Innocello luo uutta kasvua

Lohjalle perustettiin uusi yhdistys Lohjan Innovaatiokeskus Innocello, jossa kaupungin asukkaat, yritykset ja muut eri tahot voivat etsiä ja kehittää yhdessä uusia tapoja toimia. Uusien ratkaisujen ja palveluinnovaatioiden avulla yhdistys edistää Lohjan talousalueen vahvistumista ja uutta kasvua.

Lohjalla pidettiin 30.11.2017 Lohjan Innovaatiokeskus Innocellon perustava kokous. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää uusien innovaatioiden löytymistä ja työpaikkojen tai yritysten syntymistä yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun sekä asiantuntijaverkostojen avulla. Toiminnasta hyötyvät myös jo olemassa olevat yritykset, jotka voivat kehittää toimintaansa, etsiä uusia innovaatioita ja ratkaisuja uusin keinoin.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Ferin ja hallituksen jäseniksi Lauri Ant-Wuorinen, Seppo Hagerlund, Mika Järvenpää, Teppo Kankaanpää, Afrim Pllana, Hannu-Pekka Poikonen, Jukka Rämä sekä Leena Syväoja.

-Lopultakin se on pystyssä! Visioiden todentaminen ja työstäminen konkretiaksi on vaatinut työtä ja uskoa asiaan, toteaa innovaatiokeskuksen perustamista pitkään suunnitellut yhdistyksen tuore puheenjohtaja Kirsi Ferin.

Innocellon toiminnassa ja ratkaisuissa hyödynnetään modernia teknologiaa ja edistetään mielikuvaa Lohjasta modernina ja innovatiivisena kaupunkina.

-Hienoa huomata, että aito innostus hankkeelle on noussut joka puolella, nyt täytyy vain malttaa ottaa oikeat askeleet, oikeaan aikaan; jatkaa hankkeen innovatiivisena puolestapuhujana toiminut Kankaanpää.

-Tarvitsemme yhteisen foorumin innovoijille, uusien toimintojen kehittelijöille ja potentiaalisille uusille yrittäjille. Innovaatiokeskus yhdistää erilaisia ajatuksia ja ideoita ja luo puitteet onnellisten sattumien syntymiselle, toteaa  yhdistyksen yhtenä toimeenpanevana voimana ja toiminnanjohtajana aloittava Annmarie Kuurto.

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello on matalan kynnyksen kohtaamis- ja kehityspaikka. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja alueen muiden toimijoiden sekä asiantuntijaverkoston kanssa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki innovatiivisesta toiminnasta kiinnostuneet henkilöt sekä alueen yritykset.