Valtuusto hyväksyi Lohjan kaupunkistrategian

Lohjan visio olla Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki jakoi valtuutettujen mielipiteitä.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11. Lohjan kaupunkistrategian vuosille 2017-2025. Strategiassa Lohjan arvoiksi määritellään avoimuus (toiminta ja päätöksenteko ovat läpinäkyviä), asukaslähtöisyys (toimitaan asukkaita kuunnellen), rohkeus (uskallus toimia uusilla tavoilla) sekä vastuullisuus (toiminta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti sekä kestävällä tavalla).

Strategiassa mainitaan tavoitteina mm., että Lohjan asukasluku kasvaa 1 % vuodessa, työllisten ja työpaikkojen määrää lisääntyy ja että saavutettavuutta ja monipuolisia kulkemisen mahdollisuuksia parannetaan niin sisäisen kuin ulkoisenkin liikenteen osalta. Taajamat ja kaupunkikeskus halutaan toimiviksi ja tapahtumia ja vapaa-ajan palveluja monipuolisesti. Myös puhtaaseen ympäristöön halutaan panostaa. Toimivat palvelut halutaan tarjota asukaslähtöisesti ja panostaa korkealuokkaiseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka.

Tavoitteisiin aiotaan päästä mm. sujuvan kaavoituksen, tehokkaan markkinoinnin, sujuvien yrityspalvelujen, uusien toimintatapojen ja uuden teknologian hyödyntämisen sekä palvelurakenteen ja -verkon jatkuva kehittämisen avulla. Lisäksi tuetaan asukkaita ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Myös vireää kansalaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä halutaan lisätä esimerkiksi vakiinnuttamalla aluetoimikuntien rooli ja tukemalla asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia.

Strategian mukaan Lohja on vuonna 2025 kansainvälinen, kulttuurisesti monimuotoinen, kaksikielinen kaupunki, jonka huoltosuhde kehittyy myönteisesti ja asukkaita on yli 50 000 (asukkaita tällä hetkellä 47 149). Pääosa asukkaista asuu Lohjan kaupunki- ja taajamakeskuksissa ja osa kesämökeistä on muutettu ympärivuotiseen asumiseen. Työllisyysaste on korkea ja työmatkaliikenne sujuvaa. Lohja tarjoaa asukkaiden hyvinvointipalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi Lohjalla on kattavat kaupalliset palvelut ja kaupunki on kuuluisa tapahtumistaan, suosittu matkakohde ja tunnettu vapaa-aikapalveluistaan.

 

Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki

Strategiassa määriteltiin myös Lohjan visio, jonka mukaan Lohja on Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki. Kyseinen visio ja arvoista rohkeus olivat ne strategian osat, jotka herättivät eniten keskustelua ja jakoivat valtuutettujen mielipiteitä. Moni valtuutettu halusi tavoitteiden olevan realistisia, mutta myös kaupunkia eteenpäin vieviä. Lisäksi painotettiin, että strategiaa tulee todella käyttää, eikä jättää kaappiin pölyttymään. Uuden strategian muodostumisesta keskusteltiin myös, verrattiin sitä edelliseen ja toivottiin, että strategiaa voi tarpeen vaatiessa päivittää.

-Strategian tavoitteena on visioida kaupungin tavoitetilaa ja toimintoja tuleville vuosille. Tavoitteiden tulee olla realistisia, mutta rohkeita ja kaupunkia ajassa eteenpäin vieviä. Näistä lähtökohdista strategiatyöryhmä, johon jäsenenä kuuluin, alkoi kesällä työstää uutta strategiaa. Pohjana oli keväällä valtuustoseminaarissa meiltä koottu aineisto ja kuntalaiskyselyn tulokset. Ryhmän työskentely oli aktiivisesti keskustelevaa ja oli ilo huomata, kuinka vakavasti ja intensiivisesti jäsenet ja ryhmät olivat strategiaa pohtineet, sanoi sosiaalidemokraattien valtuutettu Maaret Laine.

-Strategia on syytä muistaa jatkosuunnitelmissa ja tekemisessä. Hyvä esimerkiksi rohkeudesta ensimmäisen puolen vuoden valtuustokauden aikana on, että olemme itse tehneet asioita ihan uudella tavalla, kommentoi kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma.

-Strategia on tulevaisuuspaperi päätöksentekijöille, se ohjeistaa kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä. Kaupungin asukkaille se on julistus siitä, millaiset asiat Lohjalla koetaan tärkeinä. Visio puhuttaa ehkä eniten. Siinä meillä on tavoite, johon tosissaan kannattaa pyrkiä, totesi puolestaan vihreiden valtuutettu Urpo Uotila.

– Työryhmässä oli edustus jokaisesta poliittisesta ryhmästä ja alueen johtokunnista. Se on hyvä. Strategiassa on paljon samaa, kuin vanhassakin. Laatimisen yhteydessä olisi ehkä voinut pohtia enemmän sitä, että miten vanhan strategian tavoitteet on saavutettu. Olisi voinut verrata, missä ollaan onnistuttu ja missä ei, pohti Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist.

-Uusi strategia on hyvin erilainen kuin aiempi, joka oli virkamiesmäinen. Uusi on rohkeampi ja selkeämpi. Tässä on asioita, joihin kaikki voivat yhtyä sekä kehitettäviä ja selkeitä arvoja. Rohkeudesta pidin erityisesti, sitä on ollut parin viime vuoden aikana aiempaa enemmän ja isoja muutoksia on tapahtunut, sanoi Haloo Lohjan valtuutettu Heikki Linnavirta.

Rohkeus sai arvona monelta kiitosta.

-Itselleni on tullut aiempien valtuustokausien kokemuksesta tuntuma, että meiltä on puuttunut riittävää rohkeutta tehdä isojen kokonaisuuksien linjapäätöksiä. Meillä on hyvä, ammattitaitoinen virkamieskunta, joka on varsin innovatiivista ja haluan uskoa heidän kykyihin tehdä esityksiä, joissa isoihin kokonaisuuksiin saadaan strategian suuntaisia päätöksiä. Ilman päätöksiä ei tule mistään mitään, sanoi sosiaalidemokraattien valtuutettu Markku Saarinen.

-Strategiassa mainitaan, että päätöksenteko olisi avointa ja läpinäkyvää. Sitä se ei aina ole ollut, mutta jatkossa toivottavasti on. Rohkeus on hyvä, kunhan ei tehdä kokeiluja vain kokeilemisen vuoksi. Lohjan visio on niin mahtava, että en sano mitään. Siinä on nyt sitä rohkeutta, totesi perussuomalaisten valtuutettu Piritta Poikonen.

-Hienoa, että visio on nostettu isoksi ja merkittäväksi. Sen pitääkin olla iso ja merkittävä, että sen eteen ponnistellaan, totesi vasemmistoliiton valtuutettu Birgit Aittakumpu.

Tunnin juna -hanke nousi esille useammassakin puheenvuorossa.

-Tärkein kohta Lohjan tulevaisuuden kannalta on tunnin juna. Se vie Lohjan eteenpäin, jos asema on Muijalan/Lempolan alueella. Siinä on tulevaisuus meille ja asukasluku lähtee varmana nousuun, sanoi vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja.

-Tunnin rata -hanke etenee ja on keskeinen Lohjan tulevaisuuden kannalta. Se on pidettävä mielessä kaikessa infra- ja palvelutuotannon suunnittelussa, totesi myös kristillisdemokraattien valtuutettu Merja Eräpolku.

Kokoomuksen valtuutettu Päivi Kuitunen ei ollut tyytyväinen strategiaan.

-En tykkää tästä yhtään. Olen todella huolissani Lohjan tilanteesta ja tunnettuudesta ja siitä, ettei väkiluku kasva, eikä yrityksiä tule. Yritykset ja asukkaat eivät edes mieti Lohjaa, vaan tämä on täysin unohdettu kaupunki. Strategiassa olisi pitänyt lähteä siitä, että Lohja olisi tunnettu. Lohjan ongelma on tuntemattomuus ja se olisi pitänyt näkyä visiossa.

-Olisimme toivoneet, että laaja Lohja olisi ollut vielä enemmän esillä strategiassa, totesi puolestaan keskustan valtuutettu Lassi Huhtala.

Keskustelun aikana Merja Eräpolku esitti, että visioksi hyväksytään Lohja, hyvinvointikaupunki. Päivi Alanne kannatti Eräpolun vastaesitystä, joten asiasta äänestettiin. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen äänin 47-4.