Uutiset

Mainos

24 opiskelijaa kolmesta maasta ideoivat virtuaaliyrityksiä Lohjan Laureassa

Mukana oli opiskelijoita Suomesta, Turkista ja Romaniasta

How to Build an International Company  - on Leonardo-kumppanuushanke Luksian ammattiopiston opiskelijoille. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Luksian liiketalouden ja kaupan opiskelijaryhmä pääsee harjoittelemaan kansainvälisen yrityksen perustamista ja pyörittämistä yhdessä Romanian ja Turkin nuorten kanssa. Tässä Learning by Doing –projektissa on mukana kaksi partneria Turkista ja Romaniasta sekä Luksia Suomesta.

Viikolla 9 Romanian ja Turkin opiskelijat ja opettajat vierailivat Luksiassa. Yksi viikon huippukohdista oli Innovation camp, jonka aikana nuoret perustavat miniyrityksiä. Jokaisessa miniyrityksessä on jäseniä Romaniasta, Turkista ja Suomesta. Tätä 24 tunnin leiriä kutsutaan Microsoft Challenge –leiriksi, koska Microsoft on mukana antamalla nuorille haasteen eli leiritehtävän. Tehtävän ratkaisua varten nuorten ryhmät perustavat virtuaalisen yrityksen ja tekevät sille liiketoimintasuunnitelman. Leirin lopussa ryhmät esittelevät liikeideansa ja tehtävän ratkaisunsa. Kevään aikana ryhmät jatkavat työskentelyä virtuaalisella alustalla ja huhti-toukokuun vaihteessa ryhmät esittelevät viimeistellyt liiketoimintasuunnitelmansa Turkissa. Lukuvuoden 2014-2015 aikana opiskelijat pyörittävät Enterprise without Borders -NY-yrityksiään sekä osallistuvat kansainvälisille messuille.

laurea_porukka_www.jpg

kuvateksti laurea porukka: Kaikki leirille osallistuneet opiskelijat ja tutorit sekä kapteenit saivat osallistumisestaa diplomin.

laurea_ms_ideat_www.jpg

kuvatekstI: Ideoita heiteltiin aloitusvaiheessa paljon enemmän kuin mitä ryhmät pystyivät yrityksiinsä käyttämään.

Arvokasta kokemusta nuorille

Kansainvälinen ryhmätyö antaa mukana oleville opiskelijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä englanninkielellä toisista maista tulevien tiimijäsenten kanssa. Olikin mielenkiintoista kuulla ja nähdä minkälaisia virtuaaliyrityksiä nuoret olivat innoivoineet.

Leirin vetäjä lehtori Marjut Helvelehti Luksiasta oli iloinen nähdessään vierailevien nuorten lisääntyneen englanninkielen käytön, sillä alussa jouduttiin pitkäti turvautumaan tulkkien apuun. Hankkeessa oli paikanpäällä Lohjalla 26 opiskelijaa, 12 tutoria Luksiasta sekä 6 kielitaitoista tulkkia. Ideoita tuomaroimassa oli kansainvälinen raati: Romaniasta George Pecherle ja Nicoleta Ioana Pecherle East Tec – yrityksestä ja Suomesta Riku Korhonen RikuCo Oy , Saku Loukonen Elämysjuhlat Oy.

Tämän kertaisen leirin parhaaksi ideaksi ja yritykseksi raati valitsi Unlimited Desingns Ny ryhmä, jossa olivat mukana Robert Kis, Mehmet Ali Aydin, Siiri Suhonen, Maiju Lestelin, Hatice YILDIZ.

Virtuaaliyritykset jatkavat tästä ryhmien toimesta eteenpäin ja tulevaisuus näyttää, mitä niille vielä käy.

Tällainen opiskelumalli mahdollistaa verkostomaisen toiminnan oppimisen kansainvälisessä ympäristössä sekä mahdollistaa mukana olevien opiskelijoiden kielenoppimisen aivan uudessa ympäristössä ja kokemuspiirissä. Kansainvälisissä ryhmissä toimiminen myös näytti tuovan opiskelijoille selvästi lisää itseluottamusta vieraan kielen käytössä.

Marjut Helvelahti kiitteli vuolaasti leirin kapteeneita eli Sonja Blombergia ja Aku Mäkelää heidän panostuksestaan projektiin.

laurea_ope_www.jpg

kuvateksti: Marjut Helvelahti oli iloinen opiskelijoiden aktiivisuudesta sekä innovoivasta ilmapiiristä sekä siitä kuinka hyvin tutorit olivat ryhmiensä kanssa toimimassa.

 

Faktat:

NY24h Innovation camp

NY24h-yrittäjyysleiri on NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmassa ideoitu tuote, josta on tullut valtakunnallinen ja kansainvälinen opinto-ohjelma toiselle asteelle. Tämän kansainvälinen versio on Innovation camp. www.nuoriyrittajyys.fi -> ohjelmat -> Ny24h

 

MS Challenge 24h camp

Microsoft Challenge on NY 24h -leiri, jossa Microsoft antaa osallistujille haasteen. Taustalla on Microsoftin ja Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota nuorille omien työelämätaitojen kehitysmahdollisuuksia sekä haastaa nuoria pohtimaan tietotekniikan käyttöä ja mahdollisuuksia osana tulevaa ammattiaan.

 

Nuori Yrittäjyys ry

Voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tuo yrittäjyys- ja kuluttajakasvatuksen opetusohjelmia kouluihin ja oppilaitoksiin. Länsi-Uudellamaalla toiminnasta vastaa Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä otettuaan vastuulleen YES Länsi-Uudenmaan toiminnan. www.nuoriyrittajyys.fi

 

YES ry on valtakunnallinen yhdistys, joka vastaa opettajien ja koulujen sekä oppilaitosten henkilökunnan yrittäjyyskasvatuksesta, johon kuuluvat tiedottaminen ja koulutukset. www.yes.keskus.fi -> Länsi-Uusimaa     

Ravintolakierros päivitystä

Tähän mennessä kierrettynä kuusi ravintolaa ja tässä linkit jokaisen arvosteluun:

Eväs-Torppa http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/2166
Kun Ming: http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/1787
Amar: http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/1441
Saskatoon: http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/869
Oliver's : http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/262
Yrittäjätalo: http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/261

Ravintolakierroksen ajatuksen selvitys: http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/906

 

Karavaanarit Virkkalaan 2016 (2015)

Virkkalan ”puuhapetet” etenevät karavaanarihankkeen kanssa täyttä höyryä eteenpäin

Ei ole edellisen karavaanarihankkeen tuhkat edes ehtineet jäähtyä kun entistä ehompi ja suurimittaisempi karavaanarihanke nostaa itseään esille. Etelä-Lohjan eli Virkkalan yrittäjistä koostuva ”puuhapete”-porukka ei ole liikkeellä leikkimielellä vaan aivan tosissaan. Projektin puuhamiehenä toimii monelle jo entuudestaan tuttu Ahti Nauska.

nisse_ja_ahti_www.jpg

Yrityksen perustamiskirjaa allekirjoittamassa hankkeen vetäjä Ahti Nauska. Vieressä tarkkaavaisena katsomassa tulevan yrityksen hallituksen puheenjohtaja pankinjohtaja Nisse Norrgård.

Kolmen miljoonan hanke ei ole leikkiä

Ahti Nauskalla on kokemusta vastaavanlaisista projekteista. Olihan hän mukana jo Loviisassa 1980-luvulla saaden sinne aikaan vapaa-ajankeskuksen keilahalli-hankkeen ympärille. Työnimellä Lohjan Virkistys-ja vapaa-ajankeskus Oy:n suunnittelut ovat alkaneet aivoriihestä jo syksyllä 2013 ja pian aloituksen jälkeen Ahti Nauska esitteli ideansa myös Virkkalan Yrittäjät ry:lle, josta löytyikin paljon innostusta asiaan. Virkkalan Yrittäjien puheenjohtaja Nisse Norrgårdista tulee uuden yrityksen hallituksen puheenjohtaja. Muutenkin uuden yrityksen aloittajajäsenissä on monia yhdistysaktivisteja, sillä yrittäjät Keijo Puttonen, Walo Pakkanen ja Kenneth Emet olivat maanantaina 24.2 kirjoittamassa nimeään perustamiskirjaan. Heidän lisäkseen yrityksen aloitusjäseniin kuuluu Tapio Lilja sekä Ahti Nauska itse. Tällä aloitusryhmällä on kymmenien vuosien yrittäjäkokemus ja usealla myös vuosien kokemus karavaanariudesta.

- Lohjan kaupungin virkamiehet ovat suhtautuneet projektiimme positiivisesti ja näyttäneet ”vihreätä valoa”. Odotamme mielenkiinnolla maaliskuun kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousta (työlistalla siirtolapuutarha) ja toivomme saavamme kaupungilta lopullisia vastauksia toukokuuhun mennessä, jotta voimme oikeasti aloittaa työt ja markkinoinnin kohti uutta karavaanarialuetta. Mikäänhän ei ole varmaa ennen kuin nimet ovat paperissa ja yrityksellä maankäyttöoikeudet, kertoo Nauska.

Hankkeen työryhmä on esitellyt projektiaan jo Lohjan elinkeinoryhmälle helmikuun alussa ja hankkeen puuhamiehet uskovat kaupungin suhtautuvan projektiin positiivisesti myös elinkeinoryhmän suunnalta.

- Kysymys on jossain kohtaa kaupungin kanssa pienistä asioista kuten vuokrataanko vai ostetaanko alue ja millä tavalla kaupunki lopulta sitoutuu hankkeeseen. Me näemme kaupungin yhtenä tärkeimpänä kumppanina, ja varsinkin kaupungin matkailun, jolle täällä käyvät turistit ja muut matkailijat ovat tärkein yksittäinen asia.

Alueelle kaikki palvelut sekä siirtolapuutarha mökkeineen

suunnitelma_www.jpg

(kuva vanhasta suunnitelmasta mutta samasta paikasta)

Projektiryhmä ajaa eteenpäin hanketta, mikä käsittää noin 200 karavaanipaikkaa ja 60 siirtolapuutarhapalstaa mökkeineen. Hanke sisältää myös kahvio/vastaanottorakennuksen sekä muut tarpeelliset kiinteistöt ja koko projektin arvioitu kustannus on 3 miljoonan euron luokassa.

- Pelkästään alueen pohjatyöt eli pohjan korotus murskeella kustantaa lähemmäs puoli miljoonaa euroa, kertoo Keijo Puttonen yksi työryhmän jäsenistä.

Työryhmän mielestä tämä uusi hanke on kokonaisuudessaan aivan erilainen kuin muut suomalaiset karavaanarialueet. Yksi suurista eroista on esimerkiksi se, ettei Lohjan kaupunki ota merkittävää osaa yrityksessä, kuten monessa muussa paikassa on tehty.

- Haluamme tehdä jotain erilaista ja parempaa. Tämä Jönsbölen alue on monessakin suhteessa merkittävästi erilainen kuin muut vastaavat. Se on pääliikenneyhteyksien varrella, lähellä keskustaa ja kaikki tärkeät palvelu ovat todella lähellä. Alueelle pääsee jopa linja-autolla aivan alueen viereen, listaa Nauska.

Siirtolapuutarhatonteille on mahdollisuus rakentaa alkuperäisen suunnitelman mukaisia kesäasuttavia yhden kerroksen 25-35 neliön mökkejä ja suunnitelmissa on ollut, että yrityksellä olisi tähän yhteiskumppani, jota kautta mökkien rakentaminen olisi edullisempaa ja kaikki mökit olisivat heti rakennus-ja alueenmääräysten mukaisia.

TIETORUUTU

Lohjan kaupungin Kehittämis- ja elinkeinojaosto on 13.06.2011 varannut Jönsbölen kaupunginosasta Palotien ja Lohjanjärventien väliseltä alueelta kiinteistöistä RN:ot 1:490 ja 1:448 noin 6 hehtaarin alueen, jossa on kaavassa varattu ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Tämä alue jakaantuu kahteen käyttötarkoitukseen Gamping & Caravan toimintaan ja tähän alueeseen rajoittuva Ryhmäpuutarha-alueeseen. Yhteisesti nämä muodostavat toimivan kokonnaisuuden.

Yli 700 metriä rantaa, kahvila, grillikatoksia

Jönsbölen uusi karavaanarialue olisi todellinen uuden ajan keskus. Se toimisi ekologisesti ja ottaisi huomioon mahdollisimman hyvin luonnon ja energiatalouden käyttäen mahdollisuuksien rajoissa esimerkiksi maalämpöä sekä aurinkovoimaa.

Alueen palvelut olisivat kaikkien lohjalaisten virkistyskäytössä ja kaavailluista 200 karavaanaripaikasta kolmekymmentä olisi vieraspaikkoja.

- Alue on niin lähellä Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua ja aivan Lohjanjärven rannalla, että emme usko markkinoinnin olevan vaikeaa. Tällaiselle lähellä pääkaupunkiseutua olevalle alueelle on tilausta, kertoo Puttonen.

Yrityksen saadessa luvat kuntoon tullaan aloittamaan markkinointi ja ohjatut osakemyynnit. Osakkeita voi ostaa kuka tahansa ja yrityksessä on erilaisia osakkeita- mutta kaikille on yhteistä, että yksi osake vastaa yhtä tonttia. Tontteja on sitten vaihtoehtoina tavallinen karavaanaritontti, tavallinen siirtolapuutarhatontti tai näiden yhdistelmä. Osakkeiden hinnoittelu selviää projektin ja yrityksen päästessä kunnolla vauhtiin.

- Liiketoimintasuunnitelma on 90% valmis ja se tarvitaan jo pelkästään EU-tukirahojen hakemiseen ja tällaisen kokoluokan projekteissa se on muutenkin välttämätön. Tulemme myös aktiivisesti etsimään yhteistyökumppaneita keskuksen rakentamis-,suunnittelu-sekä toteutusvaiheissa.

Jos kaikki menee niin kuin elokuvissa voidaan perusrakentaminen aloittaa jo syksyllä 2014. Projektilla ei kuitenkaan ole kiire, sillä alue ei tuosta mihinkään karkaa ja kaavassa alue on nimenomaan tähän käyttötarkoitukseen merkitty. Uusi perustettava yritys on käynyt keskusteluja myös Novago Oy:n kanssa sieltä neuvoja saaden ja uskoo jatkossakin hyötyvänsä monipuolisista paikallisverkoistoista, joita tällainen iso hanke vaatii.

- Kyllä tämä on ison verkoston yhteistyöhanke, joka toteutuessaan myös hyödyntää suurta joukkoa paikallisia asukkaita ja yrityksiä sekä kaupunkia, kertoo Nauska

TIETORUUTU

Järjestäytyneellä omatoimisella Camping / Caravan matkailulla on Suomessakin 50 vuoden perinteet. Lahdessa vuoden 2013 Caravan messujen yhteydessä julkaistiin Haaga - Helina ammattikorkeakoulun tutkimus, tämän omatoimisen matkailun taloudellisesta vaikutuksesta Suomen kansantalouteen. Tutkimuksen loppu tulema oli: Tyypillinen omatoiminen CAMPING matkailija on hyvin toimeentuleva 35 - 50 v perhe, joiden yhteenlaskettu vuositulo on n. yli 60 000 € / vuosi, (vastaavien muiden Suomalaisten työssä käyvien perheiden yhteenlaskettujen tulojen kesiarvo on alle 48 000 € / vuosi).

Tavoitteena ei voitto vaan toimintavarmuus

Yrityksen ja ”puuhapetejen” tavoitteena on rakentaa keskus, joka toimii tappiotta ja tuottaa tulosta alueen yrittäjille ja kaupungille. Ensisijaisesti tavoitteena on rakentaa viihtyisä, eloinen vapaa-ajankeskus, jossa on tilaa niin kaupunkilaisille, muualta tulleille pitempiaikaisille vieraille sekä lyhyesti vieraileville turisteille.

- Iloinen, siisti keskus on tavoitteena. Olet itse kiertänyt ympäri Eurooppaa eri keskuksissa ja Jönsbölen alueen on tarkoitus kerätä muiden alueiden kirsikat. Ja jos kaikki menee nappiin, voidaan avajaisia pitää jo vappuna 2015 (toimitus: 2016), tiivistää hankkeen tavoitteita Ahti Nauska.

Etelä-Lohja ja Virkkala tarvitsee tällaisen piristysruiskeen, jotta alueen yrityksillä säilyy elinkeinomahdollisuudet ja jotta niitä tulee lisääkin. -ko

puuhamiehet_www.jpg

Puuhamiehet ylärivissä vasemmalta Nisse Norrgård, Ahti Nauska, Walo Pakkanen ja alarivissä Tapio Lilja, Keijo Puttonen ja Kenneth Emet.

Lisää luettavaa:

Lohjan kaupunkisuunnittelu: http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2832&alasivu=2832

Lohjan kaupunki ja virkistysalue: http://www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=2494&kieli=246

Jönsböle juttua omassa lehdessämme aiemmin: http://www.ykkoslohja.fi/sites/default/files/Ykkos-Lohja_2013_viikko%2016.pdf

Jönsböle juttua Länsi-Uusimaa lehdessä: http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/229229-jonsbolen-siirtolapuutarhan-palstat-hakuun-huhtikuussa

Virkkalan Yrittäjät ry: www.virkkalanyrittajat.fi

 

Lohjan koulut saavat 530 400€ valtion erityisavustusta

Erityisavustus perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkakustannuksiin, jotka kohdistuvat

• resurssiopettajien palkkaukseen eli samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa
• jakotuntien lisäämiseen
• ryhmien jakamiseen
• ensisijaisesti suuriin, yli 25 oppilaan ryhmiin
• vuoden 2013 rahoituksella pienennettyjen ryhmien toimintaan
• ryhmässä on useita tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita
• kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi, työttömyysaste suurempi tai maahanmuuttajien väestöosuus suurempi

Valtion erityisavustusta ei voida myöntää:

 
• jos ryhmäkokoja on päätetty suurentaa tai yhtä oppilasta kohti käytettyä tuntimäärää on järjestäjäkohtaisesti pienennetty tai annettu kouluille ohje suurentaa ryhmäkokoja eikä valtion erityisavustuksella todellisuudessa pienennettäisi ryhmäkokoja
• samanaikaisesti käytettäväksi vuodelle 2013-2014 myönnetyn vastaavan valtionavustuksen kanssa
• alle 20 oppilaan ryhmien jakamiseen kokoaikaisesti
• erityisopetuksen ryhmien muodostukseen
• tukiopetukseen
• hakija ei ole antanut hyväksyttävää selvitystä vuosien 2010 ja 2011 myönnettyjen valtionavustusten käytöstä

v 2013: 522 000€

v 2012: 250 000€

Hiihtolomalla keilattiin Lohjalla joukolla

Lohjan keilailuliitto ja Lohja Bowling ry yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskus järjestivät perinteisen keilailuviikon

 

Hiihtolomaviikon aikana Lohjan keilahallilla kävi kaikkiaan neljä ryhmää nuoria, innokkaita keilaajia. Lohjan keilahallin Lasse Lintilä kertoikin, että vastaavia tapahtumia järjestetään hiihtolomaviikon lisäksi myös joulu-ja syyslomien aikaan. Muutenkin näin vähälumisena talvena keilahallilla on käynyt hyvin ihmisiä.

keilat.jpg

- Useamman vuoden ajan olemme järjestäneet tämän tapahtuman keilahallilla ja aina täällä on nuoria keilaajia riittänyt. Kolme lohjalaista ryhmää ja yksi Pohjois-Lohjan ryhmä eli entisestä Nummi-Pusulasta, tulevat tämän viikon aikana tutustumaan keilailuun noin 2+1 tuntia, joista jälkimmäinen on sitten hohto-keilausta, kertoi Riitta Salin, yksi tapahtuman puuhahenkilöistä.

Tänäkin vuonna lohjalaiset keilailunharrastajat ottivat osaa tapahtumaan tuoden lapsille kaksi kouluttajaa eli Gunilla ja Lars-Gunnar Lindgrenin. Lars kertoikin, ettei ole tärkeintä välttämättä oppia niin hirveästi, mutta pitää hauskaa keilailun ja muiden lasten kanssa. Samaan hengenvetoon kävi kuitenkin ilmi, että ne lapset, joita keilailu kiinnosti, oppivat nopeasti uusia asioita. Nummi-Pusulan lasten osallistumisen mahdollisti Nummi-Pusulan Lions-seura.

Siskonsa kanssa keilaamaan tullut isosisko Maria Kuvaja (11-vuotta) kertoi hänen ja siskonsa Anna-Kaisa käyvän silloin tällöin keilaamassa, mutta ei varsinaisesti harrastavan lajia. Maria ja Anna-Kaisa (9-vuotta) ovat omien sanojensa mukaan varsin tasaväkisiä keilaajia.

 

gunilla_joona_www.jpg

kuva: Gunilla Lindgren auttamassa Joona Mamiaa (8-vuotta) kohti parempia tuloksia

vauhdikasta_menoa_Wilma_www.jpg

kuva: 11-vuotiaan Wilma Kiesin heitoissa oli jo melkoista menoa

 

Puriko keilailu kärpänen

 

Jos sitten kävi niin, että nuori lapsi innostuisi keilailusta, mahdollistaa Lohjan keilahalli harrastuksen jatkamisen. Lars sanoikin, että 7-9 vuotiaana voisi aloittaa harrastuksen, mutta todellinen aloitusikä on niin lapsikohtainen, ettei sitä voi tarkasti määritellä. Lohja Bowling mahdollistaa nuorten keilailun kokeilun kolme kertaa viikossa olevissa harjoituksissa. Joka tiistai, keskiviikko ja torstai kello 16-17 voi kuka tahansa nuori lähteä kokeilemaan keilausta. Kertamaksukaan ei ole kuin 2,50€ ja jos sitten kolmen kerran jälkeen vielä laji kiinnostaa, niin vasta sitten tarvitsee liittyä seuraan. Näillä harjoitutunneilla paikalla on aina yhdityksen henkilöitä opettamassa ja opastamassa keilailun saloihin.

 

- Meidän jäsenmaksumme on nuorille vain 33€ vuodessa, joten perusharrastuksena keilailu ei ole kallista, kertoi Riitta.

lars_ja_annakaisa_www.jpg

kuva: Lars-Gunnar Lindgren opastamassa Anna-Kaisa Kuvajalle parempaa heittoasentoa

lars_ella_www.jpg

kuva: Lars Ella Moilasen (9-vuotta)  apuna ja taustalla omaa vuoroaan odottamassa Maria ja Anna-Kaisa Kuvaja

 

Maaliskuussa avoin keilailupäivä kaikille

 

Maaliskuun 16.päivä sunnuntaina klo 16 Lohja Bowling ry järjestää Lohjan Keilailuliiton kanssa avoimen keilailuhetken, johon voi osallistua kuka tahansa keilailusta kiinnostunut. Jos olet menossa tutustumaan, ilmoittaudu keilahallille etukäteen.

www.lohjankeilailuliitto.com

Museon tapahtumapäivä kokosi perheitä tutustumaan historiaan ja askartelemaan

Päivän yksittäin suurin yleisömagneetti oli suomenhevonen Tienari Poika

Raul_ja TienarinPoika_www.jpg

Lohjan museolla on järjestetty jo vuosia hiihtoloma-aikaan perhetapahtuma avoimin ovin. Tänäkin vuonna museolla oli museon oman porukan lisäksi Lohjan kaupungin nuorisopalvelu, joka tuotti askartelua. Pihassa oli tarjolla makkaranpaistoa grillissä museomestari Tapio Elevartin valvovan silmän alla ja Raul Virolainen ajelutti Tienari Pojan kärryissä lapsia ja perheitä museon pihojen ympäri.

- Kyllä tämä joka vuotinen hiihtolomatapahtuma on aina kerännyt ihmisiä museolle, on sitten ollut kova pakkanen tai tällainen lumeton talvi, kertoo Lohjan museon näyttelyamanuenssi Iiris Kankaanpää.

Museon talvitapahtuman kokonaisuus on pysynyt pitkälti samanmuotoisena vuodesta toiseen. Toisaalla museolla on ilmainen sisäänpääsy ja vierailijat pääsevät tutustumaan alueen historiaan ja toisaalta lapsille on aina ollut jotain puuhaa. Lumisina talvina museolla on ollut kovavauhtinen pulkkamäki.

Lohjan nuorisopalvelut askartelemassa lasten kanssa

Tänäkin vuonna nuorisopalvelut olivat miettineet sellaisia askareita, jotka sopivat niin pojille kuin tytöille ja paikalla oli heti keskipäivästä lähtien vilskettä.

- Perheet löytävät hyvin tänne ja viime vuosina askartelemassa on käynyt paljon lapsia. Osa lapsista tulee vanhempiensa kanssa, päivähoitajien kanssa ja monet tulevat myös isovanhempiensa kanssa, kertoi nuorisopalveluiden Mia Lankinen.

Tänä vuonna nuorisopalveluilla oli mukana myös kaksi työharjoittelijaa ja yksi oppisopimuslainen auttamassa lapsia askarteluissa. Ida Toiviainen oli toinen näistä harjoittelijoista, ja hänelle harjoittelujakso oli jo päättymässä. Ida itse opiskelee Jyväskylän pohjoispuolella Keski-Suomen opistolla Suolahdessa nuoriso-ja vapaa-ajanohjaajaksi. Tässä tapahtumassa hän oli auttamassa lapsia hamahelmien kanssa mutta edellisten työharjoitteluviikkojen aikana hän ehti toimia niin Järnefeltin kerhoissa kuin muissakin nuorisopalveluiden tiloissa.

ida_ja_eve_www.jpg

kuva: Ida Toiviainen auttaa kuusivuotiasta Eve Vehviläistä hamahelmissä.

Helmien lisäksi lapset saivat halutessaan tehdä merirosvolipun tai merirosvopinssin. Pinssejä tekemässä oli nuorisopalveluissa oppisopimuksella oleva Jani Hägerström. Jani on juuri aloittanut opiskelunsa Kanneljärvellä ja hänestäkin on 2,5 vuoden koulutuksen jälkeen tulossa nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja. Merirosvoteema oli valittu pitkälti sen vuoksi, että perjantaisessa Harjulan perhepäivässä oli myös sama teema tulossa.

jani_www.jpg

kuva: Janilla on opiskelu vasta alkanut mutta pinssien teko onnistui jo kuin vanhalta tekijältä.

myy_www.jpg

kuva: Neljävuotias Myy Skog pitää piirtämisestä kotonakin ja museon askartelussa hänellä oli työn alla merirosvolippu

Monista päivällä paikalla käyneistä perhepäivähoitajista Mia Vanninen kertoi, että lapset todella tykkäävät tapahtumasta. Askarteleminen on aina kivaa ja hevosajelusta riittää kerrottavaa pitkäksi aikaa itse tapahtuman jälkeen.

Raul_ja TienarinPoika_www.jpg

kuva: Raul Virolainen ohjasti Tienari Poikaa kärryineen ja kuljetti museon vieraita ympäri museon pihoja

grilli_www.jpg

kuva: Museomestari Tapio Elevartista tuli päiväksi makkaramestari.

Lohcase elää ja voi hyvin

Lohjan keskustan kehittämisyhdistys Lohcase ry:n hallitus on kokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Kuitusen Tilana Fibren Oy:stä, varapuheenjohtajana toimii Kiinteistötoimisto Jukka Laurila Oy:n Jukka Laurila. Jäsenvastaavaksi valittiin Vesa Siljamo Funmill Entertainmentista.  Muut hallituksen jäsenet ovat Adrian Candolin, Minna Ermala, Kari Kyttälä, Tiina Liimatainen, Tuomo Paaso, Ari Pihlström, Jani Rytkönen ja Liisa Sintonen. Yhdistys jatkaa toimintaansa ilman vakituista toiminnanjohtajaa jakamalla yhdistyksen tehtävät hallituksen kesken. 

Lohcase ry järjestää seuraavaksi Vuoden Donnan valinnan. Tänä vuonna hallitus valitsi ehdokkaiksi rohkeita naisyrittäjiä.  Leea Kavonius on aloittanut uutena yrittäjänä Lohjalla ja perustanut kulttuurimatkailuun ja tapahtumatuotantoon keskittyvän yrityksen ja tuonut jo monia mielenkiintoisia tapahtumia Lohjalle. Toiseksi ehdokkaaksi valitsimme Seija Virolaisen, joka rohkeasti toi Lohjalle uuden pitkään kaivatun lähiruokakaupan eikä malttanut jäädä vielä lepäilemään Lauttakahvila Kaljaasista luopumisensa jälkeen.. Kolmas ehdokas Nina Lindsted on kahvilayrittäjä. Ninalla on kaksi kahvilaa Lohjalla. Kahvilat löytyvät Laurinkadulta ja Lohjantähdestä. Voit myös ehdottaa omaa ehdokastasi. Linkki äänestykseen on Lohcasen Facebook ja nettisivuilla www.lohcase.fi.   Tai voit käydä äänestämässä (Atelje) Emmissä, Suomalaisessa Kirjakaupassa tai Tilanan toimistossa.

Keväällä Lohcase aikoo osallistua valtakunnalliseen kävelykatuviikonloppu – tapahtumaan 23.5.-25.5. järjestelmällä oman kävelykatutapahtuman 24.5. Tarkoitus on kokeilla, miten keskustan osayleiskaavassa mainittu kävelykatu onnistuisi Lohjalla ja mitä kaikkea kävelykatutapahtumassa voisi olla.  Lohcase ry on Elävät Kaupunkikeskustat ry:n jäsenyhdistys ja sieltä saamme jatkuvasti tietoa kaikesta, mitä muualla Suomessa keskustojen kehittämiseksi tehdään. Uusin esimerkki tästä on vasta julkistettu keskustakehittämisen käsikirja  Citybook ’14.  

Lisäksi pyrimme saamaan pidemmän aukioloajan keskustan liikkeisiin yhtenä päivänä viikossa. Viikonpäivästä järjestämme vielä kyselyn jäsenistömme keskuudessa ja kaikkien mielipidettä tiedustelemme nettisivuillamme.  Mikäli keskustan kauppiaista löytyy innostusta jatkaa shopbailupäivien viettoa, on yhdistys valmis olemaan näissä mukana mm. markkinointimateriaalin hankkimisessa ja markkinoinnissa.

Nahkurintorin kirppiksen hoito on siirtynyt kokonaan Melanvääntäjille. Torin kehittäminen tulee olemaan  yksi Lohcasen toiminnan painopistealueita. Kehittämistä jatketaan yhdessä kaupungin kanssa ja myös torikahvilan uudet vetäjät ovat lupautuneet mukaan.  Iltatoria monet ovat toivoneet ja odotelleet, mutta toistaiseksi vielä lopullinen muoto puuttuu.

Lohcasen netti- ja Facebook –sivuja päivitetään koko hallituksen toimesta ja toivommekin, että meille ilmoitellaan keskustan tapahtumista ja jäsenliikkeidemme kampanjoista ja tarjouksista.

Kaikille avoin kevätseminaarimme pidetään 23.4.2014 klo 18 alkaen Järnefelt –salissa aiheena keskustan kehittäminen.

Ryhmän tuella rohkeutta ajopelkoisille

Kurssi sopii niin nuorille kuin vanhemmillekin ajokortillisille, jotka eivät ole varmoja itsestään liikenteessä

Viime syksynä oli Suomen ensimmäinen Rohkeutta rattiin-kurssi ajopelkoisille. Maarit Lintukorven vetämä kurssi piti sisällään ryhmävalmennusta ja henkilökohtaista ajovalmennusta tavoitteena löytää se oma sisäinen rohkeus ajamiseen.

Kurssin vetäjänä toimiva Maarit Lintukorpi on monille tuttu liikenneopettaja Trendi Liikennekoulusta Lohjalta ja hän valmistunut myös MB-Elämäntaidonvalmentajaksi Suomen Elämäntaidonvalmennus Akatemiasta, Coaching Academy of Finlandista viime keväänä, Master Coach opinnot ovat loppusuoralla.

Kurssilaiset löysivät itsestään rohkeuden tarttua rattiin

- Kurssin osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä ja haluavat mielellään kertoa kokemuksistaan eteenpäin, kun vain kanava löytyisi. Myös minä olin tosi iloinen siitä, että kurssilaiset saivat mitä tulivat hakemaan, rohkeutta rattiin, kertoo Maarit kurssilaisten kokemuksista.

Ajopelkoisia on paljon, nuoria ja vähän vanhempiakin, niin naisia kuin miehiä.  Syitä pelkoon on erilaisia. Maarit haluaa auttaa heitä voittamaan pelkonsa, ovathan joskus käyttäneet aikaansa ja rahaansa ajokortin hankintaan ja ajotaidosta on varmasti jokaiselle meistä hyötyä. Rohkeutta Rattiin kurssilla Maarit käyttää valmennusmetodeja, jotka auttavat kurssilaisia itse oivaltamaan asioita ja löytämään itsestään piilossa olleita voimavaroja. Kurssille osallistujat joutuvat menemään oman mukavuusrajansa ulkopuolelle, mutta se on välttämätöntä jotta kehitystä tapahtuu ja se oma taito pääsee esille.

Jokaisessa meissä on ainekset hyvään kuljettajaan

- Ryhmän tuki on kurssilla ensiarvoisen tärkeää, se kantaa jokaista eteenpäin. Kohtalotovereiden rohkaisevat ajokokemukset kurssin jälkimmäisessä ryhmätapaamisessa ovat arvokkaita hetkiä kaikille kurssilaisille. Jotkut osallistujat saavat jo ensimmäisestä tapaamisesta uutta uskoa ja rohkeutta.

maarit_lintukorpi_mandaram_www.jpg

Kurssin vetäjällä Maarit Lintukorvella on vankka kokemus liikenneopetuksesta.

Rohkeutta Rattiin kurssin INFOTILAISUUS on torstaina 6.3. klo 17 Trendi Liikennekoulun tiloissa.  Jos olet kiinnostunut niin ilmoittaudu infotilaisuuteen info@mandaram.fi tai puhelimitse 050 3835058. Infotilaisuudessa on paikalla myös ensimmäisen kurssin osanottajia, ja heiltä voi kysyä paikanpäällä mitä hyötyä kurssista heille oikeasti on ollut. Tilaisuus on maksuton. Itse kurssi on tulossa myöhemmin maaliskuussa 27.3 (varsinaisen kurssin hinta on 180€).

- Ensimmäisen kurssin positiivinen palaute ja ryhmän tuottama positiivinen energia antoivat myös minulle mahtavan hyvänolon tunteen ja positiivisen energianlatauksen, että haluan tehdä näitä kursseja vielä monia, kertoo Maarit.

Fifty-Sixty – yli 50-vuotiaskin voi löytää itsestään uusia ulottuvuuksia

Luksiassa alkanut Fifty-Sixty valmennus auttaa kurssilaisia kehittämään omaa osaamistaan

Nyt 5.helmikuuta ensimmäisen kerran käynnistynyt Fifty-Sixty koulutuksen tavoite on löytää ne kokemukset ja osaamiset hyötykäyttöön, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet taka-alalle. Fifty-Sixty - valmennusprojekti on yli 50-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, joilla on ajatuksia yrittäjyyden aloittamisesta tai uuden suunnan etsimisestä.

Projektin aikana käynnistyy keväällä kolme ja syksyllä kolme pienryhmää, joille järjestetään 20 päivän mittainen valmennuskokonaisuus. Projektissa tarjotaan myös merkittävässä määrin henkilökohtaista ohjausta sekä yrittäjiltä itseltään että erilaisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen henkilöstöltä ja omilta valmentajilta. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien omakuvaa osaavina, ammattitaitoisina ja monella tavalla kykenevinä yksilöinä ja siten ohjata hankkimaan lisätietoa/koulutusta yms. tietoa kohti yrittäjyyttä tai muuta toivottua ratkaisua.

Yli 50-vuotiaiden työttömien työttömyyden kestäessä keskimäärin 88 viikkoa verrattuna esimerkiksi nuorten keskimääräiseen 11 viikon työttömyyteen kertoo korutonta kieltä ongelmista.

- Kurssin parasta antia on ollut nimenomaan kuulla vanhojen yrittäjien omia tarinoita ja heidän kokemuksiaan. Myös yrityskäynnit ovat olleet antoisia ja kiinnostavia, kertoi kurssille tullut entinen ja kenties tuleva yrittäjä Ilkka Halminen.

Kurssille osallistuvat ovat tyytyväisiä valmennuksen antiin

Kaikki kahdeksan kurssilaista pitivät tämän muotoista opiskelua oikeasti kehittävänä ja antoisana. Osa kurssilaisista onkin laittamassa omaa yritystään pystyyn kenties jo lähitulevaisuudessa ja nekin osallistujat, jotka eivät aio yrittäjiksi kertoivat saaneensa uutta energiaa ja voimaa jo kurssin ensimmäisistä päivistä.

- Fifty-Sixty kursseille on varmasti kysyntää ja tulevilla (10.3 ja 7.4) kursseilla on todennäköisesti tunkua. Otamme maksimissaan kahdeksan kurssilaista per kerta, koska se on paras ryhmäkoko tämän muotoisessa valmennuksessa, kertoo valmennuksen toinen vetäjä Ritva Lintilä.

toinen_www.jpg

Anita Tuomolan kanssa valmennusta vetämässä oleva Ritva Lintilä sanoo, että tällaiselle valmennukselle on ollut selvä tilaus

Valmennuksessa käydään läpi ohjatusti oman osaamisen tunnistamista ja jopa tuotteistamista. Tunneilla opetellaan analysoimaan omia ideoita sekä laatimaan liiketoimintasuunnitelma ja markkinointisuunnitelma. Valmennuksen aikana käydään myös läpi tarpeen mukaan itsensä kehittämisosioita kuten esiintymistä, neuvottelutaitoja ja oman tyylin muokkausta.

Kurssilaiset ovat tulleet mukaan joko TE-keskuksen ohjaamina, lehti-ilmoituksen tai Luke ry:n ohjaamina.

- Tämä helmikuussa alkanut ryhmä on koko Suomessa ensimmäinen tällainen valmennus tälle kohderyhmälle. Kahdenkymmenen tunnin lähi-ja etäpäivät yhdistettynä yrittäjien kanssa tapahtuviin mentorointikeskusteluihin ovat valmennuksen keskeinen osa. Tämän lisäksi valmennukseen kuuluu myös muita tehtäviä ja oma työkirja, joka auttaa valmennuksessa olevaa löytämään omat vahvuutensa, kerto Fifty-Sixty projektivastaava Anita Tuomola.

kurssilla_ilkka_annelie_arja_www.jpg

Yli 50-vuotiaat ovat ottaneet kurssin tyytyväisenä vastaan, kuvassa kurssilaisista Ilkka Halminen, Annelie Tallgren sekä Arja Hietala

Sivut

 
Tilaa syöte Uutiset