Mäntynummen yhtenäiskoulun 7.-9. luokan oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet

Mäntynummen yhtenäiskoulun siirtyminen tilapäisiin tiloihin antoi mahdollisuuden suunnitella oppimateriaaleihin, oppimisympäristöihin ja teknologiaan liittyviä ratkaisuja. Eri vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen oppilaille ja opetushenkilöstölle päätettiin hankkia henkilökohtaiset kannettavat Chromebook-tietokoneet.

Henkilökohtaisten laitteiden hankkiminen tukee nykyaikaista opetusta ja oppimiskäsitystä. Voimassa oleva opetussuunnitelma sekä yhteiskunnan ja työelämän muuttuminen vaativat, että koulussa annetaan opetusta, joka on nykyaikaista ja valmentaa myös työelämää varten. Oppilaiden henkilökohtaiset laitteet mahdollistavat opetuksen suunnittelun ja toteutuksen aivan uusista lähtökohdista, kun ei olla lainalaitteiden varassa.

Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu kaikkialla, eikä oppimisympäristö rajoitu pelkästään luokkahuoneeseen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Oppilas voi tehdä esimerkiksi kotitehtävänsä digitaalisilla välineillä aina, kun se on tarkoituksenmukaista.