Puolustusvoimat harjoittelee Etelä-Suomessa kuun vaihteessa

tankki.jpg

Sotaharjoitus voi aiheuttaa ruuhkaa teille. Puolustusvoimien ajoneuvoihin kannattaa kiinnittää muutenkin erityistä huomioita, sillä esimerkiksi raskas panssarivaunu on noin 3,5 metriä leveä. (Kuva: Puolustusvoimat)

 

Puolustusvoimien vuoden 2017 pääsotaharjoitus Uusimaa 17 järjestetään 27.11.- 4.12. Etelä-Suomen alueella. Harjoituksen johtaa Maavoimien komentaja kenraalimajuri Petri Hulkko ja harjoituksen taisteluharjoitusvaiheen panssariprikaatin komentaja eversti Kari Nisula. Pääsotaharjoitus järjestetään vuosittain ja harjoitusalueet vaihtelevat ympäri Suomea.

-Tämä on vuoden suurin sotaharjoitus, johon osallistuvat kaikki puolustushaarat. Viime vuonna harjoiteltiin Kymen alueella. Etelä-Suomi on nyt luonteva harjoitusalue, koska yhteistoimintaa on merivoimien kanssa, sanoo Nisula.

Harjoitus ulottuu suurille aluille koko Etelä-Suomessa. Harjoitusalueita sijaitsee mm. Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa. Lohjalla harjoitellaan Sammatissa, Karjalohjalla ja Lempolasta Kirkniemeen ulottuvalla kaistaleella, josta harjoitusalue jatkuu Mustiolle. Esimerkiksi Kalkki-Petterin alueella harjoitellaan 29.11. ja Mustiolla 30.11. Lohjalla harjoitellaan etenkin 29.11. ja 2.12.

Tämän vuoden harjoituksessa on mukana noin 8 600 henkeä, joista 1 700 on Puolustusvoimien henkilökuntaa, 3 100 reserviläisiä ja 3 800 varusmiehiä ja -naisia. Harjoituksen tavoitteena on joukkojen harjoituttaminen ja valmiuden kehittäminen, jotta maanpuolustuskyky säilyy.

-Kyseessä on perussotilasharjoitus, jossa harjoitellaan mm. yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja viranomaisten kanssa, sanoo Nisula.

Maavoimien joukot toimivat harjoituksessa yhteistyössä pääesikunnan alaisten laitosten ja muiden puolustushaarojen joukkojen sekä eri viranomaisten kanssa. Mukana harjoituksessa ovat sekä maa- ilma, että -merivoimat. Viranomaisyhteistoimintaa toteutetaan mm. Länsi-Uudenmaan poliisin, Helsingin pelastuslaitoksen, tullin, rajavartiolaitoksen ja säteilyturvakeskuksen kanssa.

sotilaskuva1.jpg

Uusimaa 17 -harjoitukseen osallistuu noin 8 600 henkeä. (Kuva: Puolustusvoimat)

 

Harjoituksen vaikutus liikenteeseen

Teillä liikkuu harjoituksen aikana paljon Puolustusvoimien kalustoa, kuten panssarivaunuja, panssariajoneuvoja ja maastokuorma-autoja, joten ruuhkaa voi ilmetä. Puolustusvoimien kulkuneuvoja nähdään etenkin valtatiellä nro 25. Työ- ja koulumatkoihin kannattaakin varata hieman ylimääräistä aikaa harjoituksen aikana.

-Ruuhkaa voi ilmetä etenkin, kun joukot siirtyvät harjoitusalueelle ja lähtevät sieltä pois eli tiistaina ja keskiviikkoja (28.11.-29.11.) sekä sunnuntaina ja maanantaina (3.12-4.12). Raskaisiin ajoneuvoihin kannattaa suhtautua tiettyä varovaisuutta noudattaen esimerkiksi niitä ohittaessa. Maltti on valttia, Nisula sanoo.

Liikenteessä kannattaa huomioida myös Puolustusvoimien ajoneuvojen poikkeavat ominaisuudet, kuten suuri koko. Esimerkiksi raskas panssarivaunu on noin 3,5 metriä leveä (vrt. kuorma-autoon noin 2,6 metriä). Lisäksi panssariajoneuvot liikkuvat muusta liikenteestä poiketen. Ajoneuvoja ohittaessa tuleekin huomioida tarkasti turvavälit ja etäisyydet. Ajoneuvoista voi myös lentää kiviä, vaikka ne tarkastetaankin ennen maantielle lähtöä.

-Kuljettajan näkyvyys on panssarivaunussa rajoitettu, mutta vaunun johtaja tähystää, toteaa Nisula.

Kun tiellä kohtaa panssarivaunun tulee jättää riittävä turvaväli, seurata ja noudattaa panssarivaunun johtajan opasmerkkejä, ilmaista mahdolliseen ohitukseen lähtö selkeästi ja tehdä ohitus riittävän etäältä sekä ripeästi. Kun panssarivaunu tulee vastaan, tulee hidastaa ja ajaa mahdollisimman lähellä tien oikeaa laitaa. Kannattaa myös huomioida, että risteävälle tielle kääntyvä teloin varustettu panssarivaunu vaatii sivusuunnassa huomattavan suuren tilan.

Muutenkin kannattaa olla tarkkaavainen, koska tiealueella voi liikkua jalkaosastoja tai yksittäisiä henkilöitä.

hornet.jpg

Harjoitukseen osallistuvat kaikki puolustushaarat. (Kuva: Puolustusvoimat)

 

Mieltä askarruttavia asioita voi kysyä

Uusimaa 17 -harjoitus ulottuu osin yksityisten omistamille alueille. Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä, eikä alueilla suoriteta räjäytyksiä, kaivauduta tai muutoinkaan muuteta kiinteistöä ilman eri sopimusta kiinteistön omistajan kanssa. Harjoitusjoukot käyttävät pääsääntöisesti tieuria sekä noin 50-200m päässä tieurilta olevia ajoneuvopistoja. Luonnonsuojelualueilla joukot eivät liiku.

Nisula muistuttaa, että kansalaiset voivat kysyä ohjeita, jos heitä askarruttaa jokin asia esimerkki harjoitusaluilla liikkumisessa.

-Pidän sitä suositeltavana. Harjoittelevaan joukkoon voi olla yhteydessä, hän toteaa.

Myös Puolustusvoimien viestintäkanavia kannattaa seurata harjoituksen aikana.

Harjoitusjoukot vastaavat kaikista harjoitustoiminnan seurauksista. Vahingon ilmetessä pyydetään ottamaan yhteyttä harjoituksen aikana numeroon 0299 445 910 tai sen jälkeen harjoituksen johtajan apulaiseen majuri Tero Mikkoseen (0299 442 701).

Tiestö on kovilla raskaan kaluston alla, joten tievaurioita voi syntyä. Hiekkatiellä tiereunat voivat heikentyä ja asfaltti- tai öljysoratien pinta voi murentua, mistä aiheutuu tiealueelle irtokiviä.

Vaurioista voi olla yhteydessä harjoituksen vaurioupseeriin Kari Stödiin (0299 442 480).