauppaa. Millä valtuutuksella kouluverkkotyöryhmä aloitti vaihtokauppavalmistelut vastoin valtuuston voimassaolevaa päätöstä Harjun koulun myymisestä, ei vaihtamisesta? Saarinen kysyi.

-Pohjaesityksen taakse sisältyy paljon vastaamattomia kysymyksiä ja valmisteluvajetta. Kaupungilla ei ole mitään suunnitelmaa Nummentien kiinteistön käytöstä. On selvää, että Luksialle sopii hyvin saada Harjun koulu integroitumaan olemassa olevaan kampukseen täydennyksenä, mutta siitä huolimatta olisin halunnut nähdä ja kuulla ihan rehellisesti nykyisen yläkouluverkon toimivuuden arvioinnin ja tulevaisuuden kuvan. Pohjaesityksen hyväksyminen käynnistää todella mittavat koulurakennuskohteet, Laurentiustalon rakentaminen 900 oppilaalle ahtaalle paikalle, Ojamon koulun laajennus 700 oppilaan yhtenäiskouluksi ja Järnefeltin koulun tarpeet.
Vihreiden valtuutettu Paula Nordström oli samoilla linjoilla.

-Molemmissa rakennuksissa on rakenteellisia ongelmia. Ilman isoa remonttia kumpikaan ei sovellu enää kauaa siihen käyttöön, mihin ne on suunniteltu. Kaupungilla ei ole Luksian kiinteistölle järkevää käyttöä, ja Harjua tarvitaan vielä niin kauan, että saamme muut koulurakennuksemme kuntoon. Vasta sen jälkeen on vaihtokauppojen aika, Nordström totesi.

-Tässäkin salissa on kuultu, että Luksia kyllä haluaa jatkossakin toimia sekä Lohjan että Vihdin kampuksillaan ja tarjota alueemme nuorille keskiasteen opetusta ajanmukaisissa tiloissa. Kyllä Luksia haluaa. Ehdin ennen tätä nyt päättyvää valtuustokautta istua Luksian hallituksessa kahdeksan vuotta. Tuolloin Luksia joutui muistaakseni kolme kertaa antamaan Opetusministeriölle selvityksen siitä, miksi emme halua fuusioitua Omniaan. Ei ole välttämättä meidän käsissämme, onko Lohjalla ammatillista koulutusta vai ei. En usko, että Espoossa monella eri kampuksella sijaitseva suuri koulutuskuntayhtymä haluaisi kehittää sekä Vihdin että Lohjan kampuksia ja ylläpitää pirstaleista kiinteistömassaa. Niinpä meidän on viisainta tehdä itse hyviä päätöksiä, jotta nuoremme voivat jatkossakin opiskella kotipaikkakunnallaan.

-Tarvitseeko Lohja Luksia Nummentien kiinteistöjä? Niissä kaikissa on paljon vikaa. Rakennukset ovat hyvällä paikalla, mutta esimerkiksi mahdollinen rata asemineen on vielä vain pilke virkamiehen silmäkulmassa, Nordström kysyi.

Saarisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Meidän Lohjan valtuutettu Hannele Maittila puolestaan uusi kaupunginhallituksessa tekemänsä vastaesityksen, että esisopimusta ei uusita lainkaan. Valtuutetut Pekka Ilmarinen ja Toni Hägg kannattivat vastaesitystä, joten asiasta äänestettiin. Vastaesitys hävisi äänin 43 – 7 (1 tyhjä).

Palveluliikenteen ilmainen matkustusviikko

Lohjan kaupunki haluaa saada palveluliikenteen tutuksi kaikille sen vaikutuspiirissä asuville kaupunkilaisille ja tarjoaa viikon 22 (30.5. - 2.6.2017) kuljetukset ilmaiseksi kaikille käyttäjille.

Lohjalla liikennöi neljänä päivänä viikossa matalalattiainen palveluliikenteen auto, joka on kaikille avointa joukkoliikennettä. Autolla palvellaan asiointiyhteyksiä Lohjan keskustaan mm. Jantoniemestä, Keskilohjalta, Lehmijärveltä, Paunista, Mynterlästä ja Lohjansaaresta. Lisäksi palveluliikenteellä pääsee Lohjan sairaalaan sekä tarvittaessa Lohjan torilta Neidonkeitaaseen.

Palveluliikenteen aikatauluja saa Lohjan kaupungin kotisivuilta, Matkahuollosta, Kaupungin asiakaspisteestä ja palveluautosta. Palveluliikenteen kuljettajalle voi myös soittaa suoraan autoon, mikäli on epävarmaa, missä ja mihin aikaan voi päästä mukaan kuljetukseen tai haluaa pientä poikkeamaan reitistä lähemmäksi kotiositetta. Palveluauton puhelinnumero on 045 7750 9255.

Hyvä kiertämään - OP Länsi-Uusimaalta 30 000€ lasten ja nuorten hyväksi

Pankki toteutti keväällä 2016 ensimmäisen kerran #hyväkiertämään -kampanjan. Saadun positiivisen palautteen perusteella tänä vuonnakin tukitoimintaa jatkettiin kampanjan merkeissä.

OP Länsi-Uusimaa on jakanut 30 000 euroa Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Siuntion ja Vihdin kunnissa toimiville seuroille ja yhdistyksille.

Hakuaika yhdistyksillä oli 13.3.-13.4. ja hakemuksia tuli runsaasti. Tukea myönnettiin 49 yhdistykselle mm. erilaisiin tapahtumiin, lasten ja nuorten urheilu- ja kulttuuritoimintaan ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan lapsille ja nuorille.

-Perustehtävämme mukaisesti olemme luomassa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. On tärkeää yhdessä saada aikaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ja alueellisesti vaikuttavia tekoja. Tätä kautta haluamme olla mukana paikallisesti seurojen ja yhdistysten arjessa helpottamassa ja edesauttamassa erittäin arvokasta työtä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää meillekin. On ilo jakaa 30 000 euroa todella hyvään käyttöön ja tarpeeseen, toteaa pankinjohtaja Markus Sillanaukee OP Länsi-Uusimaasta.

Tukea saaneet yhdistykset olivat 16.5. kutsuttuina tapaamiseen Lohjan finanssimyymälään. Tutustumisen ja verkostoitumisen lisäksi heille esiteltiin mm. pankin maksuliikepalveluita yhdistyksille, Pohjola Sairaalan palveluja, OP Kulku -palvelua ja sähköautoja sekä #OPLiikenneteko-virtuaalimaailmaa 11-vuotiaan lapsen silmin.

op tuki.jpg

Tukea saaneiden yhdistysten jäsenet vierailivat OP:n finanssimyymälässä. Siellä heille esiteltiin mm. #OPLiikenneteko-virtuaalimaailmaa 11-vuotiaan lapsen silmin.

 

Lapsille ja nuorille muitakin aktiviteetteja

OP:n Hippokisoihin on osallistuttu jo monessa sukupolvessa ja kisat jatkuvat edelleen tulevana kesänä elokuun aikana pankin toimialueella. Lasten ja nuorten kansainvälinen kuvataidekilpailu käytiin talven aikana ja alueellisesti parhaat palkittiin Lohjalla 3.5.

OP on perustanut Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vapaaehtoistyön välityskanavan, hiiop100.fi-sivuston. Sivustolla yhdistykset ja seurat voivat kutsua apukäsiä toimintaansa ja vapaaehtoistyöhön halukkaat voivat ilmoittautua mukaan tarjottuihin vapaaehtoistöihin.

-Varmasti seuroilla ja yhdistyksillä on tarvetta apujoukoille. Vapaaehtoistyöhön voi tekijöitä kutsua vaikka kisoihin järjestelijäksi. Se ei vaadi kuin pari tuntia avustajalta, mutta on iso apu järjestelyissä. Mielellämme me osallistujat helpotamme yhdistyksen tai seuran työtaakkaa, innostaa Sillanaukee.

Sivut

 
Tilaa syöte Uutiset