Lohja sai Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen

Suomen UNICEF on myöntänyt Lohjan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lohja on yhdeksäs tunnustuksen saanut kunta. Tunnustus julkistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.1.

Lohjan kaupungin palvelupäällikkö Anu Koivumäki (oik) ojensi Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen valtuutettu Birgit Aittakummulle.

Lohjan lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen eteen tehty työ lähti Lohjalla liikkeelle valtuutettu Birgit Aittakummun valtuustoaloitteesta vuonna 2014. Vuonna 2016 Lohja pääsi mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan, jossa tavoitteena on mm. lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista, huomioida lapsen edun ensisijaisuus päätöksenteossa ja lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta.

-Olen onnellinen, että kaikista lukuisista aloitteistani juuri tämä on päässyt näin pitkälle ja tuottanut meille kuntaan lisäarvoa. Tämä tuo lohjalaisille lapsille ja nuorille ja meille päättäjille lisää avaimia lapsiystävälliseen päätöksentekoon ja lasten oikeuksien puolesta puhumiseen. Tämä tuo yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kommentoi Aittakumpu.

Lapsiystävällinen toimintakulttuuri on ottanut Lohjalla parissa vuodessa ison askeleen eteenpäin.

-Lapset ja nuoret ovat Lohjalla erityisen tärkeitä asukkaita. Lapsia kuullaan ja osallistetaan monin eri tavoin heidän omissa arjen toimintaympäristöissään. Kaupungin työntekijöiden tietoisuus lapsen oikeuksista on kasvanut ja lapsivaikutusten arviointia kehitetään päätöksenteon pohjana. Tunnustus myönnettiin Lohjalle sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lasten oikeuksien edistämiseksi, kertoo Lohjan kaupungin palvelupäällikkö Anu Koivumäki.

Lapset vaikuttamassa

Lohjalla lasten ja nuorten osallisuus on painopisteenä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, joissa lapset saavat eri tavoin vaikuttaa oman arkensa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi tärkeänä pidetään oppilaskuntien, nuoriso- ja varttivaltuuston toimintaa. Niiden aloitteet ovat johtaneet konkreettisiin muutoksiin, kuten salaattibaariin lukiolle ja hidasteen saamiseen koulun eteen.

Lohjan kaupungin työntekijöiden tietoisuutta lasten oikeuksista on lisätty pitämällä koulutustilaisuuksia aiheesta. Lapset ovat saaneet olla mukana suunnittelemassa esimerkiksi Routionmäen kirjaston valikoimaa ja Metsolan koulun lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on lisätty.

Kysely lapsiystävällisyydestä

Lohjalla on toteutettu lapsille ja nuorille laaja kysely kaupungin lapsiystävällisyydestä. Kyselyyn vastasi noin 1400 lasta.

-On erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten näkemyksiä omasta arjestaan selvitetään ja että tätä tietoa hyödynnetään aidosti niin kunnan päätöksenteossa kuin palveluissakin. Lohjalla on selvitystulosten perusteella esimerkiksi lisätty edullisia harrastusmahdollisuuksia nuorille sekä uudistettu ohjattua toimintaa tarjoava leikkipuisto, kertoo UNICEFin asiantuntija Sanna Koskisen.

Työ jatkuu

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa korostetaan, että lasten eteen tehtävä työ ei lopu koskaan. Lohja onkin aloittanut ja sitoutunut myös jatkamaan suunnitelmallista lasten oikeuksien eteen tehtävää työtä.

-Työtä on vielä, eikä tunnustus saa jäädä hienoiksi puheiksi. Toivon, että jokainen sitoutuu lapsiystävälliseen ja yhden vertaiseen työhön kunnassa ja jokaista päätöstä pystytään katsomaan lapsen vinkkelistä. Työ alkaa vasta nyt, sanoo Aittakumpu.

-Nyt, kun tunnustus on saatu, koetellaan, toimimmeko me sen arvoisesti. Se on kollektiivisesti meidän kaikkien vastuulla niin tässä valtuustosalissa, kaupunginhallituksen pöydän ympärillä kuin myös lautakunnissa ja koko kuntaorganisaatiossa, että huolehdimme lasten oikeuksien toteutumisesta päätöksen teossa ja otamme lapset aktiivisesti mukaan heitä koskevaan päätöksen tekoon, muistutti myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen.

UNICEF näkee, että lapsiystävällisen toimintakulttuurin toteutuminen edellyttää sekä ajattelutavan että toimintamallien muutosta. Tämä vaatii aikaa ja jatkuvaa kehittämistyötä.

-Lapsen oikeudet eivät tule parissa vuodessa valmiiksi. Tunnustus on kunnille sekä kiitos tehdystä työstä että velvoite ottaa lapsiasiat jatkossa entistä vakavammin, painottaa Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Lapsiystävällinen kunta -malli

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Mallissa kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Mallissa on tällä hetkellä mukana 15 suomalaista kuntaa. UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

Lohja on mukana myös hallituksen kärkihankkeessa, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa, jossa kehitetään lapsiystävällisen hallinnon malleja. Uudenmaan hankkeessa Lohjan lisäksi tähän ovat sitoutuneet Askola, Hanko ja Raasepori. Uutena asiana tämän hankkeen kautta Lohjalla kehitetään mm. lapsivaikutusten arviointia.

Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta juhlistetaan lasten ja perheiden kanssa 23.2. Perhepäivässä Tennarissa ja 24.2. Jääkaruselli-festivaaleissa Aurlahdessa.